Українська держава.

Додано: 13 листопада 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 607 разів
12 запитань
Запитання 1

Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено:

варіанти відповідей

завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам.

відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків

відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.

загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням

Запитання 2

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду...» Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище країни?

варіанти відповідей

Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу.

Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу.

Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні.

Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки.

Запитання 3

Державний переворот, що зумовив перехід влади до П.Скоропадського, відбувся

варіанти відповідей

18 квітня 1918 p.

28 квітня 1918 p.

29 квітня 1918 р.

30 квітня 1918 р.

Запитання 4

За часів правління гетьмана П. Скоропадського Україну іменовано на:

варіанти відповідей

Українську Народну Республіку

Українську Державу

Українську Соціалістичну Радянську Республіку

Соборну Українську Народну Республіку

Запитання 5

Назвіть прізвище першого президента Української академії наук.

варіанти відповідей

О. Богомолець

В. Вернадський

М. Грушевський

В. Винниченко

Запитання 6

Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж:

варіанти відповідей

жовтня 1917 р. – березня 1918 р.

квітня–грудня 1918 р.

травня 1918 р. – вересня 1919 р.

квітня–грудня 1919 р.

Запитання 7

У жовтні 1918 р. було створено два українські державні університети в містах

варіанти відповідей

Київ, Львів

Львів, Харків

Харків, Кам’янець-Подільський

Кам’янець-Подільській, Київ.

Запитання 8

Хто зображений на світлині?

варіанти відповідей

головний отам військ Директорії УНР

керівник Української Держави

керівник новоутвореної Польської держави

лідер українських більшовиків

Запитання 9

Коли була проголошеня така цитата:


"Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї України....Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються...."

варіанти відповідей

7 листопада 1917 року

22 січня 1919 року

29 квітня 1918 року

29 квітня 1919 року

Запитання 10

Економічна політика гетьмана П. Скоропадського:

варіанти відповідей

сприяла відновленню економіки України як складової частини Російської імперії

відновила рівноправність економічних відносин із країнами Четвертного союзу

захищала інтереси великих промисловців і землевласників

забезпечила вільний розвиток селянських господарств

Запитання 11

П. Скоропадський здійснив переворот і був проголошений гетьманом України за згоди і підтримки:

варіанти відповідей

країн Антанти

лідерів Української Центральної Ради

німецько-австрійської адміністрації

Більшовиків в Україні

Запитання 12

Коли відбулася подія, описана в уривку історичного джерела?


"...Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час боротися за цілісність і спокій України....Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади".

варіанти відповідей

29 квітня 1918 року

24 березня 1918 року

21 лютого 1918 року

26 січня 1918 року

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест