Українська держава

Додано: 29 березня
Предмет: Географія, 11 клас
Копія з тесту: Українська держава
Тест виконано: 184 рази
14 запитань
Запитання 1

Територія держави - це...

варіанти відповідей

частина геопростору, що є під суверенітетом цієї держави

частина поверхні Землі

заселена територія

визначена на основі норм міжнародного права частина земної поверхні

Запитання 2

Площа території України...

варіанти відповідей

603,7 тис. км 2

630,7 тис. км 2

603,7 млн. км 2

603,7 тис. км

Запитання 3

За формою правління Україна є...

варіанти відповідей

унітарною республікою

парламентською республікою

парламентсько - президентською республікою

президентсько - парламентською республікою

Запитання 4

Яке твердження характеризує геополітичне положення України?

варіанти відповідей

 в центральній частині протікає річка Дніпро

знаходиться на перехресті торгівельних шляхів

 близькість до сировинних баз світу

неоголошена гібридна війна на сході

Запитання 5

Оберіть, що включає в себе державна територія...

варіанти відповідей

площу суходолу

територіальні води

військові та невійськові кораблі, приписані до портів України

дипломатичні представництва і консульські установи України за кордоном

всі відповіді правильні

Запитання 6

Оберіть риси, що характеризують глобальне ПГП

варіанти відповідей

Розвиток стратегічного партнерства із США

Держава наближена до т. зв. європейських столиць, де розміщуються центральні органи ЄС та НАТО: Брюсселя та Страсбурга

На заході територія країни безпосередньо прилягає до європейських держав, які входять до ЄС. 

Основні вектори сучасних геопросторових зв’язків України: Польща – країни ЄС; Білорусь – країни Балтії; Грузія – країни Закавказзя та Центральної Азії; Туреччина – країни Західної Азії; Туреччина – балканські країни. 

Участь у міжнародних організаціях

Запитання 7

Серед сусідів оберіть ті країни, що відносяться до країн із перехідною економікою...

варіанти відповідей

Угорщина

Румунія

Словаччина

Білорусь

Росія

Запитання 8

Адміністративна одиниця - це...


варіанти відповідей

частина території країни, що має місцеве управління 


складова частина регіону

особа, що керує певним об'єктом

поділ території

Запитання 9

Укажіть у системі адміністративно-територіального устрою України одиниці середнього рівня

варіанти відповідей

Автономна Республіка Крим (АРК), 24 області, міста Київ та Севастополь

адміністративні райони, міста з районним поділом

міста без поділу на райони, райони у містах, селища, села

Запитання 10

Реформування АТУ України передбачає створення таких адміністративно-територіальних одиниць:

варіанти відповідей

області, райони, громади

області, регіони, райони

землі, райони, громади

громади, райони, регіони

Запитання 11

Серед сусідів України першого порядку оберіть ті країни, протяжність державного кордону з якими понад 1000 км...


варіанти відповідей

Білорусь

Молдова

Росія

Польща

Румунія

Угорщина

Запитання 12

Дата проголошення незалежності України

варіанти відповідей

28 червня 1996 року

24 серпня 1991 року

16 вересня 1996 року

28 січня 1992 року

Запитання 13

Сукупність просторових відносин з іншими країнами та регіональними об'єднаннями країн - це...

варіанти відповідей

політико -географічне положення

економіко - географічне положення

транспортно - географічне положення

сусідське положення

Запитання 14

Децентралізація - це...

варіанти відповідей

передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування.

процес перерозподілу повноважень 

перебудова економічної діяльності

скорочення управлінського апарату

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест