Українська революція В.2

Додано: 21 жовтня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 127 разів
17 запитань
Запитання 1

У який період Української революції було ухвалено цитовані документи?1) «Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

2) «...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...».

варіанти відповідей

Березень—серпень 1917 р.

серпень—листопад 1917 р.

листопад—грудень 1917 р.

грудень 1917 р. — січень 1918 р.

Запитання 2

Чим було спричинене проголошення III Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

Проголошенням автономії України

приходом до влади в Росії більшовиків на чолі з В. Леніним

проведенням Всеукраїнського Національного конгресу

початком другої війни Радянської Росії проти УНР

Запитання 3

У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано 

варіанти відповідей

створення Генерального Секретаріату.

підтримку виступу самостійників.

засудження корніловського заколоту.

проголошення автономії України

Запитання 4

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада 

варіанти відповідей

призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.

включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.

відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

припинила українізацію військових частин російської армії.

Запитання 5

Збройний виступ самостійників у Києві спричинено 

варіанти відповідей

проголошенням радянської влади в Україні.

наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату.

оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу.

висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді

Запитання 6

Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді? 

варіанти відповідей

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...»

«На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...»

«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії ...хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям...»

«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ...ми рішуче ставимось проти ...самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

Запитання 7

До якого періоду Української революції належать цитовані документи? 

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».

«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; …в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад…, його Центральному виконавчому комітетові… Україна проголошується республікою рад».

варіанти відповідей

вересень – жовтень 1917 р.

грудень 1917 р. – січень 1918 р.

жовтень – листопад 1917 р

листопад – грудень 1917 р.

Запитання 8

У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено:

1 прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками.

2 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

3 скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств.

варіанти відповідей

1,2

1,2,3

2,3

1,3

Запитання 9

Вкажіть місто, в якому вперше було проголошено встановлення радянської влади:

варіанти відповідей

Донецьк

Одеса

Київ

Харків

Запитання 10

На ілюстрації зображений:

варіанти відповідей

голова Генерального Секретаріату

лідер самостійників

голова Ради народних міністрів

голова УЦР

Запитання 11

І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові був скликаний із метою:

варіанти відповідей

створення Донецько-Криворізької Радянської Республіки

проголошення радянської влади в Україні

схвалення першої радянської конституції

визнання умов Брест-Литовського мирного договору

Запитання 12

Як називався орган, що мав визначити статус України у складі Росії, вибори до якого обіцяв провести Тимчасовий уряд Росії?

варіанти відповідей

Державна Дума

Установчі збори

з’їзд Рад

Державна нарада

Запитання 13

Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А проголошення І Універсалу

Б повстання самостійників

В Всеукраїнський національний конгрес

Г харківський з’їзд Рад

варіанти відповідей

В А Б Г

В Г Б А

А В Б Г

А Б Г В

Запитання 14

Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та уривками з них. 

Элементы сортировки

А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі...»

Б «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною... суверенною державою українського народу...»

В «...не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані... Всенародні Українські 3бори (Сойм)...»

Г «...ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

Д «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право... як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки...»

ІІ Універсал

І Універсал

ІІІ Універсал

IV Універсал

варіанти відповідей

а-1 б-2 в-3 д-4

а-3 б-4 в-1 г-2

а-3 б-4 г-1 д-2

а-3 б-4 г-2 д-1

Запитання 15

Визначте основні положення ІІ Універсалу:

варіанти відповідей

визнання Тимчасовим урядом Генерального секретаріату

проголошення курсу на соціалізацію землі

делегування до Центральної Ради представників національних меншин

встановлення 8-годинного робочого дня

відкладення проголошення автономії України до Установчих зборів

проголошення незалежності УНР

скасування смертної кари

Запитання 16

Установіть послідовність подій.

А Створення Генерального Секретаріату УЦР

Б Проголошення Української Народної Республіки

В Виступ самостійників

Г Перший Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві та Харкові

варіанти відповідей

А Б Г В

А В Б Г

Б А В Г

Г В Б А

Запитання 17

Які вимоги містив «Маніфест Ради Народних Комісарів до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради»?

варіанти відповідей

забезпечити безперебійне постачання хліба з України до Росії

повернути рухомий склад залізниць

не пропускати військових із фронту на Дон або в інші райони з ворожими Раднаркому урядами

відмовитися від спроб дезорганізації спільного фронту (тобто відмовитися від створення Українського фронту)

обмежити владу УЦР п’ятьма губерніями

не підписувати мирного договору з країнами Четверного союзу

пропускати більшовицькі війська на Південний фронт; припинити роззброєння радянських полків і червоногвардійців в Україні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест