Україна в роки Другої світової війни

Додано: 3 травня 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1037 разів
23 запитання
Запитання 1

«Радянські війська в якості союзника Німеччини перейшли кордон і подають німецькому війську руку. Львів повністю оточений. Опір марний!» - листівку такого змісту німецькі агітатори розповсюджували серед мешканців міста у

варіанти відповідей

А вересні 1939 р.

Б червні 1941 р.

В листопаді 1943 р.

Г липні 1944 р.

Запитання 2

На карті жирною пунктирною лінією позначено

варіанти відповідей

А територію провінції «Трансністрія» - зони румунської окупації в 1941 р.

Б зону зосередження головних сил радянських партизанів у 1942-1943 рр.

В райони базування загонів Української повстанської армії в 1943-1944 рр.

Г межі дистрикту «Галичина» в складі Генерального губернаторства в 1944 р.

Запитання 3

Які події радянсько-німецької війни відбулися 1943р.?

1 Остаточна окупація території України військами Німеччини та її союзників.

2 Проведення радянськими військами Кримської наступальної операції.

3 Визволення Києва.

4 Створення Українського штабу партизанського руху.

5 «Битва за Дніпро».

6 Публікація кіноповісті О. Довженка «Україна в огні».

варіанти відповідей

А 1, 2, 4

Б 3, 5, 6

В 1, 4, 5

Г 2, 3, 6

Запитання 4

Одна з найбільших танкових битв Другої світової війни в районі міст Рівно–Дубно–Броди–Луцьк відбулася в

варіанти відповідей

А червні 1941 р.

Б квітні 1942 р.

В листопаді 1943 р.

Г жовтні 1944 р.

Запитання 5

Національно-визвольна боротьба українського народу проти окупантів у роки Другої світової війни відбувалася у формі

варіанти відповідей

А страйків робітників і масових акцій громадської непокори.

Б участі регулярних українських армій у складі військ Антигітлерівської коаліції.

В загальнонаціонального антифашистського та антирадянського повстання.

Г підпільної та партизанської боротьби проти загарбників.

Запитання 6

У грудні 1942 року розпочато 

варіанти відповідей

А депортацію кримських татар та інших народів Криму.

Б вигнання нацистських загарбників з території України.

В наступ радянських військ у ході Корсунь-Шевченківської операції.

Г вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини.

Запитання 7

Збройно-політична формація, створена Т. Боровцем (Бульбою), що діяла на Волині з червня 1941 р. до лютого 1944 р., називалася

варіанти відповідей

А «Українська головна визвольна рада».

Б «Сірожупанна дивізія».

В «Вільне козацтво».

Г «Поліська Січ».

Запитання 8

Хто із зображених осіб міг давати таку клятву: «Я, воїн Української повстанської армії, узявши в руки зброю, урочисто клянуся своєю честю й совістю перед Великим Народом Українським... боротися за повне визволення всіх українських земель та українського народу від загарбників і здобути Українську Самостійну Соборну Державу...»?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

Завершення визволення Лівобережної України та Донбасу, створення сприятливих умов для визволення Правобережної та Південної України стало наслідком проведення

варіанти відповідей

А битви за Дніпро.

Б Яссько-Кишинівської операції.

В Корсунь-Шевченківської операції.

Г Карпатсько-Ужгородської операції.

Запитання 10

«Український народ не хоче й не буде своєю кров'ю рятувати Німеччину. Якщо Німеччина стоїть сьогодні перед смертельною небезпекою зі Сходу, то це наслідки дикунської політики німецького імперіалізму серед поневолених народів Сходу... Ми боремося за Українську державу, а не за чужий імперіалізм. Ми мусимо берегти наші сили, бо ми впевнені, що війна у своїй кінцевій фазі надасть нам державу...», - таку позицію у зверненні до українського народу в роки Другої світової війни проголосив

варіанти відповідей

А очільник рейхскомісаріату «Україна».

Б провод Організації українських націоналістів С. Бандери

В керівник Українського штабу партизанського руху.

Г голова уряду Української РСР.

Запитання 11

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…При вимушеному відході частинам Червоної армії забирати рухомий

залізничний склад, не залишаючи ворогові жодного потяга, жодного вагона, ні кілограма хліба, ні літра пального. Колгоспники повинні рятувати худобу, хліб здавати на збереження державним органам для вивезення його в тилові райони...»

Документ є свідченням проведення радянською владою в роки Другої світової

війни заходів з

варіанти відповідей

А евакуації.

Б депортації.

В радянізації.

Г мобілізації.

Запитання 12

Радянський льотчик часів Другої світової війни, тричі Герой Радянського Союзу, виходець з України – це

варіанти відповідей

А О. Берест.

Б С. Ковпак.

В І. Кожедуб.

Г К. Дерев’янко.

Запитання 13

Перебіг подій якого періоду Другої світової війни відображено на карті?

варіанти відповідей

А вересень – грудень 1943р.

Б січень – травень 1944р.

В серпень – жовтень 1944р.

Г лютий – квітень 1945р.

Запитання 14

Виправданню агресії СРСР проти якої країни відповідає зміст зображеного плаката?

варіанти відповідей

А Польщі

Б Румунії

В Угорщини

Г Чехословаччини

Запитання 15

Установіть відповідність між пронумерованим на картосхемі адміністративним окупаційним утворенням часів радянсько-німецької війни (1941-1945 рр.) та його назвою й підпорядкуванням.

А рейхскомісаріат «Україна»

Б дистрикт «Галичина» у складі Генерал-губернаторства

В військова адміністрація німецького командування

Г рейхскомісаріат «Остланд»

Д провінція «Трансністрія» під управлінням румунської адміністрації

варіанти відповідей

А 1-г 2-д 3-а 4-в

Б 1-а 2-в 3-д 4-г

В 1-б 2-г 3-в 4-а

Г 1-б 2-д 3-а 4-в

Запитання 16

Установіть відповідність подій

1 19 вересня 1941р.                    

А початок оборони Севастополя

2 22 червня 1941р.                   

Б початок “визвольного походу” Червоної Армії на Західну Україну

3 30 жовтня 1941р.                      

В вступ німецьких військ до Києва

4 17 вересня 1939р.                  

Г початок Другої світової війни

Д початок радянсько-німецької війни

варіанти відповідей

А 1-а 2-д 3-г 4-б

Б 1-в 2-а 3-б 4-д

В 1-в 2-д 3-а 4-б

Г 1-б 2-г 3-в 4-а

Запитання 17

Установіть послідовність воєнних операцій Червоної Армії в роки радянсько-німецької війни (1941 – 1945рр.).

А Кримська наступальна операція.

Б “Битва за Дніпро”.

В Карпатсько-Ужгородська операція.

Г Львівсько-Сандомирська операція. 

варіанти відповідей

А 1-в 2-а 3-г 4-б

Б 1-б 2-г 3-а 4-в

В 1-б 2-а 3-г 4-в

Г 1-а 2-г 3-в 4-б

Запитання 18

Поставте події в хронологічній послідовності.

А “Битва за Дніпро”

Б танкова битва в районі Луцьк-Броди-Рівне-Дубно

В оборона Одеси;

Г звільнення Лівобережної України.

варіанти відповідей

А 1-а 2-в 3-б 4-г

Б 1-б 2-а 3-в 4-г

В 1-в 2-а 3-г 4-б

Г 1-б 2-в 3-г 4-а

Запитання 19

Розташуйте в хронологічній послідовності історичні події:

А напад Німеччини на Польщу

Б пакт Молотова – Ріббентропа

В окупація Закарпаття угорськими військами

Г Угода про дружбу та державний кордон між Німеччиною та СРСР

варіанти відповідей

А 1-в 2-г 3-б 4-а

Б 1-в 2-б 3-а 4-г

В 1-а 2-г 3-в 4-б

Г 1-б 2-а 3-г 4-в

Запитання 20

Що стало результатом «битви за Дніпро»?

1 визволення Києва та окремих районів Правобережної України від окупантів

2 початок корінного перелому в ході Другої світової війни

3 створення умов для визволення Правобережної та Південної України

4 здійснення виходу Червоної армії на державний кордон СРСР

5 вихід з війни Румунії та Угорщини – союзників Німеччини

6 утворення Українського штабу партизанського руху

7 подолання стратегічно важливого рубежу німецької оборони – «Східного валу»

варіанти відповідей

А 1, 3, 7

Б 1, 4, 5

В 2, 4, 6

Г 3, 4, 7

Запитання 21

Які судження щодо зображеного плаката є правильними?

1 Плакат створено після завершення бойових дій у Європі  в роки Другої світової війни.

2 Плакат відображає процес депортації кримських татар.

3 Плакат присвячено подіям «радянізації» Західної України.

4 Плакат створено в стилі «соціалістичного реалізму».

5 Плакат присвячено жертвам нацистського «нового порядку».

6 Плакат має викривальний, сатиричний характер.

7 Відображені на плакаті події пов’язані з реалізацією операції «Вісла». 

варіанти відповідей

А 2, 3, 7

Б 1, 3, 6

В 1, 4, 5

Г 3, 6, 7

Запитання 22

Які події радянсько-німецької війни відбулися в 1944р.?

 

1 визволення всієї території України від окупантів

2 проведення депортації кримських татар

3 утворення Української Повстанської Армії (УПА)

4 «Битва за Дніпро»

5 утворення Українського штабу партизанського руху (УШПР)

6 Корсунь-Шевченківська наступальна операція

7 проголошення Акта відновлення Української Держави

варіанти відповідей

А 2, 3, 7

Б 1, 4, 7

В 3, 5, 7

Г 1, 2, 6

Запитання 23

Які битви відбувалися під час звільнення території України від нацистських загарбників у 1943 – 1944рр.

1 Танкова битва в районі міст Рівне – Луцьк – Дубно – Броди

2 “Битва за Дніпро”

3 Корсунь-Шевченківська операція

4 Сталінградська битва

5 Карпато-Ужгородська операція

6 Курська битва

варіанти відповідей

А 2, 3, 5

Б 1, 4, 6

В 2, 4, 6

Г 3, 4, 5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест