9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Українська мова

Додано: 21 квітня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 450 разів
23 запитання
Запитання 1

Однаковий звук позначають букви, виділені в окремих словах речення

варіанти відповідей

Хай згИнуло, хай загуло — вонИ лИшилися, як криця!

ПОтік води швидкО заповнював велику котлОвину.

РанковЕ сонцЕ пЕстить нас своїм промінням.

МОя любОв чолОм сягала неба.

Запитання 2

Прочитайте речення (цифра позначає наступне слово). Сім (І)кіломЕтрів не (2)блИзький світ, а зібраний урожай усе ж треба (З)віднЕсти додому. (4)ШофЕр сказав, що пробив (5)колесО. (6) МабУть, приїдемо вже завтра (7)зраннЯ на зятевій машині й заберемо дари ланів. НЕПРАВИЛЬНО позначено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених цифрами *

варіанти відповідей

1, 2, 4, 6

3, 5, 6, 7

2, 3, 5, 7

2, 5, 6, 7

Запитання 3

НЕ потрібна жодна буква на місці пропуску в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

сер..цевий, піз..ній, контрас..ний


облас..ний, аванпос..ний, перс..ні

мес..ник, блис..нути, невіс..чин

боліс..ний, пристрас..ний, ус..ний

Запитання 4

Апостроф треба писати в усіх словах рядка *варіанти відповідей

роз..ївся, сухом..ятка, моркв..яний

Солов..яненко, ател..е, без..ядерний

черв..ячок, бур..яний, запам..ятати

кар..єра, розм..якшити, переб..єшся

Запитання 5

Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка *варіанти відповідей

об..регти, горл..чка, вел..тень

д..тальний, далеч..на, кач..чка

куч..рі, зал..денілий, сем..ро

мавп..ня, оч..видець, вогн..ще

Запитання 6

Разом пишуться всі слова в рядку *варіанти відповідей

народно/поетичний, лимонно/кислий, суспільно/корисний

усесвітньо/відомий, хвиле/відбійний, легко/атлетичний

радіо/гурток, жар/птиця, сільсько/господарський

восьми/тонний, західно/німецький, хитро/мудрий

Запитання 7

Після речення «Вийшло сонце...» треба поставити тире, якщо серед варіантів його продовження вибрати *

варіанти відповідей

усе навколо золотом засяяло.

коли ми під’їжджали до моря.

якого ми так давно-давно чекали.

нарешті закінчився останній урок.

Запитання 8

НЕМАЄ орфографічних помилок у реченні *варіанти відповідей

Наша родина щосуботи ходить до піццерії.

Фасад цього закладу виконаний у стилі барокко.


Усередині стіни прикрашають великі панно.

Окрім пасти, ми завжди замовляємо ніжне латте.

Запитання 9

Суфікс -ок- має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ *варіанти відповідей

лісок

дідок

місток

будинок

Запитання 10

У реченні Публіка обожнює цю _____ актрису, вона дуже (35) до фальшу, на ходу легко (36) гру в (37) ситуаціях, ще й камера її (38) на місці підкреслення треба вставити слово *варіанти відповідей

характерологічну

характеристичну

характЕрну

харАктерну

Запитання 11

У реченні Публіка обожнює цю (34) актрису, вона дуже _______ до фальшу, на ходу легко (36) гру в (37) ситуаціях, ще й камера її (38) на місці підкреслення треба вставити слово *варіанти відповідей

чуйна

чутлива


почуттєва

чуттєва

Запитання 12

У реченні Публіка обожнює цю (34) актрису, вона дуже (35) до фальшу, на ходу легко ______ гру в (37) ситуаціях, ще й камера її (38) на місці підкреслення треба вставити слово *варіанти відповідей

міняє

вимінює

замінює

змінює

Запитання 13

У реченні Публіка обожнює цю (34) актрису, вона дуже (35) до фальшу, на ходу легко (36) гру в ______ ситуаціях, ще й камера її (38) на місці підкреслення треба вставити слово *варіанти відповідей

нестандартизованих

нестандартних

нешаблонних

незатертих

Запитання 14

У реченні Публіка обожнює цю (34) актрису, вона дуже (35) до фальшу, на ходу легко (36) гру в (37) ситуаціях, ще й камера її _______ на місці підкреслення треба вставити слово *варіанти відповідей

любить


облюбовує

полюбляє

залюбляє

Запитання 15

Редагування потребує речення *варіанти відповідей

Ми з Назаром не заходили у ставок пів дня, бо чекали сонця.

Хоч було хмарно й вітряно, ми все ж полізли у воду.

Вода була холодною, але за кілька хвилин призвичаїлися.

Накупавшись і вилізши із ставка, визирнуло сонце.

У цей момент ми збагнули, що все тільки починається.

Запитання 16

НЕМАЄ лексичної помилки в рядку *варіанти відповідей

вільна вакансія

найстарший брат

інша альтернатива

прейскурант цін

підніматися вгору

Запитання 17

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак). Сповнений сподівань і передсмаку,(1) чоловік побіг у село,(2) де знайшов на перехресті звичайнісінькі крамнички:(3) у першій торгували шматочками металу,(4) у другій — (5) тонким дротом. НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропонова­ не в рядку *

варіанти відповідей

кома 1 — при відокремленому означенні

кома 2 — перед підрядною частиною складного речення

двокрапка 3 — між частинами складного речення, що поєднані безсполуч­никовим зв’язком

кома 4 — між однорідними членами речення

тире 5 — на місці пропущеного члена речення

Запитання 18

Прочитайте оголошення.Оголошення Школа бального танцю «Фламінго» з 1 вересня проводить набір молодих людей віком від 16 до 20 років. Заняття заплановано проводити по понеділках,вівторках і середах. Початок о 19:00. До занять не допускаються особи, які мають серцево-судинні захворювання, а також із проблемами опорно-рухового апарату. Адміністрація Правильним є твердження *варіанти відповідей

школа бального танцю набирає лише хлопців віком від 16 до 20 років

записатися до школи бального танцю можна лише до 1 вересня

школа «Фламінго» набирає хлопців і дівчат віком від 16 до 20 років

до занять не допускаються хворі молоді люди

заняття заплановано проводити через день

Запитання 19

З вересня я _______ на курси _________ .*варіанти відповідей

хожу, по екстремальному водінню

ходю, з екстремального водіння

хожу, екстремального водіння


ходжу, екстремального водіння


ходжу, по екстремальному водінню

Запитання 20

Слухай-но ,____________ , я не думав, що Умань. *варіанти відповідей

Борис, зелена

Борисе, зелений

Борису, зелена

Борисе, зелена

Борис, зелений

Запитання 21

Наш клас дуже ________, ми завжди допомагаємо __________. *варіанти відповідей

дружний, одне одному

дружній, один одному

дружний, один одному

дружній; одне одному

дружний, одна одній

Запитання 22

Презентація розпочалася _________, уже показали два _______________. *варіанти відповідей

без двадцяти сім, автомобілі

за двадцять до сьомої, автомобіля


о шостій сорок, автомобілі

у шість сорок, автомобілі

за двадцять сьома, автомобіля

Запитання 23

 

Півтора ________ тривав карантин, але заборгованість ми _______ ліквідувати ________ тижня. *

варіанти відповідей

місяця, маємо, протягом

місяця, мусимо, упродовж

місяці, повинні, на протязі

місяця, мусимо, на протязі


місяці, повинні, протягом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест