18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Українська СРР в умовах нової економічної політики

Додано: 12 січня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
14 запитань
Запитання 1

Що на початку 1920-х рр. стало приводом до пограбування державою церковних цінностей?

варіанти відповідей

голод 1921—1923 рр.

запровадження нової економічної політики

політика українізації

чистки в партійних лавах

Запитання 2

У результаті входження Української СРР до складу Союзу РСР:

варіанти відповідей

республіканська еліта посіла ключові посади в органах управління союзної держави

скоротилися обсяги сільськогосподарського виробництва в республіці

республіка втратила право на самостійну зовнішню політику

відбулося значне зростання території республіки

Запитання 3

У період нової економічної політики (непу) в УСРР:

варіанти відповідей

було колективізовано більшість селянських господарств, створено мережу МТС

держава контролювала «командні висоти» економіки та мала монополію на зовнішню торгівлю

масово знищувалися представники «старої» української інтелігенції

вдалося подолати безробіття і неписьменність населення

Запитання 4

Що було однією з причин переходу до непу?

варіанти відповідей

невдоволення робітників масовим безробіттям

невдоволення селян збереженням продрозкладки

невдоволення більшої частини населення існуванням «радянської буржуазії»

невдоволення селян збереженням поміщицького господарства

Запитання 5

У роки нової економічної політики в сфері трудових відносин:

варіанти відповідей

застосовувався вільний найм робочої сили

застосовувалися примусові трудові мобілізації

використовувалося прикріплення робітників до підприємств

масовим було створення трудових армій і трудових таборів

Запитання 6

У якому році перший з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР та Союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР?

варіанти відповідей

у 1920 р.

у 1922 р.

у 1924 р.

у 1925 р.

Запитання 7

Однією з причин запровадження непу в Україні було:

варіанти відповідей

прагнення більшовиків подолати політичну та економічну кризу

бажання здобути міжнародне визнання і стати членом Ліги Націй

бажання підвищити соціальні стандарти, визначені політикою «воєнного комунізму»

прагнення позбутися комуністичної ідеології, яка дискредитувала себе в роки громадянської війни

Запитання 8

Який прошарок селянства був найчисленнішим у роки нової економічної політики (1921—1928 рр.)?

варіанти відповідей

середняки

батраки

куркулі

колгоспники

Запитання 9

Яка галузь господарства УСРР у 1920-ті рр. найшвидше відновила свій потенціал після тривалого періоду бойових дій?

варіанти відповідей

сільське господарство

видобувна промисловість

важка промисловість

легка промисловість

Запитання 10

Що стало причиною зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період непу?

варіанти відповідей

скасування заборон на приватне підприємництво, впровадження оренди, економічних методів господарювання

залучення значних іноземних інвестицій, розширення сфери товарно-грошових відносин, централізація управління

зниження цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників

проведення націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведення загальної трудової повинності

Запитання 11

Що змусило лідера більшовиків В. Леніна зробити таку заяву: «Не вдалася лобова атака, перейдемо в обхід, будемо діяти облогою і сапою»?

варіанти відповідей

розгром селянського повстанського руху

провал політики «воєнного комунізму»

започаткування політики українізації

завершення громадянської війни

Запитання 12

На картосхемі УСРР штрихуванням позначено території, що були:

варіанти відповідей

окуповані військами А. Денікіна під час наступу 1919 р.

окуповані польськими військами під час наступу навесні 1920 р.

охоплені селянським повстанським рухом у 1920—1921 рр.

охоплені масовим голодом 1921—1923 рр.

Запитання 13

Визначте за джерелом, проти якої політики виступали селяни.«Ми не ховали хліб, ми, як наказали за декретом, собі залишили 9 пудів на рік на людину. Прислали декрет залишити 7 пудів, два пуди віддати. Віддали. Прийшли більшовики з загонами. Розорили вкінець. Піднялися ми... Горять села, зрівняли будинки із землею. Ми все віддавали, хотіли по-доброму. Знали, місто голодне, себе не жаліли».

варіанти відповідей

непу

суцільної колективізації

воєнного комунізму

індустріалізації

Запитання 14

У якому році відбулась подія, якій присвячений плакат?

варіанти відповідей

1918 р.

1920 р.

1922 р.

1924 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест