24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Україна в Першій світовій війні

Додано: 8 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 212 разів
22 запитання
Запитання 1

Яка подія дала поштовх до створення Легіону УСС?

варіанти відповідей

початок Першої світової війни

утворення Української Центральної Ради

об’єднання українських політичних сил у Загальну Українську Раду

повалення царизму в Росії

Запитання 2

Яку назву мала воєнно-адміністративна одиниця, утворена росіянами на українських землях, що були захоплені під час Галицької битви 1914 р.?

варіанти відповідей

Галицько-Волинське генерал-губернаторство

Галицько-Волинське князівство

Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Галицька губернія

Запитання 3

Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою діяльності побудову самостійної соборної Української держави, мала назву:

варіанти відповідей

Головна Українська Рада

Союз визволення України

Карпато-Руський визвольний комітет

Товариство українських поступовців

Запитання 4

Позначте назви фронтів російської армії, що проходили українськими землями в роки Першої світової війни.

варіанти відповідей

Південний і Південно-Західний

Південно-Західний і Румунський

Західний і Південно-Західний

Південний і Західний

Запитання 5

У складі якої армії в роки Першої світової війни був сформований підрозділ Українських січових стрільців (УСС)?

варіанти відповідей

Австро-Угорської

Німецької

Російської

Французької

Запитання 6

Головна Українська Рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини:

варіанти відповідей

підтримати Австро-Угорську імперію, «бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі»

бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»

виступити проти Росії та Австро-Угорщини, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпат аж до Кавказу»

підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця»

Запитання 7

Створення в роки Першої світової війни легіону Українських січових стрільців засвідчувало:

варіанти відповідей

лояльність українського населення Галичини Австро-Угорщині

лояльність українського населення Галичини Російській імперії

прагнення австрійського уряду якомога більше мобілізувати українців до лав своєї армії

прагнення російської окупаційної влади легалізувати загарбання Східної Галичини

Запитання 8

Яким було ставлення російської влади до українського національного руху в Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?

варіанти відповідей

підтримувала його патріотичні настрої

не звертала уваги на його існування

посилювала репресії проти нього

надавала додаткові можливості для його розвитку

Запитання 9

Галицько-Буковинське генерал-губернаторство було засновано після:

варіанти відповідей

Галицької битви

Брусиловського прориву

поразок російської армії в 1915 р.

повалення монархії в Росії

Запитання 10

Як Перша світова війна вплинула на розвиток українського національного руху?

варіанти відповідей

сприяла активізації

сприяла занепаду

сприяла політизації

сприяла розгрому

Запитання 11

На картосхемі виділено територію:

варіанти відповідей

Галицько-Буковинського генерал-губернаторства в період 1914—1915 рр.

Коронного краю «Галичина» в 1917—1918 рр.

Західноукраїнської Народної Республіки 1918—1919 рр.

Галицької Соціалістичної Радянської Республіки в 1920 р.

Запитання 12

Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?

варіанти відповідей

створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

демократична революція та повалення самодержавства в Росії

капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

Запитання 13

Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?

варіанти відповідей

Галицької битви 1914 р.

Карпатської операції 1915 р.

Горлицької операції 1915 р.

Брусиловського прориву 1916 р.

Запитання 14

Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в документі?«У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік».

варіанти відповідей

Галицьку битву

Горлицький прорив

Перемишльську битву

Брусиловський прорив

Запитання 15

Який підрозділ здійснював оборону гори Маківка в роки Першої світової війни?«...здавалося, гора рухається, дихає пеклом. Так минала година за годиною. Це був третій пам’ятний день московського наступу на Маківку. Змагалися дві сили. Одна сказала: візьму будь-якою ціною, а друга відповіла: ні за яку ціну не віддам...»

варіанти відповідей

Українських січових стрільців (УСС)

Української галицької армії (УГА)

Першого українізованого корпусу

Полк ім. Б. Хмельницького

Запитання 16

Укажіть за уривком з історичного джерела, за допомогою якої сили планувалося «досягти більшого впливу в австрійському уряді».«Ця сила мала бути не тільки виявом лояльності галицьких українців Австрійській монархії, але й інструментом українського політичного представництва, зокрема після закінчення війни при новому розподілі Європи. Галицькі українці планували за допомогою цієї сили досягти більшого впливу в австрійському уряді, подібно як це робив один із творців об’єднаної Італії граф К. Кавур, прем’єр королівства П’ємонту...»

варіанти відповідей

Загальної Української Ради

Союзу визволення України

Товариства українських поступовців

легіону Українських січових стрільців

Запитання 17

Установіть послідовність подій.

А Створення Головної Української Ради (ГУР)

Б Брусиловський прорив

В Взяття Львова російськими військами

Г Початок формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

варіанти відповідей

г,в,а,б

а,г,в,б

б,а,в,г

в,б,г,а

Запитання 18

Установіть послідовність подій.

А Припинення діяльності Союзу визволення України (СВУ)

Б Створення Загальної Української Ради (ЗУР)

В Створення Головної Української Ради (ГУР)

Г Створення легіону Українських січових стрільців

варіанти відповідей

в,г,б,а

а,б,в,г

г,б,в,а

б,в,а,г

Запитання 19

Установіть послідовність подій бойового шляху Українських січових стрільців (УСС).

А Бій на горі Маківка

Б Захист Карпатських перевалів

В Марш на Правобережну Україну

Г Бій на горі Лисоня

варіанти відповідей

а,б,г,в

г,а,в,б

б,а,г,в

в,б,г,а

Запитання 20

Які із зазначених подій відбулися на українських землях у 1914 р.?

(обрати три відповіді)

варіанти відповідей

створення Загальної Української Ради (ЗУР)

Галицька битва

створення Союзу визволення України (СВУ)

формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

«українізація» частин російської армії

укладення Брестського миру між УНР і державами Четверного союзу

Брусиловський прорив

Запитання 21

Які явища соціально-економічного розвитку українських земель були притаманні періоду Першої світової війни?

(обрати три відповіді)

варіанти відповідей

падіння промислового виробництва, зростання цін, інфляція

зростання виробництва сільгосппродукції

швидкий розвиток залізничного транспорту

міграція населення

зростання експорту сільгосппродукції

розвиток міжнародної торгівлі

формування механізмів державного регулювання економікою

Запитання 22

У яких боях Першої світової війни брав участь підрозділ Українських січових стрільців (УСС)?

(обрати три відповіді)

варіанти відповідей

узяття фортеці Перемишль

бій під Мотовилівкою

визволення Львова

оборона Карпатських перевалів

бій на горі Лисоня

похід у складі німецької армії на Лівобережну Україну

похід у складі австрійської армії на Правобережну Україну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест