Україна в період десталінізації І варіант

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 19 разів
21 запитання
Запитання 1

Що було однією зі складових політики десталінізації (1953—1964 рр.)?

варіанти відповідей

 Ліквідація ГУЛАГу, відновлення в правах незаконно звинувачених і засуджених осіб

Скасування монополії КПРС на владу, передання влади З'їзду народних депутатів СРСР

Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

 Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад


Запитання 2В червні 1953 р. вперше за радянські часи найвищим партійним керівником республіки став українець за походженням .

варіанти відповідей

 І.Плющ       

В.Щербицький

П.Шелест     

О. Кириченко.  

Запитання 3

Коли почалась десталінізація?

варіанти відповідей

1953 р.

1956 р.

1959 р.

1961 р.

Запитання 4

Для періоду "відлиги" характерні (3 відповіді)

варіанти відповідей

десталінізація

реабілітація

депортація

декомунізація

масовий терор

лібералізація

Запитання 5

Яким методом намагалися подолати житлову проблему у хрущовський період

варіанти відповідей

 перебудовою існуючих житлових площ

 масовим будівництвом дешевого державного житла

наданням кредитів усім бажаючим придбати житло

створення житлових кооперативів

Запитання 6

Укажіть три «надпрограми» М. Хрущова. 

варіанти відповідей

освоєння цілинних земель 

ліквідація колгоспної системи 

розширення посівів кукурудзи 

поширення фермерських господарств 

створення машинно-тракторних станцій 

упровадження «Продовольчої програми» 

реалізація заходів з випередження США у виробництві м’яса й молока на душу населення

Запитання 7

«Раднаргоспи» – це 

варіанти відповідей

організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні.

державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС).

органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.


Запитання 8

Коли відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела: «Вони були першими, хто підняв повстання в серці ГУЛАГу.., які струснули основи радянської репресивної машини. Їхнім прапором був чорний - з червоною смугою. Тоді одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв'язнів Норильська, 70 % 3 яких були українцями.»?

варіанти відповідей

1941-1945 рр.     

1946-1947 рр.

1953-1954 рр.    

1959-1961 рр.

Запитання 9

Визначте особливості розвитку УРСР за часів правління М.С.Хрущова.

варіанти відповідей

лібералізація суспільно-політичного життя в УРСР

УРСР перетворилася на провідну республіку СРСР

для активізації праці селян вперше запроваджено "соціалістичне змагання"

лібералізація державної політики щодо церкви,розширення мережи церковних громад

Запитання 10

Укажіть заходи, які проводилися на селі у роки «відлиги» ( 3 )

варіанти відповідей

запровадження виплати пенсій колгоспникам;

розширення посівів кукурудзи

приватизація житла;

відкриття перших приватних шкіл

укрупнення колгоспів;


зміцнення матеріально-технічної бази машинно-тракторних станцій

ліквідація обмежень щодо розмірів присадибних ділянок колгоспників.


Запитання 11

Історичний термін «відлига» (вкажіть 2 варіанти відповіді)

варіанти відповідей

походить від однойменної повісті письменника Іллі Еренбурга 

символізує період правлння СРСР Йосипом Сталіним

відрізок часу до середини 1960-х рр., що пов’язують з іменем М. Хрущова

поновлення доброго імені, репутації несправедливо заплямованої або безпідставно звинуваченої людини

Запитання 12

Які галузі економіки були пріоритетними в цей період?

варіанти відповідей

легка промисловість

військово-промисловий комплекс

сільське господарство(колгоспна система)

Запитання 13

Як називалась доповідь Хрущова на з’їзді КПРС? 

варіанти відповідей

 «Десталінізація та культ особи Сталіна »

 «Про особу Сталіна та його культ»

  «Про культ особи та його наслідки»

 «Про перспективи розвитку СРСР в період десталінізації»

Запитання 14

Після якого з’їзду КПРС, в Україні розгорнулася кампанія з демонтажу численних пам'ятників Й. Сталіну, закриття присвячених йому музеїв, перейменування населених пунктів, вулиць, установ, підприємств, шкіл, колгоспів? 

варіанти відповідей

  XXIIІ з’їзду КПРС

  XXII з’їзду КПРС

  XXI з’їзду КПРС

 XX з’їзду КПРС

Запитання 15

Коли помер Йосип Сталін?

варіанти відповідей

 3 березня 1954 року 

  4 березня 1952 року 

  5 березня 1953 року 

  6 березня 1955 року 

Запитання 16

Входження Кримської області до складу УРСР відбулося:

варіанти відповідей

а) 18 лютого 1953 р.

б) 19 лютого 1954 р.

в) 20 лютого 1956 р.

Запитання 17

Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України?(3 відповіді) 

варіанти відповідей

Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.

Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.

Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.

Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.

Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.

Запитання 18

Рішення Верховної Ради СРСР про передання Кримської області до складу УРСР ( 3 відповіді)


варіанти відповідей

прийнято з міркувань економічної доцільності.

ухвалено з метою забезпечення лояльності української політичної еліти до союзного керівництва.

передбачало створення головної військово-морської бази СРСР.

приурочено святкуванню 300-річчя Переяславської ради.

наголошувало на захисті прав і свобод кримських татар.

визначало статус півострова як адміністративно-територіальної одиниці республіки.

Запитання 19

Які твердження характеризують соціальну політику часів М. Хрущова?(3 відповіді)

1 Скорочення робочого тижня

2 перегляд тарифної оплати праці, що забезпечило її відчутне підвищення

3 запровадження державних позик

4 проведення пенсійної реформи, згідно з якою селяни не отримували пенсій за віком

5 видання паспортів селянам

6 надання громадянам права на вільний виїзд за кордон

7 скорочення державних асигнувань на потреби села

варіанти відповідей

124

125

246

346

Запитання 20

 Які твердження характеризують економічний стан УРСР наприкінці 50-х — у першій половині 60-х рр. XX ст.? (3 відповіді)

1 Створення раднаргоспів замість галузевих міністерств

2 скасування системи планування

3 запровадження програми охорони навколишнього середовища

4 впровадження досягнень науково-технічної революції у виробництво

5 реорганізація машинно-тракторних станцій

6 зниження обсягів випуску товарів народного вжитку

7 скорочення масштабів будівництва державного житла

варіанти відповідей

125

145

246

267

Запитання 21

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

1. Десталінізація

2. Реабілітація

3. Асиміляція

4. Лібералізація

А – процес зростання кількості населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства.

Б – злиття одного народу з іншим (як правило, більш численним) шляхом засвоєння його мови, звичаїв тощо.

В – політика відходу від негативних рис сталінізму як крайньої форми більшовизму

Г – послаблення державного контролю над різними видами діяльності.

Д – виправдання, поновлення доброго імені чи репутації несправедливо обвинуваченої, обмовленої або засудженої особи. 

варіанти відповідей

 1В. 2Д. 3Б. 4Г

1В. 2Г. 3Д. 4Б

1Д. 2А. 3Г. 4В

1Б. 2А. 3Г. 4Д

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест