Українська мова. Подвоєня та подовження приголосних

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 22 рази
12 запитань
Запитання 1

Подвоєння відбувається в рядку:

варіанти відповідей

господи..я, почу...ів, довгожда..ий, попа...я

подоро...ю, числе....ий, невблага....ий, зна..я 

бо..ан, горди..я, ма..ю, воста...є, ..ити

ку..я, сви..я, рі...я, зна...я

Запитання 2

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 військ..омат, буквен..ий, нагороджен..ий, корон..ий

 солов'їн..ий, буквен..ий, сумлін..ий, священ..ий


 сумлін..ий, священ..ий, від..зеркалений, військ..омат

 корон..ий, від..зеркалений, солов'їн..ий, вимушен..ий

Запитання 3

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

намальован..ий, дозволен..ий, страшен..ий, варен..ий


ошукан..ий, зважен..ий, роз..ява, від..алік

облич..я, вихован..я, тушкован..ий, солон..ий


 під..анство, в..ажати, спів..ітчизник, роз..утий

Запитання 4

Подвоєння літер НЕ відбувається у рядку

варіанти відповідей


зігран..ий, бажан..ий, поранен..ий, свячен..ий


шален..ий, хрещен..ий, військ..омат, роз..броїти

 л..яний, гуман..ий, нужден..ий, скажен..ий

 варен..ий, ден..ий, зміїн..ий, ран..ій

Запитання 5

Помилку допущено у слові

варіанти відповідей

 Орлиний

 Благословенний

 Скаженний

Очікуваний


Запитання 6

Орфографічну помилку допущено у рядку


варіанти відповідей

 нетлінний, вічливий, бовваніти, військкор

 суцвіття, благословенний, нововведення, буквений

 білопінний, вінничанин, статей, життєпис

  гілляччя, вівсяний, бездонний, обітований

Запитання 7

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 місь(к,кк)ом, бездо(н,нн)ий, кі(н,нн)ий


 напі(в,вв)ідчинений, свяще(н,нн)ий, вимуше(н,нн)ий


 незмі(н,нн)ий, качи(н,нн)ий, за(в,вв)ишки

 сумлі(н,нн)ий, пече(н,нн)ий, проведе(н,нн)ий

Запитання 8

Визначте, який із запропонованих варіантів є орфографічно правильним

варіанти відповідей

воз'єднання

 воз'єднаня

возз’єднання

 возз’єдднання

Запитання 9

У всіх словах якого рядка НЕ допущено помилок?

варіанти відповідей

 оббрехати,ляний,священний

подорожю, оббрехати, відданий

 ляний,заввідділом, піччю

 священний, міськком, заввідділом

Запитання 10

Подвоєні літери треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

 Запорі(ж,жж)я, перетира(н,нн)я


Прикарпа(т,тт)я,чуйніс(т,тт)ю


Надвол(ж,жж)я, довгожда(н,нн)ий


 Ві(нн)иця, шале(н,нн)ий

Запитання 11

Подвоєні літери треба писати в слові

варіанти відповідей

 Ма(з,зз)ю

 Вартіс(т,тт)ю

 Чес(т,тт)ю

 Миліс(т,тт)ю

Запитання 12

Подвоєні літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю


шален..ий, військ..омат, в..ічливість

роз..броїти, осерд..я, від..зеркалення

 передгроз..я, суверен..ий, числен..ий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест