Українська культура другої половини 18 ст.

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 148 разів
18 запитань
Запитання 1

Особливістю культурних процесів на Україні у другій половині ХVІІІ століття було те, що...

варіанти відповідей

вони розвивалися в різних умовах

не розвивалися зовсім

характерний бурхливий розвиток

Запитання 2

Достатньо високий загальний рівень грамотності українського населення був зумовлений

варіанти відповідей

зацікавленістю в освіті російського царизму та підтримкою шкільництва

достатньою кількістю українських народних шкіл, що утримувалися коштом парафіяльних братств

діяльністю укранських меценатів, що за власний кошт відкривали початкові школи

великою кількістю бібліотек

Запитання 3

Що перетворило освіту на привілей вищих верств населення та надало їй станового характеру?

варіанти відповідей

закриття парафіяльних братств

поширення на Лівобережжя та Слобожанщину дії загальноросійської освітньої реформи

утворення Києво-Могилянської академії

контроль за освітою з боку єзуїтів

Запитання 4

Важливий осередок вищої освіти на західноукраїнських землях

варіанти відповідей

Києво-Могилянська академія

Чернігівський колегіум

Переяславський колегіум

Львіський університет

Запитання 5

У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?

 

варіанти відповідей

«Він став самобутнім виявом імпресіонізму в літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати великою літературою...»

«З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури, доповнює слава «батька» українського театру...»

«Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові... шляхи книжним ученим...»

«Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...»

Запитання 6

Вкажіть архітектурні стилі, які були поширеними на українських землях у ХVІІІ столітті (3 варіанти відповіді)

варіанти відповідей

барокко

класицизм

рококко

романський

готичний

Запитання 7

Найбільша деревяна споруда (висота близько 65 метрів) у ХVІІІ столітті це -

варіанти відповідей

Троїцький собор у Самарі

собор святого Юра у Львові

Андріїівська церква у Києві

міська ратуша у Бучачі

Запитання 8

Картина, що стала своєрідним символом епохи

варіанти відповідей
Запитання 9

Упізнайте серед зображень портрет Г.С. Сковороди

варіанти відповідей
Запитання 10

В останній чверті XVIІІ ст.на Лівобережжя й Слобожанщину було поширено дію загальноросійської освітньої реформи. Які типи навчальних закладів створювались для дітей дворян і купців, міщан та урядовців?

варіанти відповідей

головні чотирирічні народні училища

українські народні школи

колегіуми

малі дворічні училища

Запитання 11

У яких навчальних закладах можна було здобути середню освіту?

варіанти відповідей

Чернігівський колегіум

Харківський колегіум

Переяславський колегіум

Києво - Могилянська академія

Запитання 12

З яким навчальним закладом пов'язано більшість здобутків українського народу в галузі освіти, філософії, богослов'я, мовознавства, літератури, публіцистики, історії у XVII - XVIIIст.?

варіанти відповідей

Києво - Могилянська академія

Барбареум

Львівський університет

Запитання 13

У другій половині XVIII ст. добре розвивалося книгодрукування.Провідними були друкарні ........

варіанти відповідей

Києво - Печерського монастиря

Софіївського собору

Троїце - Іллінського монастиря у Чернігові

Запитання 14

Який стиль залишався панівним в українській літературі упродовж багатьох десятиліть?

варіанти відповідей

класицизм

реалізм

романтизм

бароко

Запитання 15

У своїх філософських роздумах велику увагу Г. Сковорода приділяв тому, як людина може стати щасливою. Що для цього треба?

варіанти відповідей

пізнати самого себе

займатися тим, що людині природно відповідає

прагнути збагачення

Запитання 16

Що, на думку Г. Сковороди, допоможе людям подолати всі негаразди і зло?

варіанти відповідей

виховання

освіта і розум

Запитання 17

Виберіть видатних майстрів хорової музики

варіанти відповідей

Г Сковорода

Михайло Козачинський

Артем Ведель

Максим Березовський

Степан Ковнир

Запитання 18

Яка церква в Києві збудована в стилі рококо за проектом Б. Растреллі

варіанти відповідей

Троїцький собор

Андріївська церква

Собор святого Юра

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест