12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Українська держава П. Скоропадського (О20А)

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Де П.Скоропадського було проголошено гетьманом України?

варіанти відповідей

Всеукраїнський національний конгрес

Всеукраїнський хліборобський з'їзд  

Трудовий конгрес

Всеукраїнський військовий з'їзд  

Запитання 2

Коли відбувся державний переворот, що зумовив перехід влади до П.Скоропадського?

варіанти відповідей

18 квітня 1918    

29 квітня 1918

28 травня 1918

30 квітня 1918

Запитання 3

Яку назву мала Україна в період правління Павла Скоропадського?

варіанти відповідей

Українська Народна Республіка

Українська соціалістична радянська республіка

Українська держава

Україна

Запитання 4

Що спричинило падіння Української Держави П.Скоропадського? 

варіанти відповідей

Вузька соціальна база Гетьманату 

Відновлення бойових дій радянської Росії проти України

Союз з Радянською Росією

Запитання 5

Що передбачала Земельна реформа Гетьманату?

варіанти відповідей

Скасування Столипінської реформи

Скасування земельного закону Центральної ради

Підтримання земельного закону Центральної ради

Ліквідація поміщицького землеволодіння

Запитання 6

Який документ містить такі рядки «…Українська держава стояла коло краю загибелі. Спаслася вона, дякуючи могутньому підтриманню Центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України… Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади»?

варіанти відповідей

звернення «Війна і українці"» С. Петлюри

«Грамота до всього українського народу» П.Скоропадського

наказ №1 по Революційній повстанській армії Н.Махна

відозва з "Маніфесту" ГУР

Запитання 7

Внаслідок якої події 29 квітня 1918 року Павло Скоропадськийприйшов до влади в Україні?

варіанти відповідей

революції

державного перевороту

виборів

підписання Декрету

Запитання 8

Економічна політика гетьмана П. Скоропадського

варіанти відповідей

сприяла відновленню економіки України як складової частини Російської імперії.

відновила рівноправність економічних відносин із країнами Четверного союзу.

захищала інтереси промисловців і великих землевласників.

забезпечила вільний розвиток селянського господарства.

Запитання 9

Які з тверджень характеризують становище України за гетьмана П.Скоропадського? (виберіть 4 відповіді)

варіанти відповідей

накидання селянам принципів артільно-комуністичного ведення господарства

масові селянські повстання

формування регулярної армії

антиукраїнський розгул

посилення дисципліни на виробництві

відновлення приватної власності та поміщицького землеволодіння

проголошення незалежності України

Запитання 10

У яких містах у жовтні 1918 р. було створено два українських державних університети?

варіанти відповідей

Київ, Львів

Львів, Харків

Харків, Кам’янець-Подільський

Кам’янець-Подільський, Київ

Запитання 11

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання.

«Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією».

Що стало наслідком подій, про які йдеться в уривку з історичного документа?

варіанти відповідей

підписання Брестського миру

вибух антиурядового повстання

проголошення незалежності УНР

ухвалення Акта Злуки УНР і ЗУНР

Запитання 12

Особливості внутрішньої політики П.Скоропадського (виберіть 3 відповіді)

варіанти відповідей

залежність гетьмана від австро-німецьких військових формувань

підтримував політику Центральної Ради

заснування Української академії наук

ліквідація поміщицького землеволодіння та приватної власності

Основна опора гетьманського режиму - селяни та робітники

налагодження грошового обігу, збалансування державного бюджету

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест