Українська революція 1917-1918р.р. Варіант 3

Додано: 28 жовтня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 191 раз
17 запитань
Запитання 1

Яким Універсалом УЦР була проголошена Українська Народна Республіка?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

IV

Запитання 2

Яку назву мав уряд України, сформований після проголошення IV Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

Генеральний Секретаріат

Рада Народних Міністрів

Рада Народних Комісарів

Народний Секретаріат

Запитання 3

Яке гасло було уособленням політики УЦР на першому етапі її діяльності?

варіанти відповідей

"Вся влада радам"

"Україна для українців"

"Єдина і неподільна Росія"

"Автономію України"

Запитання 4

У якому з Універсалів Центральної Ради було проголошено нижчеподане? "До території Народної Української Республіки належать землі, заселені у більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму)".

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 5

Де і коли Україну було проголошено "республікою рад робітничих, солдатських і селянських депутатів?"

варіанти відповідей

Київ, листопад 1917 р.

Київ, грудень 1917 р.

Харків, грудень 1918 р.

Харків, грудень 1917 р.

Запитання 6

На фото зображено

варіанти відповідей

Лідера самостійників

Голову УЦР

Головного отамана військ УНР

Голову Генерального Секретаріату

Запитання 7

Приводом до початку Першої війни радянської Росії з УНР було

варіанти відповідей

підписання УНР та Центральними державами Брестського миру

відхилення Центральною Радою ультиматуму РНК

оголошення УНР війни проти більшовицької Росії

проголошення незалежності УНР

Запитання 8

Які вимоги містив "Маніфест Ради народних Комісарів до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної ради"? (три відповіді)

варіанти відповідей

відмовитися від спроб дезорганізації спільного фронту (тобто відмовитися від створення Українського фронту)

забезпечити безперебійне постачання хліба з України до Росії

обмежити владу УЦР п'ятьма губерніями

повернути російські культурні цінності

не пропускати військові частини з фронту на Дон або в інші райони з ворожими Раднаркому урядами

повернути рухомий склад залізниць

пропускати більшовицькі війська на Південний фронт, припинити роззброєння радянських полків і червоногвардійців в Україні

Запитання 9

З якою метою вступили до Києва більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравйовим?

варіанти відповідей

повалити Центральну раду і встановити радянську владу

захистити УНР від білогвардійських військ

визволити Київ від німецьких військ

допомогти уряду Центральної ради у боротьбі проти німецьких окупантів

Запитання 10

У Четвертому Універсалі йшлося про: (три відповіді)

варіанти відповідей

потребу скликання Всенародних українських Установчих зборів; основні вимоги УЦР до Тимчасового уряду

перетворення Генерального секретаріату на Раду Народних міністрів, яка вповноважена продовжувати переговори з Центральними державами

проголошення самостійності та незалежності УНР як вільної суверенної держави українського народу

повноваження УЦР очолювати організацію державного ладу автономії України

розпуск постійної армії та створення народної міліції; відсіч більшовикам

зобов'язання УЦР подати Тимчасовому уряду на затвердження склад Генерального секретаріату як найвищого крайового органу управління

Запитання 11

У який період Української революції було схвалено цитовані документи?

1) «Хай буде Україна вільною. …Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам… творити новий лад вільної автономної України».

2) «…На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд…»

варіанти відповідей

серпень—листопад 1917 р.

березень—серпень 1917 р.

грудень 1917 — січень 1918 р.

листопад—грудень 1917 р.

Запитання 12

Вкажіть, коли відбувся бій під Крутами

варіанти відповідей

4-5 липня 1917 р.

26 січня 1918 р.

29 січня 1918 р.

25 жовтня 1917 р.

Запитання 13

Установіть хронологічну послідовність подій:

А Брестський (Берестейський) мирний договір між УНР і країнами Четверного союзу

Б Повстання самостійників у Києві

В Повстання в Києві робітників заводу «Арсенал», інспіроване більшовиками, і придушення його українськими військами під командуванням С. Петлюри

Г Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні

варіанти відповідей

Б,Г,В, А

В.Б.А.Г.

В.Б.Г.А

Г.В.А.Б

Запитання 14

Установітьхронологічну послідовність:

А Створення Генерального Секретаріату УЦР

Б Проголошення Української Народної Республіки

В Проведення Всеукраїнського Національного конгресу

Г Ультиматум РНК до УНР

варіанти відповідей

В, А, Б, Г

В,Б, А,Г

А,В,Б,Г

Б,В,А,Г

Запитання 15

Установіть відповідність між документами Української Центральної Ради та уривками з них.

1 Перший Універсал

2 Другий Універсал

3 Третій Універсал

4 Четвертий Універсал

А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі…»

Б «…не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані… Всенародні Українські 3бори (Сойм)»

В «…ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право… як це робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української Республіки…»

Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною… суверенною державою українського народу…»

варіанти відповідей

1-б, 2-в, 3-а. 4-д.

1-б, 2-в, 3-г, 4-д,

1-в, 2-б, 3-а, 4-г,

1-д, 2-в, 3-г, 4-а

Запитання 16

Хто очолив делегацію УНР на переговорах у Брест-Литовську?

варіанти відповідей

С. Петлюра

Х. Раковський

М. Грушевський

В. Голубович

Запитання 17

Як називалась республіка, проголошена в Криму більшовиками?

варіанти відповідей

Кримська народна республіка

Автономна Республіка Крим

Республіка Таврида

Кримська держава

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест