12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Україна в період загострення кризи радянської системи

Додано: 7 грудня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
20 запитань
Запитання 1

Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. …частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше».


варіанти відповідей

 деформованість структури економіки



 зниження матеріало- та енергомісткості виробництва

 зростання конкурентоспроможності продукції

 посилення економічної самостійності

Запитання 2

Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років?

1. Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення особистих потреб

2.Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту

3.Прискорення темпів зростання реальних доходів населення


варіанти відповідей

 1, 3



 1, 2


 1, 2, 3



 2, 3


Запитання 3

Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій – дисидентство – перебудова»? 

варіанти відповідей

 відлига


 застій


 перебудова



 дисидентство

Запитання 4

Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з 

варіанти відповідей

 інтервенцією радянських військ до Афганістану


 проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі


 подіями «Празької весни»



 ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини

Запитання 5

Які цілі діяльності Української Гельсінської групи? 


1.Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні

2.Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні

3.Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини


варіанти відповідей

 2, 3


1,2

1,3

 1, 2, 3

Запитання 6

Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х років? 


варіанти відповідей

 Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою

 


 Мирний, ненасильницький характер боротьби

 Координація масових антиурядових акцій із московськими групами

 Поширення руху лише в західних областях України

Запитання 7

Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація 


варіанти відповідей

 «...про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль СРСР у зміцненні миру у всьому світі...»

 «...про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище українських політв’язнів у тюрмах і таборах...»

 «про проблеми та досягнення передової української радянської науки, її роль у піднесенні розвитку народного господарства республіки...»

 «...про здобутки й перспективи радянської економіки, роль Комуністичної партії Радянського Союзу в покращенні добробуту радянських людей...»

Запитання 8

Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи 



варіанти відповідей

 здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах

ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні

 ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні

реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР

Запитання 9

Визначте, яка п’ятирічка мала найкращі темпи приросту виробництва й була названа «золотою»:


варіанти відповідей

 Х

 


 VІІІ


 VІІ

 ІХ

 ІХ

Запитання 10

Вкажіть керівника, який найдовше очолював СРСР



варіанти відповідей

 М.Горбачов



 М.Хрущов



 Л.Брежнєв


 Й.Сталін


Запитання 11

Основна причина піднесення економіки під час восьмої («золотої») п’ятирічки:



варіанти відповідей

 ножиці цін


 зростання експорту


 економічна реформа



 науково-технічна революція

Запитання 12

Широкомасштабному впровадженню заходів, які увійшли в історію під назвою «реформи Косигіна», передувало:


варіанти відповідей

 розроблення продовольчої і житлової програм



 проведення локальних економічних експериментів



 придушення Угорської революції та «Празької весни»


 оприлюднення політики прискорення і гласності

Запитання 13

Як Конституція УРСР 1978 р. визначала соціально-економічний лад, що існував у республіці?


варіанти відповідей

 розвинутий соціалізм


 реальний соціалізм


 комуністичне суспільство


 база для побудови соціалізму

Запитання 14

Що з названого належало до підсумків проведення у другій половині 1960-х рр. економічної реформи під керівництвом О. Косигіна?


варіанти відповідей

 приватизація дрібних підприємств торгівлі


 зростання обсягу промислового виробництва


 акціонування промислових підприємств


 передача функцій міністерства раднаргоспам

Запитання 15

Хто з керівників УРСР найбільшою мірою сприяв процесу русифікації республіки?


варіанти відповідей

 В. Щербицький


 П. Шелест


 М. Підгорний


 О. Кириченко


Запитання 16

Що стало результатом реформ О. Косигіна, що проводилися у другій половині 1960-х рр.?


варіанти відповідей

 створення на селі фермерських господарств



 ліквідація воєнно-промислового комплексу


 скасування державної монополії на зовнішню торгівлю


 відновлення централізованої системи управління економікою

Запитання 17

Яким шляхом розвивалася економіка УРСР у 1970—1980-ті рр.?


варіанти відповідей

 інтенсивним


 пропорційним


 прискореним


 екстенсивним


Запитання 18


Яке явище радянської дійсності 1980-х рр. відображено карикатуристом?


варіанти відповідей

 хронічний дефіцит


 житлова проблема



 соціальна проблема


 зростання безробіття

Запитання 19

Укажіть риси, притаманні розвитку народного господарства УРСР упродовж другої половини 1970-х — 1980-х рр.


варіанти відповідей

 децентралізація системи управління, розвиток підприємств місцевої промисловості та промислів


 бюрократизація управління, домінування командно-адміністративних методів організації виробництва, домінування важкої промисловості, остаточне формування воєнно-промислового комплексу

 

криза колгоспно-радгоспної системи, низький рівень агрокультури та землекористування, розробка «Продовольчої програми»


 дефіцит товарів масового споживання, загострення продовольчої та житлової проблем


 розквіт колгоспно-радгоспної системи, її вдосконалення, впровадження нових агротехнологій і культур, зокрема кукурудзи



 розвиток індивідуального підприємництва у сфері послуг та сільському господарстві


 пріоритетний розвиток наукоємного виробництва, масове впровадження досягнень науково-технічної революції

Запитання 20

Укажіть складові економічних реформ другої половини 1960-х рр. (реформи О. Косигіна).



варіанти відповідей

 запровадження на всіх великих промислових підприємствах держприйомки готової продукції


 визначення прибутку й рентабельності ключовими показниками ефективності роботи підприємств


 розширення господарської самостійності підприємств шляхом скорочення кількості планових показників


 дозвіл на індивідуальне підприємництво у сфері виробництва товарів народного споживання


 відновлення галузевої системи управління промисловістю через союзні та союзно-республіканські міністерства


 ухвалення семилітнього плану розвитку народного господарства

 ліквідація монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест