12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Політика "воєнного коммунізму"

Додано: 31 січня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 133 рази
12 запитань
Запитання 1

Які твердження характеризують політику більшовиків в Україні у першій половині 1919 р.?

1 Перевибори до органів місцевого самоврядування на підставі майнового цензу.

2 Проведення українізації суспільно-політичного життя.

3 Нав'язування селянам принципів артільно-комуністичного ведення господарства.

4 Націоналізація промисловості, транспорту, банків.

5 Ліквідація поміщицького, монастирського та церковного землеволодіння.

6 Реквізиція хліба у селян шляхом продрозкладки.

7 Визнання права на існування різних форм власності.

варіанти відповідей

1, 3, 4, 7

1, 2, 4, 5

2, 5, 6, 7

3, 4, 5, 6

Запитання 2

Що було характерним для більшовицької політики «воєнного комунізму», запровадженої у 1919 р.?

1 Загальна трудова повинність.

2 Розвиток приватної торгівлі.

3 Продовольча розкладка.

4 Націоналізація промисловості.

5 Залучення західного капіталу.

6 Вільнонаймана праця.

варіанти відповідей

1, 4, 6

1, 3, 4

2, 5, 6

3, 4, 6

Запитання 3

Установіть відповідність між поняттями, які характеризують політику «воєнного комунізму», та їх визначеннями.

1 перехід промислових підприємств із приватної власності у власність держави

2 підпорядкування промислових підприємств Всеросійській раді народного господарства

3 система заготівель, побудована на примусовому вилученні продовольства в селян

4 уведення загальної трудової повинності та військових порядків на підприємствах

А мілітаризація праці

Б націоналізація промисловості

В продовольча розкладка

Г трудова повинність

Д централізація управління

варіанти відповідей

БВГД

ГАВБ

БДВА

АДГВ

Запитання 4

Сутність поняття «червоний терор»:


варіанти відповідей

акції повстанських загонів під керівництвом отаманів.

політика Директорії УНР проти тих, хто не визнавав її повноважень.

політика масових репресій, яку проводили більшовики проти класових ворогів і мирного населення.

політика масового знищення всіх прихильників радянської влади, яку проводили білогвардійці.

Запитання 5

Положення, що були основною метою більшовицької агітаційної роботи:варіанти відповідей

внесення у свідомість населення політизованих сурогатів, забезпечення ідеологічного впливу на маси, охоплення агітацією широких мас населення.

забезпечення ідеологічного впливу на маси, охоплення агітацією широких мас населення, суттєве підвищення культурного рівня народу.

охоплення агітацією широких мас населення, суттєве підвищення культурного рівня народу, внесення у свідомість населення політизованих сурогатів.

суттєве підвищення культурного рівня народу, внесення у свідомість населення політизованих сурогатів, забезпечення ідеологічного впливу на маси.

Запитання 6

Збройні групи робітників, створені в травні 1918 р. для вилучення хлібних «надлишків» у селян, називалися:


варіанти відповідей

комбіди

продзагони

чорносотенці

двадцятип’ятитисячники

Запитання 7

Політика одержавлення власності, згортання товарно-грошових відносин, впровадження карткової системи та загальної трудової повинності — це складові політики:


варіанти відповідей

Ради Народних Міністрів УНР

Ради Народних Комісарів УСРР

Директорії УНР

Ради Міністрів Української Держави

Запитання 8

Зміст політики «воєнного комунізму»:

варіанти відповідей

політика державного капіталізму

заміна торгівлі прямим продуктообменом.

продподаток.

дозвіл найму робочої сили.

Запитання 9

"Червоногвардійська атака на капітал" це:


варіанти відповідей

Прискорена націоналізацію великих, середніх і дрібних підприємств

Початок масових політичних репресій проти буржуазії

Експорт світової революції силами Червоної Армії в Європу

Початок проведення політики "червоного терору" проти капіталістичних елементів.

Запитання 10

До політики диктатури пролетаріату НЕ відноситься:

варіанти відповідей

Опора на найбідніші верстви селянства в селі

Вільний розвиток усіх видів власності

Заборона діяльності всіх партій, крім більшовицької

Проголошення робітничого класу носієм державної влади.

Запитання 11

Соціальна політика «воєнного комунізму» спиралася на принцип


варіанти відповідей

«кожному по потребі»

«кожному за потребою»

«заженемо твердою рукою людство до щастя»

«хто не працює, той не їсть»

Запитання 12

Політика «воєнного комунізму»

варіанти відповідей

привела до швидкого відновлення економіки і підйому рівня життя населення Росії

прискорила наступ соціалістичних революцій на Заході

зазнала повного провалу і загострила становище в країні

вирішила національне питання в країні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест