12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Україна в період системної кризи радянського ладу

Додано: 18 січня
Предмет: Історія України, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Установіть хронологічні межі перебудови

варіанти відповідей

1964 - 1985 рр.

1985 - 1991 рр.

1990 - 1994 рр.

1945 - 1950 рр.

Запитання 2

Для першого етапу перебудови було характерним

варіанти відповідей

відмова від директивного планування

проголошення незалежності України

прискорення соціально-економічного розвитку

Запитання 3

Гласність - це...

варіанти відповідей

повністю вільне вираження поглядів як в усній, так і в письмовій формі (свобода преси і ЗМІ)

руйнування якоїсь структури під впливом системної кризи

ослаблення цензури і зняття існуючих у радянському суспільстві численних інформаційних бар'єрів

політичний курс на припинення «холодної війни» й відмова від гонки озброєнь

Запитання 4

Зображена карикатура акцентує увагу на суперечливих наслідках реалізації...

варіанти відповідей

«надпрограм» М. Хрущова.

 економічної реформи О. Косигіна.

  

продовольчої програми Л. Брежнєва

політики «перебудови» М. Горбачова.

Запитання 5

«Перебудова» - це?..

варіанти відповідей

це політика, яка передбачала розробку довгострокових заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток країни та впровадження досягнень НТП

політичний курс КПРС, розпочатий у квітні 1985 р. і спрямований на оздоровлення суспільно-політичної, економічної й ідеологічної сфер життя.

політика максимальної відвертості та правди в діяльності державних і громадських організацій, дієва й активна форма участі громадської думки в демократичному вирішенні найважливіших проблем країни.

існування і визнання різноманітних думок; свобода діяльності партій, багатопартійність у країні.

Запитання 6

Політика "прискорення" стосувалася

варіанти відповідей

припинення "холодної війни"

впровадження свободи слова

проведення виборів на багатопартійній основі

розвитку економіки

Запитання 7

Що означає дата: 26 квітня 1986р.? 

варіанти відповідей

а) Початок перебудови;

б) Чорнобильська трагедія;

в) Початок антиалкогольної компанії;

г) Початок проведення рефом.

Запитання 8

Що з названого належить до причин переходу радянського керівництва до політики перебудови?

варіанти відповідей

А. вимоги міжнародних організацій

Б. " застій ", кризові явища в усіх сферах життя суспільства

В. розпад світової соціалістичної системи

Г. масові виступи населення проти режиму

Запитання 9

Програма Народного Руху України за перебудову була ухвалена

варіанти відповідей

1988 р.

1989 р.

1990 р.

1991 р.

Запитання 10

Які поняття пов’язані з процесом перебудови в Україні в 1985 –1991-ті рр.?

5 правильних відповідей

варіанти відповідей

гласність

прискорення

нове політичне мислення

тверезість - норма життя

"самостійність", "самофінансування", "самоокупність"

колективізація

самвидав

реабілітація

Запитання 11

Укажіть громадські організації, що були створені у 1989 році:

3 правильних відповіді

варіанти відповідей

Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції;

Народний рух України за перебудову;

Товариство української мови 

Українська Гельсінкська Спілка;

Українське історико-просвітницьке товариство «Меморіал»;

Український культурологічний клуб.

Запитання 12

6. Якою була позиція українського керівництва щодо перебудови? 

варіанти відповідей

а) Гальмування перебудови;

б) Допомога у проведенні реформ;

в) Підтримка реформ.

Запитання 13

Що стало наслідком антиалкогольної кампанії, розгорнутої в СРСР у роки «перебудови»?

варіанти відповідей

Зменшення вживання алкоголю населенням країни.

Вирубування виноградників у Криму й на Закарпатті.

Ліквідація дефіциту цукру.

Поповнення бюджету УРСР на 10 млрд. руб.

Запитання 14

В якому році була проведена перша у світі наукова конференція, присвячена ключовим проблемам Голодомору?

варіанти відповідей

1985р.

1990р.

1983р.

1986р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест