19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1918 РР.

Додано: 31 січня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 7 разів
32 запитання
Запитання 1

Українська Центральна Рада створена в

варіанти відповідей

березні 1917 р.

червні 1917 р.

серпні 1917 р.

листопаді 1917 р.

Запитання 2

Коли було ухвалено цитований документ?

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...

До Установчих Зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони й правити належить нам, Українській Центральний Раді...»


варіанти відповідей

липень 1917 р.

червень 1917 р.

листопад 1917 р.

грудень 1917 р.

Запитання 3

Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?

«…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

варіанти відповідей

призначення Генерального секретаріату

формування Вільного козацтва

скликання З’їзду народів Росії

збройний виступ самостійників

Запитання 4

Про яку інституцію В. Винниченко писав: «…[його скликання] стало першим кроком відродження нації на шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому втіленні її в життя»?

варіанти відповідей

З'їзд народів Росії

Трудовий конгрес України

Всеукраїнський з'їзд хліборобів

Український національний конгрес

Запитання 5

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася

варіанти відповідей

розпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками.

установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом.

поповнити свій склад представниками національних меншин.

Запитання 6

Які політичні сили наприкінці жовтня — початку листопада 1917 р. вели збройну боротьбу за владу в Києві?

варіанти відповідей

Українська Центральна Рада, підтримана українізованими військовими частинами

більшовики, що спиралися на ради робітничих і солдатських депутатів

сердюцька дивізія гетьмана П. Скоропадського

анархістські збройні загони Н. Махна

прихильники Тимчасового уряду Росії, згуртовані навколо штабу Київського військового округу

частини Добровольчої армії генерала А. Денікіна

підрозділи Головного отамана Армії УНР

Запитання 7

У який період Української революції схвалено цитовані документи?

«Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

«...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...».


варіанти відповідей

березень — серпень 1917 р.

серпень — листопад 1917 р.

листопад — грудень 1917 р.

грудень 1917 р. — січень 1918 р.

Запитання 8

Положення Другого Універсалу та їх оприлюднення Українською Центральною Радою (УЦР) були

варіанти відповідей

відповіддю УЦР на Ультиматум Раднаркому радянської Росії.

компромісом між УЦР і делегацією міністрів Тимчасового уряду

декларацією УЦР основних засад соціально-економічних перетворень.

закликом УЦР до українізованих частин не залишати позицій на фронті.

Запитання 9

Наприкінці червня 1917 р. до Києва прибула делегація міністрів Тимчасового уряду. Під час переговорів із представниками Української Центральної Ради сторони дійшли компромісу.

У якому уривку з історичних джерел зафіксовано одну з умов досягнутого компромісу?

варіанти відповідей

«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; …в центрі — Всеукраїнському з’їздові рад… його Центральному виконавчому комітетові…»

«…на землі Республіки Української має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи…»

«…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, …ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки, ми твердо станемо на нашій землі, щоб помогти, аби уся Російська Республіка стала федерацією вільних народів…»

Запитання 10

Яку позицію займала Українська Центральна Рада у відносинах з Тимчасовим урядом Росії?

варіанти відповідей

намагалась знайти компроміс щодо термінів реалізації національних прав українського народу

підбурювала неросійські народи до розвалу Російської імперії силовими методами

ігнорувала будь-які спроби Тимчасового уряду налагодити переговорний процес

повністю підтримувала заходи Тимчасового уряду на придушення національних рухів

Запитання 11

Коли було ухвалено цитований документ?

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...

До Установчих Зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони й правити належить нам, Українській Центральний Раді...»


варіанти відповідей

липень 1917 р.

червень 1917 р.

листопад 1917 р.

грудень 1917 р.

Запитання 12

Ухвалення якого Універсалу Української Центральної Ради дало поштовх до створення Генерального Секретаріату?

варіанти відповідей

Першого

Другого

Третього

Четвертого

Запитання 13

Хто був генеральним секретарем військових справ УНР у період битви під Крутами

варіанти відповідей

С. Петлюра

В. Винниченко

П. Христюк

М. Грушевський

Запитання 14

Бій під Крутами відбувся

варіанти відповідей

29 січня 1918 р.

22 січня 1919 р.

29 січня 1919 р.

у грудні 1918 р.

Запитання 15

селище Крути розташоване в ... області

варіанти відповідей

Черкаській

Чернігівській

Чернівецькій

Львівській

Запитання 16

Битва під станцією Крути відбулася між:

варіанти відповідей

Військами УЦР та більшовиками

Махновцями і білогвардійцями

УГА і поляками

Більшовиками і білогвардійцями

Запитання 17

Хто командував підрозділом російської Червоної гвардією?

варіанти відповідей

Михайло Муравйов

Володимир Ленін

Семе́н Будьо́нний

Запитання 18

Як в сучастності називають бійців під Крутами

варіанти відповідей

Перші кіборги

Нездоланні

Студенти-козаки

Чорносотенці

Запитання 19

Хто командував студентською сотнею у бою під Крутами

варіанти відповідей

А. Омельченко

С. Петлюра

А. Гончаренко

М. Муравйов

Запитання 20

Обрати всіх учасників бою під Крутами

варіанти відповідей

Загони " Вільного козацтва"

Студенти Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького


Студенти Київського університету Св. Володимира

Більшовицькі війська

Гімназисти 2-ї Київської української гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства

Запитання 21

Коли відбулося створення першого українського полку ім. Б. Хмельницького?

варіанти відповідей

5 -8 травня 1917 р.

6—8 квітня 1917 р.

Березень—квітень 1917 р.

Травень-червень 1917 р.

Запитання 22

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?

варіанти відповідей

«Україна для українців!»

«Хай живе самостійна Україна!»

«Вся влада Радам!»

«Геть Тимчасовий уряд!»

Запитання 23

Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була

варіанти відповідей

відмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.

відкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйків.

проведена УЦР аграрна реформа та передання всієї землі селянам.

неспроможність УЦР налагодити систему державного управління.

Запитання 24

Укажіть портрет діяча, про якого йдеться в цитованому документі:«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей
Запитання 25

Виберіть фото М.С.Грушевського.

варіанти відповідей
Запитання 26

Ухвалення якого Універсалу Української Центральної Ради дало поштовх до створення Генерального Секретаріату?

варіанти відповідей

Першого

Другого

Третього

Четвертого

Запитання 27

Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917 р.)?

варіанти відповідей

оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу

укладення Брестського мирного договору

початок корніловського заколоту в Росії

скликання Українського національного конгресу

Запитання 28

Упродовж якого періоду існувала Українська Центральна Рада?

варіанти відповідей

1905-1907 рр.

1914-1916 рр.

1917-1918 рр.

1919-1922 рр.

Запитання 29

Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень.

варіанти відповідей

Перший Універсал

Другий Універсал

Третій Універсал

Четвертий Універсал

Запитання 30

У якому Універсалі Української Центральної Ради проголошувалося створення Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Перший

Другий

Третій

Четвертий

Запитання 31

Хто з діячів, зображених на фото, очолював делегацію Української Центральної Ради до Петрограда?

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

варіанти відповідей
Запитання 32

Всеукраїнський національний конгрес відбувся в?

варіанти відповідей

березні 1917 р.

квітні 1917 р.

червні 1917 р.

липні 1917 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест