Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Українська мова 10-А

Додано: 16 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 593 рази
10 запитань
Запитання 1

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок

з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка

мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний

шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі

ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний.

Запитання 2

Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з и.

варіанти відповідей

Кр..шити, кр..ве, к..шеня, малес..нький, тр..вога

д..тина, др...мати, тр..мати, л..мон, п..ріг

м..нулий, т..хенький, кр..ниця, мереж..во, гл..тати

пташ..ня, вул...ця, прізв..сько, спостережл..вий, заруч..ни

обробл..ний, плет..во, Оленч..не, кош..чок, іст..на

Запитання 3

У якому рядку всі слова пишуть з ь?

варіанти відповідей

Донец..кий, казахс..кий, Гриц..ко, різко, сон..ця

багат..ма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні

кіл..це, їдал..ня, учител..ство, ріж.., доч..ці

ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці

п’ят..десят, радіс..тю, корист.., брен..кати, Гал..ці

Запитання 4

У якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словотворенні чи словозміні?

варіанти відповідей

Садити, світити, вчити, дерти, вимірювати

мостити, пекти, ловити, любити, хотіти

дробити, оформлювати, стерегти, брати, везти

берегти, їздити, кликати, мести, жити

бігти, кришити, ломити, терти, упирати

Запитання 5

З’ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

варіанти відповідей

Розніжений, розброєний, безземельний, беззаконний, південний

машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний

буквений, бризкання, коріння, латаття, піддашшя

віддзеркалення, ссавці, стаття, цілинник, юннат

взуття, тертя, угіддя, надбання, наріччя

Запитання 6

У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

варіанти відповідей

Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно

доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк

шістсот, провісник, вискнути, свиснути, гуснути

безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий

ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний

Запитання 7

У якому рядку всі слова пишуться з малої літери?

варіанти відповідей

(ш)евченківська премія, (ф)ранківські сонети, (ш)евченківський вечір, (а)рхімедова (с)піраль

(п)ушкінський стиль, (ш)евченківські лауреати, (б)альзаківські традиції, (е)зопівська мова

(д)амоклів меч, (г)ордіїв вузол, (п)рокрустове ложе, (ф)ранківська кімната

(п)південний степ, (в)олодимирська церква, (м)іністерський наказ, (у)країнські традиції

(д)ніпровські береги, (п)івденний регіон, (о)деська автострада, (к)київські вулиці

Запитання 8

У якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словотворенні чи словозміні?

варіанти відповідей

Чотири, водопій, сон, мох, шелест

особа, пшоно, череда, вовк, студент

голова, слово, осінь, Канів, перемога

стояти, сім, джерело, тінь, берег

вітер, женити, сторона, рот, береза

Запитання 9

Укажіть, у якому рядку всі слова пишуть зі ь.

варіанти відповідей

Приятел..ці, нян..чити, дон..ці, Гор..кий, порад..те

Парас..ці, нен..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся

поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці, гіл..ці

вел..можа, сіл..лю, брен..кати, камін..чик, бат..ківський

склян..ці, баб..ці, ін..ший, добровол..ці, пишаєш..ся

Запитання 10

Укажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів.

варіанти відповідей

Яб-луня, збіж-жя, нау-ка, май-но, синьо-го

різь-бяр, без-хмарний, студент-ство, хо-джу, сі-м’я

ві-дімкнути, без-іменний, від-жити, при-йшов, надз-вичайний

Пташ-ка, нет-то, дово-джу, роз-дріб, перехрес-ний

Гай-ок, край-ня, наро-джувати, роз-квіт, кіль-це

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест