Україна в роки Другої світової війни I Варіант

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 45 разів
12 запитань
Запитання 1

Створення літературно-художніх об’єднань, розширення мережі робітфаків, становлення Української автокефальної православної церкви — це складові культурного та духовного життя українського народу під час

варіанти відповідей

А Української революції (1917—1918 рр.).


Б боротьби за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.).


В нової економічної політики (1921—1928 рр.).


Г радянської модернізації (1929—1938 рр.).

Запитання 2

У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?

варіанти відповідей

А 1919 р.    

  Б 1920 р.          

  В 1921 р.    

Г 1922 р.

Запитання 3

Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, що характеризують соціально-економічне життя УСРР в 1920–1930-х рр.

1 об’єднання селянських господарств у великі підприємства шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту та худоби

2 створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства, насамперед у промисловості

3 тверда норма обсягів натурального відрахування державі частки продукції, виробленої селянськими господарствами

4 форма господарювання в державних підприємствах на основі фінансової самостій ності в умовах збереження централізованого керівництва

А «госпрозрахунок» 

Б «індустріалізація»    

В «денаціоналізація»  

Г «продподаток»

Д «колективізація»      

варіанти відповідей

   1–Д, 2–Б, 3–Г, 4–А.

1-А, 2-Д, 3 -Б, 4-Г

1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д

1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б

Запитання 4

Що з указаного нижче було характерним для культурного життя України в 1921 — 1928 рр.?


1.   Здійснення політики коренізації та її складової — українізації.


2.   Запровадження обов’язкової десятирічної середньої освіти.


3.   Консолідація літераторів, художників, театральних діячів у творчі об’єднання.


4.   Посилення боротьби з «космополітизмом», «низькопоклонством перед Заходом».


5.   Згортання антицерковної політики та відмова від атеїстичної пропаганди.


6.   Проведення політики ліквідації неписьменності дорослого населення.

варіанти відповідей

А 3, 4, 6    

Б 2, 3, 5   

В 1, 3, 6    

Г 1, 2, 4

Запитання 5

За змістом агітаційного плаката можна встановити, що його створено в роки. Напис на плакаті: «Продовольчий податок. Віддай місту частину врожаю, рештою розпоряджайся сам».

варіанти відповідей

А «воєнного комунізму»

Б нової економічної політики.В суцільної колективізації.  

Г укрупнення колгоспів.

Запитання 6

У результаті здійснення в Україні в 1920–1930-х роках політики коренізації

варіанти відповідей

А реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони.Б замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою.В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату.


Г розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном.

Запитання 7

Які з наведених подій відбулися в період нової економічної політики?

1.   Відновлення діяльності університетів у Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську.

2.   Заснування М. Хвильовим Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ).

3.   Створення Державної української мандрівної капели (ДУМКА).

4.   Організація в Києві театру «Березіль» на чолі з Л. Курбасом.

5.   Заснування в м. Києві Української академії наук.

6.   Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

7.   Заснування товариства «Геть неписемність!».

варіанти відповідей

А 1, 2, 4, 5  

Б 2, 4, 6, 7   

В 1, 3, 5, 6   

Г 2, 4, 5, 7

Запитання 8

Укажіть характерні риси нацистського окупаційного режиму в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.).

варіанти відповідей

1ліквідація колгоспно-радгоспної системи, зрівняльний розподіл землі між селянами за трудовими нормами


2проведення примусових мобілізацій до Української національної армії


3жорстка експлуатація населення та економічне пограбування (вивіз сировини, продовольства, матеріальних цінностей)


4відновлення та легалізація діяльності українських політичних партій


5тотальний терор, масове знищення місцевого цивільного населення та військовополонених


6денаціоналізація великої промисловості, створення спільних українсько-німецьких підприємств


7примусове вивезення на господарські роботи до Німеччини місцевого працездатного населення

Запитання 9

. Напередодні нападу на СРСР А. Гітлер заявив:

«Що стосується війни на Сході, то, звичайно, вона буде сувора. Але ні на мить не сумніваюсь в успіху. Передусім я сподіваюсь, що ми зможемо надовго забезпечити собі базу продовольства в Україні. Вона постачатиме ресурси, які нам будуть потрібні...»

У якому стратегічному плані було конкретизовано такі заяви нацистського лідера?

варіанти відповідей

А«Барбаросса»


Б«Ост»


В«Цитадель»


ë³сла»

Запитання 10

Коли з’явився цитований наказ Верховного Головнокомандувача Збройних Сил СРСР:«Війська 1-го Українського фронту в результаті стрімко проведеної операції... штурмом оволоділи столицею Радянської України містом Києвом... Зі взяттям Києва нашими військами захоплено… плацдарм на правому березі Дніпра, важливий для вигнання німців з Правобережної України»?

варіанти відповідей

А серпень 1941 р.


Б вересень 1942 р.


В листопад 1943 р.


Г жовтень 1944 р.

Запитання 11

Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, що у міжвоєнний період (1921–1938 рр.) перебували у складі

варіанти відповідей

А Польщі, Румунії, Чехословаччини.


Б Чехословаччини, Литви, Румунії.


В Німеччини, Польщі, Угорщини.


Г Литви, Німеччини, Угорщини.

Запитання 12

Які події Великої Вітчизняної війни відбулись упродовж 1944 року?

1.   Визволення Донбасу.

2.   «Битва за Дніпро».

3.   Корсунь-Шевченківська наступальна операція.

4.   Депортація кримських татар до Середньої Азії.

5.   Львівсько-Сандомирська наступальна операція.

6.   Утворення Українського штабу партизанського руху.

варіанти відповідей

А1, 2, 6Б1, 3, 5
В2, 4, 6


Г3, 4, 5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест