Україна в умовах десталінізації (1953 - 1964)

Додано: 17 травня 2021
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 465 разів
20 запитань
Запитання 1

Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)? 

варіанти відповідей

Реорганізація партійного апарату та створення національних компартій.

Ліквідація монополії КПРС на владу.

Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.

Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церков.

Запитання 2

«Раднаргоспи» – це 

варіанти відповідей

 органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

 органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні.

державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС).

Запитання 3

Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х років пов’язана зі створенням раднаргоспів? 

варіанти відповідей

Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування.

Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

Запитання 4

На чию адресу були висунуті такі звинувачення?

«Ця «праця» має явний антирадянський характер… в ній зводиться наклеп на національну політику КПРС, робиться спроба… розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів класиків марксизму-ленінізму з національного питання».

варіанти відповідей

 Л. Костенко

О. Гончара

В. Стуса

І. Дзюби

Запитання 5

Позначте термін, якому відповідає визначення: «Особа, що не погоджується з панівною ідеологією»

варіанти відповідей

демократ

 дисидент

опортуніст

 націоналіст

Запитання 6

Які поняття й терміни потрібно використовувати, характеризуючи період десталінізації. 

варіанти відповідей

Холодна війна, голод, "ждановщина", радянизація.

П'ятирічка, колективізація, масові репресії.

Реформа, раднаргоспи, реабілітація.

Номенклатура, дефіцит, неосталінізм.

Запитання 7

Які територіальні зміни УРСР відбулися у зв’язку з відзначенням 300-річчя входження України до складу Російської держави?

варіанти відповідей

 утворення Закарпатської області

 перейменування Сталінської області на Донецьку

 об’єднання Одеської та Ізмаїльської областей

передача Кримської області до складу республіки

Запитання 8

Яка група репресованих сталінським режимом громадян України не підлягала реабілітації у роки «відлиги»?

варіанти відповідей

в’язні, засуджені за звинуваченнями в «українському буржуазному націоналізмі»

в’язні, засуджені за статтею «шкідництво» Карного кодексу

партійні функціонери — жертви політичних процесів 1937—1938 рр.

колишні в’язні німецьких концтаборів часів Другої світової війни

Запитання 9

Хто з керівників СРСР виступив із доповіддю, що засуджувала культ особи Сталіна на XX з’їзді КПРС?

варіанти відповідей

М. Хрущов

Л. Брежнєв

Ю. Андропов

М. Горбачов

Запитання 10

У роки науково-технічної революції (НТР) в СРСР її досягнення впроваджувалися переважно у:

варіанти відповідей

виробництво товарів масового споживання

розвиток сільського господарства

розбудову транспортної мережі

 розвиток воєнно-промислового комплексу

Запитання 11

Укажіть, хто із зазначених діячів був авіаконструктором.

варіанти відповідей

 Б. Патон

О. Антонов

 М. Амосов

 В. Глушков

Запитання 12

Наприкінці 1950-х рр. в СРСР розпочалася реформа шкільної освіти, одним із положень якої передбачався вибір батьками мови навчання дітей. Українська інтелігенція виступила проти цього положення, оскільки воно:

варіанти відповідей

створювало умови для дискримінації російської мови

 відновлювало практику політики коренізації 1920-х рр.

не відповідало Закону «Про мови в УРСР»

 сприяло русифікації системи освіти в УРСР

Запитання 13

На якому з’їзді КПРС було засуджено культ особи Сталіна?

варіанти відповідей

 ХІХ

 ХХ

ХХІ

 ХХІІ

Запитання 14

Який твір О. Гончара викликав негативну реакцію з боку партійно-радянського керівництва УРСР?

варіанти відповідей

«Собор»

«За мить щастя»

 «Тронка»

«Прапороносці»

Запитання 15

У якому році практику масових репресій у Радянському Союзі було офіційно засуджено як культ особи Й. Сталіна?

варіанти відповідей

 1947 р.

 1956 р.

1965 р.

1972 р.

Запитання 16

Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950-х — середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення України? (3 відповіді)

варіанти відповідей

заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце роботи

 узаконення підприємницької діяльності у сфері торгівлі та обслуговування

створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників

ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня

Запитання 17

Позначте завод, де на початку 1960-х рр. почалося масове виробництво українських легкових автомобілів, що стало наслідком появи нової галузі української промисловості - легкового автомобілебудування.

варіанти відповідей

Кременчуцький автобудівельний завод

Запорізький автобудівельиий завод

Луцький автобудівельний завод

Львівський автобусний завод

Запитання 18

Кого із  «шестидесятників» називали  «лицарем українського відродження»?

варіанти відповідей

М Вінграновський

Є. Сверстюк

В. Симоненко

І. Драч

Запитання 19

Позначте назву однієї з перших дисидентських організацій України, стратегію діяльності якої стали слова її лідера.«Завдання полягає в підготовці народу до нового масового руху за національну свободу. Для такої праці потрібні не скоростріл з багнетом, а натхнене слово з вірою в перемогу добра над злом, свободи над рабством, залежних народів від імперії».

варіанти відповідей

Українська робітничо-селянська спілка (УРСС)

Український визвольний комітет

Український національний фронт

Об'єднана партія визволення України (ОПВУ)

Запитання 20

Позначте ланцюжок, у якому позначені прізвища «шестидесятників» в українській літературі.

варіанти відповідей

А. Малишко, Л. Танюк, О. Заливаха

І. Світличний, В. Симоненко, Л. Костенко

А. Горська, О. Гончар, В. Сосюра

Ю. Яновський, Л. Плющ, М. Брайчевський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест