22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Україна в період загострення кризи радянської системи

Додано: 3 лютого
Предмет: Історія України, 11 клас
13 запитань
Запитання 1

Українська Гельсінська група — це

варіанти відповідей

 об’єднання діячів українського правозахисного руху, яке мало на меті доводити факти порушення прав людини в Україні до відома широких кіл української та міжнародної громадськості, до урядів держав, які підписали Заключний акт

перша українська політична партія, створена після запровадження в УРСР багатопартійної системи, яка виступала за здобуття Україною незалежності

промисловий концерн, створений у ході здійснення «косигінської реформи»

українська спортивна організація

Запитання 2

Громадський діяч, генерал, член УГГ, політв’язень.

варіанти відповідей

Володимир Івасюк

Вячеслав Чорновіл


Петро Григоренко

Левко Лук'яненко

Запитання 3

Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його.

«Роки життя — 1937-1999. Громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольного руху. Народився на Черкащині. Закінчив журналістський факультет Київського університету. Публіцист, автор праць «Лихо з розуму», «Правосуддя чи рецидиви терору», редактор «Українського вісника». Був в ув’язненні близько 15 років. У 90-х рр. — народний депутат України, голова Народного руху України. Загинув за нез’ясованих досі обставин».

варіанти відповідей


Михайло Горинь

Іван Дзюба

 Микола Руденко

В’ячеслав Чорновіл

Запитання 4

Визначний учений-літературознавець, автор праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

варіанти відповідей

Михайло Брайчевський

Микола Амосов

Іван Дзюба

Олег Антонов

Запитання 5

Дайте визначення поняттю «застій»

варіанти відповідей

назва Конституції УРСР 1978 р.

період, що мав передувати повному комунізмові

неофіційна назва періоду 1964-1985 рр.

форма діяльності дисидентів, видання їх творів за кордоном

Запитання 6

Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

уперше смертність перевищила народжуваність у сільській місцевості в 1969 р.

в Україні в 60-80-х рр. було збудовано або будувалося вісім атомних електростанцій

останню Конституцію УРСР ухвалено в 1976 р

 після Петра Шелеста першим секретарем ЦК КПУ став Олексій Ватченко

Запитання 7

Причини усунення Петра Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ:

варіанти відповідей


погіршення стану здоров’я, тривалі хвороби, неможливість повноцінно виконувати свої обов’язки

звинувачення у непотизмі (кумівстві), висуванні на високі партійні посади своїх родичів і друзів


 погіршення стану здоров’я, тривалі хвороби, неможливість повноцінно виконувати свої обов’язки

звинувачення у протекціонізмі вихідцям з Харківщини, висування їх на високі партійні посади без належного обґрунтування

Запитання 8

Що спричинило загострення кризи радянської системи наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр.?

варіанти відповідей

Перехід до ринкових перетворень

всевладдя номенклатури, відсутність ротації партійних та державних кадрів

 поширення політики гласності та плюралізму

низький рівень освіти вищої та середньої ланки управління

Запитання 9

Укажіть роки «золотої п’ятирічки».

варіанти відповідей

1946 – 1950 рр.    

1966 – 1970 рр.

1956 – 1960 рр.


 1976 – 1980 рр.

Запитання 10

Укажіть твердження, яке відповідає поняттю «екстенсивне виробництво».

варіанти відповідей

Спосіб збільшення обсягів виробництва за рахунок залучення додаткових

   ресурсів

Спосіб збільшення обсягів виробництва шляхом ефективного використан-

   ня ресурсів на основі науково-технічного прогресу

Метод господарювання підприємств в умовах соціалістичної економіки,

   який поєднував централізоване керівництво з їхньою певною господар-

   ською самостійністю

Метод господарювання, за якого відбувається тотальне підпорядкування життя людини інтересам економіки

Запитання 11

Укажіть новий напрям у кіномистецтві, який започаткували такі кінострічки, як «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, «Криниця для спраглих» Юрія Іллєнка, «Кам’яний хрест» Леоніда Осики, «Вірність» Петра Тодоровського.

варіанти відповідей

«поетичне кіно»

анімаційне кіно   

опозиційне кіно

радянське кіно 

Запитання 12

Продовольча програма СРСР, яка була представлена суспільству як така, що мала забезпечити зростання виробництва сільськогосподарської продукції, була прийнята

варіанти відповідей

лютий 1978р.

вересень 1981 р.

березень 1078 р.

травень 1982 р.

Запитання 13

Виберіть явища та тенденції, які були в часи "застою" (3 варіанти)

варіанти відповідей

дефіцит

колективізація

косигінські реформи

дисидентський рух

жданівщина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест