Україна в роки Другої світової війни IIВаріант

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 195 разів
11 запитань
Запитання 1

Який захід більшовиків дав змогу голові Раднаркому РСФРР В. Леніну заявити:

«Селянські повстання, які раніше, до 1921 року, були загальним явищем, майже цілковито зникли. Селянство задоволено своїм теперішнім становищем. …Це досягнуто впродовж одного року»?

варіанти відповідей

Азаміна продрозкладки продовольчим податком


Бухвалення плану ГОЕЛРО з електрифікації країни


Впочаток розподілу поміщицьких земель серед селян


Гвключення Української СРР до складу СРСР

Запитання 2

Із якою метою ухвалено Постанову ВУЦВК і РНК УСРР, уривок з якої процитовано:

«…Щоб усунути нерівність культур, що створилися внаслідок вікового утиску, Робітничо-Селянський уряд, дотримуючись рівноправності мов усіх національностей, які є на території України, вживає низку практичних заходів, що мають забезпечити українській мові місце, відповідне числу та питомій вазі українського народу на території УСРР…»?

варіанти відповідей

Аформування нової спільноти — радянський народ


Бліквідації неписьменності дорослого населення


Взапровадження творчого методу — соціалістичний реалізм


Греалізації політики коренізації

Запитання 3

Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті рр.?

варіанти відповідей

Азгортання політики «українізації»


Бстворення системи університетської освіти


Взапровадження загальної середньої обов’язкової освіти


Гліквідація неписьменності серед дорослого населення

Запитання 4

Вільну академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) засновано

варіанти відповідей

А П. Тичиною.    

 Б М. Рильським.   

В Ю. Яновським.  

Г М. Хвильовим.

Запитання 5

Що зумовило появу зображеного плаката? Напис на плакаті: "Дар американського народу", "АРА", "Герберт Гувер".

варіанти відповідей

Апоширення голоду   

Бзапровадження непу


Впочаток боротьби з неписьменністю   

 Гупровадження політики "коренізації"

Запитання 6

Терміном «Голокост» світова історіографія позначає геноцид, здійснюваний нацистами в роки Другої світової війни, проти

варіанти відповідей

А польського народу.


Б українського народу.


В російського народу.


Г єврейського народу.

Запитання 7

Листівки такого змісту:

«Переселення є наслідком дій УПА. Це важке, але необхідне рішення, яке забезпечить населенню спокійне життя в нових умовах, створених владою на інших територіях Речі Посполитої. Ті, хто не підкоряться наказу і залишаться в околицях, охоплених переселенською акцією, вважатимуться бандитами...»

поширювалися

варіанти відповідей

А урядом Української РСР.


Б адміністрацією рейхскомісаріату «Україна».


В Українською головною визвольною радою.


Г урядом Польської Народної Республіки.

Запитання 8

. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1«осадництво»

2«пацифікація»

3«новий порядок»

4«радянізація»

Азаходи з адміністративної уніфікації українських земель, здійснювані урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.

Бадміністративно-репресивна поліцейська акція проти українського населення Східної Галичини, здійснена польською владою восени 1930 р.

Вполітика насадження в західних областях України норм суспільно-політичного, економічного та культурного життя, утверджених в СРСР

Грежим, установлений нацистами на окупованих територіях у роки Другої світової війни, спрямований на експлуатацію людських і матеріальних ресурсів в інтересах Німеччини

Дполітика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

варіанти відповідей

ДБГВ

ВБАД

ВАГД

ГБВД

Запитання 9

Установіть відповідність між подіями Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) та їхніми результатами й наслідками.

1Київська оборонна операція

2Битва за Дніпро

3Корсунь-Шевченківська операція

4Карпатсько-Ужгородська операція

Азавершення визволення території УРСР, створення передумов для наступу радянських військ на будапештському напрямку

Боточення та розгром угрупування німецьких військ, створення передумов для остаточного визволення Правобережної України

Взрив плану блискавичної війни Німеччини проти СРСР, затримка наступу ворога на московському стратегічному напрямку

Гпрорив оборони противника на Перекопському й Сиваському напрямках, визволення Кримського та Керченського півостровів

Дзавершення визволення Лівобережної України та Донбасу, створення сприятливих умов для визволення Правобережної та Південної України

варіанти відповідей

ВДБА

ВГАБ

БДГА

БАВД

Запитання 10

Назву якого історико-географічного регіону пропущено у витягу з документа?

«Уряд СРСР вважає, що повернення Бессарабії органічно пов’язане з питанням передання Радянському Союзові тієї частини ___, переважаюча більшість населення якої пов’язана з Радянською Україною спільністю історичної долі, мовою і національним складом».

варіанти відповідей

А Галичини


Б Волині


В Закарпаття


Г буковини

Запитання 11

Які події Великої Вітчизняної війни відбулись упродовж 1944 року?

1.   Визволення Донбасу.

2.   «Битва за Дніпро».

3.   Корсунь-Шевченківська наступальна операція.

4.   Депортація кримських татар до Середньої Азії.

5.   Львівсько-Сандомирська наступальна операція.

6.   Утворення Українського штабу партизанського руху.

варіанти відповідей

А1, 2, 6


Б1, 3, 5


В2, 4, 6


Г3, 4, 5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест