Українські землі у складі Румунії

Додано: 11 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Які етнічні українські землі у міжвоєнний період входили до складу Румунії?

варіанти відповідей

Південна Бессарабія, Північна Буковина, Закарпаття

Східна Галичина, Південна Мармарощина, Північна Буковина

Південна Бессарабія, Північна Буковина, Північна Мармарощина 

Північна Буковина, Бессарабія, Західна Волинь

Запитання 2

Причини національної політики утисків щодо українців, які проводили Польща та Румунія:

варіанти відповідей

сприйманння українців не нацією, а лише етнічними відгалуженнями польської та румунської націй

прагнення українців Польщі та Румунії возз'єднатися з радянською Україною

розуміння того, що українці є повноцінною нацією, яка завжди буде прагнути до створення власної національної держави, загрожуючи єдності Польської та Румунської держав

типова стосовно національних меншин політика європейських держав, щоб зберегти міжнародну політичну рівновагу

Запитання 3

Укажіть правильне твердження:

варіанти відповідей

у Північній Буковині проводилася політика пацифікації

у Північній Буковині масовим тиражем місцева преса закликала український народ до об'єднання із УСРР

у Північній Буковині в 1918 р. було 218 українських початкових шкіл, а до 1926 -1927 навчального року їх не залишилося жодної

у Північній Буковині в 1918 р. не було жодної української початкової школи

Запитання 4

Політика Румунії щодо Північної Буковини:

варіанти відповідей

надання статусу автономії, право на створення місцевих органів самоврядування та власних законів

надання статусу культурно-національної автономії, право на розвиток української мови, освіти, культури

поширення законів Румунського королівства, збереження самоврядування українських громад

поширення законів Румунського королівства, ліквідація самоврядування українських громад, влада на місцях румунських чиновників

Запитання 5

Прочитайте уривок і вкажіть історичну назву регіону, де відбулися вказані події: "16 вересня 1924 р. в районі Татарбунар спалахнуло повстання, у якому брало участь близько 6 тис. осіб. 18 вересня 1924 р. проти повстанців було кинуто регулярні румунські війська. Бої тривали до 25 вересня і закінчилися поразкою повстанців".

варіанти відповідей

Буковина

Волинь

Галичина

Південна Бессарабія

Запитання 6

Підсудні на "процесі 500" у 1925 р.:

варіанти відповідей

учасники націоналістичного руху

учасники Татарбунарського повстання

члени комуністичної партії

члени Української національної партії

Запитання 7

Яка із перелічених полічних партій не діяла на території українських земель у складі Румунії?

варіанти відповідей

УНДО

Українська національна партія

Коміністична партія Буковини

Радикальна націоналістична організація

Запитання 8

Єдина легальна українська політична партія Північної Буковини, очолювана В.Залозецьким, яка виступала проти політики румунізації й відстоювала впровадження української мови в школах, домагалася перегляду аграрної реформи.

варіанти відповідей

Українська національна партія

Комуністична партія Буковини

Партія українських працюючих "Визволення"

Радикальна націоналістична організація

Запитання 9

Створення Молдавської Автономної Соціалістичної Радянської Республіки у 1924 р. загострило конфлікт Румунії із СРСР з приводу: 

варіанти відповідей

"бухарестського питання"

"буковинського питання"

"бессарабського питання"

"хустського питання"

Запитання 10

У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія… вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до…» 

варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Республіки Польща

  Королівства Румунія

Чехо-Словаччини

Запитання 11

Аграрна реформа, проведена у 1920-1921 рр., предбачала:

варіанти відповідей

Викуп частини поміщицьких земель державою та передачу ділянок в регіоні за викуп румунським колоністам

Конфіскацію поміщицького землеволодіння та передачі селянам земельних ділянок за викуп

Наділення землею в регіоні виключно румунських колоністів

Надання українським селянам за викуп ділянок, що не перевищували 1 га, румунські колоністи отримували 4, 5 га ріллі та додатково 0,5 га під садибу, 1 га пасовища

Запитання 12

Будинок резиденції митрополита Буковини В Чернівцях

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест