Українська революція 1917-1918 рр. Частина 2.

Додано: 1 жовтня 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 25 разів
11 запитань
Запитання 1

Яке гасло було уособленням політики УЦР на першому етапі її діяльності?

варіанти відповідей

"Вся влада радам"

"Єдина і неподільна Росія"

"Україна для українців"

"Автономію України"

Запитання 2

У якому з Універсалів Центральної Ради було проголошено нижчеподане? "До території Народної Української Республіки належать землі, заселені у більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму)".

варіанти відповідей

І Універсал

ІІ Універсал

ІІІ Універсал

ІV Універсал

Запитання 3

Який з документів стосується подій УНР у листопаді 1917 р.?

варіанти відповідей
Запитання 4

Які обставини змусили лідерів УЦР створити Крайовий комітет з охорони революції?

варіанти відповідей

ультиматум раднаркому радянської Росії

корніловський заколот

більшовицький переворот у Петрограді

повстання полку ім.Полуботка

Запитання 5

Де і коли Україну було проголошено "республікою рад робітничих, солдатських і селянських депутатів?"

варіанти відповідей

Київ, листопад 1917 р.

Харків, грудень 1917 р.

Київ, грудень 1917 р.

Брест, січень 1918 р.

Запитання 6

Коли створено наведений фотодокумент?

варіанти відповідей

березень-травень 1917 р.

червень-серпень 1917 р.

вересень-листопад 1917 р.

грудень 1917 р. - січень 1918 р.

Запитання 7

Приводом до початку Першої війни радянської Росії з УНР було

варіанти відповідей

підписання УНР та Центральними державами Брестського миру

оголошення УНР війни проти більшовицької Росії

відхилення Центральною Радою ультиматуму РНК

проголошення незалежності УНР

Запитання 8

Які вимоги містив "Маніфест Ради народних Комісарів до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної ради"? (три відповіді)

варіанти відповідей

відмовитися від спроб дезорганізації спільного фронту (тобто відмовитися від створення Українського фронту)

не пропускати військові частини з фронту на Дон або в інші райони з ворожими Раднаркому урядами

забезпечити безперебійне постачання хліба з України до Росії

повернути рухомий склад залізниць

обмежити владу УЦР п'ятьма губерніями

пропускати більшовицькі війська на Південний фронт, припинити роззброєння радянських полків і червоногвардійців в Україні

повернути російські культурні цінності

Запитання 9

У ІІІ Універсалі УЦР йшлося про

1. уповноваження УЦР очолювати організація державного ладу автономної України

2. зобов'язання УЦР подати Тимчасовому уряду на затвердження склад Генерального секретаріату як найвищого крайового органу управління

3. наміри будувати федеративні відносини з іншими національно-державними утвореннями колишньої Росії

4. скасування поміщицької власності на землю, запровадження 8-годинного робочого дня

5. заклик до уряду та громадян УНР дати відсіч більшовикам, створити організацію народної міліції

варіанти відповідей

1,2

2,4

2,5

3,4

Запитання 10

З якою метою вступили до Києва більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравйовим?

варіанти відповідей

повалити Центральну раду і встановити радянську владу

визволити Київ від німецьких військ

захистити УНР від білогвардійських військ

допомогти уряду Центральної ради у боротьбі проти німецьких окупантів

Запитання 11

У Четвертому Універсалі йшлося про: (три відповіді)

варіанти відповідей

потребу скликання Всенародних українських Установчих зборів; основні вимоги УЦР до Тимчасового уряду

повноваження УЦР очолювати організацію державного ладу автономії України

перетворення Генерального секретаріату на Раду Народних міністрів, яка вповноважена продовжувати переговори з Центральними державами

розпуск постійної армії та створення народної міліції; відсіч більшовикам

проголошення самостійності та незалежності УНР як вільної суверенної держави українського народу

зобов'язання УЦР подати Тимчасовому уряду на затвердження склад Генерального секретаріату як найвищого крайового органу управління

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест