18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Україна в Першій світовій війні

Додано: 20 вересня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 13 разів
17 запитань
Запитання 1

Яка країна на початку XX ст. визначила свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином:«...твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: 1) приєднати західні землі та належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне стратегічне значення для виходу нашого флоту з Чорного моря до Середземного»?

варіанти відповідей

Німеччина

Австро-Угорщина

Росія

Італія

Запитання 2

Про кого з історичних діячів йдеться:«Співзасновник Української національно-демократичної партії (УНДП), згодом її голова. Обирався послом до австрійського парламенту та галицького крайового сейму. У роки Першої світової війни очолював Головну українську раду, а згодом Загальну українську раду. Після проголошення ЗУНР став головою її першого уряду»?

варіанти відповідей

Шептицького

Левицького

Донцова

Петлюру

Запитання 3

Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в цитованому документі: «У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік»?

варіанти відповідей

Галицьку битву

Горлицький прорив

Брусиловський прорив

Перемишльську битву

Запитання 4

Головна українська рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини

варіанти відповідей

підтримати Австро-Угорщину, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі...»

бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби...»

виступити проти Австро-Угорщини та Росії, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ...»

підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця...»

Запитання 5

Про кого з історичних діячів йдеться: Керівник політичної організації емігрантів із Наддніпрянської України, створеної у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою своєї діяльності побудову самостійної соборної Української держави                                                    

варіанти відповідей

Левицького

Донцова

Бобринського

Шептицького

Запитання 6

Позначте варіант, у якому визначено поняття «Союз визволення України»:


варіанти відповідей

Політична організація, утворена в серпні 1914р., у Львові емігрантами з Наддніпрянщини для пропаганди ідеї самостійності України;


Політична організація, утворена в Західній Україні австро-угорською владою для антиросійської пропаганди;


Політична організація, утворена в Західній Україні українцями за допомоги Росії для анти австрійської пропаганди;


Політична організація, утворена в Києві емігрантами із Західної України з метою об’єднання українських земель


Запитання 7

Хто зображений а фото?

варіанти відповідей

А.Жук

М.Галущинський

К.Левицький

Д.Донцов

Запитання 8

Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина претендувала на володіння

варіанти відповідей

Волині та Поділля

Донбасу і Придніпров'я

Північної Буковини і Бессарабії

Східної Галичини і Північної Буковини

Запитання 9

Примусове, за наказом органів державної влади, виселенняя осіб або груп населення, а інколи й народів за межі постійного проживання - це....

варіанти відповідей

інтернування

депортація

екстрадиціямі

евакуація

Запитання 10

Головнокомандувач російської армії Південнл-Західного фронту, який розробив наступальну операцію, що тривала протягом 4 червня - 20 вересня 1916 року

варіанти відповідей

О. Брусилов

Ф. Трепов

Г. Бобринський

Запитання 11

Перебіг яких подій відображено на карті

варіанти відповідей

Галицька битва

Карпатська операція

Горлицька операція

Брусиловський прорив

Запитання 12

Які українські землі під час Перщої світової війни у 1914 р.були окуповані російськими військами?

варіанти відповідей

Східна Галичина,Північна Буковина

Холмщина,Західна Волинь

Західне Поділля,Східна Волинь

Закарпаття,Мврморщина

Запитання 13

Програму якої політичної організації наведено в документі?

"Перемога Австро Угорської монархії буде нашою перемогою.Чим більше буде поразка Росії тим швидше виь'є година визволенняиУкраїни...Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!"

варіанти відповідей

СВУ

ЗУР

ГУР

ТУП

Запитання 14

Галицька битва 1914 року закінчилась

варіанти відповідей

поразкою австро-угорських військ

закінчилась поразкою обох сторін

 поразкою російських військ

підписанням мирного договору


Запитання 15

Депортація це...

варіанти відповідей

А.Примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця проживання або з держави окремих осіб чи народів.

Б.Широкому сенсі — співпраця населення або громадян держави з ворогом в інтересах ворога-загарбника на шкоду самій державі чи її союзників і участь у переслідуванні патріотів країни, громадянином якої є колаборант.

В.юридичний і політичний статус держави, яка зобов'язується не брати участі у війні між іншими державами, а в мирний час — відмова від участі у військових блоках. 

Запитання 16

Позначте назву української землі, яка напередодні Першої світової війни не входила до складу Австро-Угорщини:


варіанти відповідей

Галичина  

Волинь


Буковина   

Закарпаття


Запитання 17

Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Початок Галицької битви

Б) Горлицький прорив

В) Брусилівський прорив

Г) Вступ російських військ у Львів

варіанти відповідей

ВГБА

АБВГ

ВБАГ

АГБВ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест