1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Українські землі у складі Румунії

Додано: 26 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 41 раз
12 запитань
Запитання 1

«Осадництво» — це

варіанти відповідей

політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехословацькими партіями в 1920–1930-х рр.

адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.

процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Угорщини наприкінці 1930-х рр.

політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Запитання 2

У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»?

варіанти відповідей

Польщі

Чехословаччини

Румунії

Угорщини

Запитання 3

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

варіанти відповідей

штучне стримування промислового будівництва та розвитку

скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки

суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття

ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

Запитання 4

Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927–1937 рр.

1. Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав.

2. Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади.

3. Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам.

4. Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій.


варіанти відповідей

1, 3

2, 4

1, 4

2, 3

Запитання 5

Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна...»

варіанти відповідей

проведення акції «пацифікації»

установлення режиму «санації»

реалізація плану «Ост»

здійснення операції «Вісла»

Запитання 6

Коли була створена ОУН?

варіанти відповідей

1928

1929

1930

Запитання 7

ЯКЕ ВЧЕННЯ БУЛО ІДЕОЛОГІЄЮ ОУН?

варіанти відповідей

НАЦІОНАЛІЗМ

ІНТЕГРАЛЬНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ

КОМУНІЗМ

Запитання 8

ЯКУ ПОЛІТИКУ ПРОВОДИВ УРЯД РУМУНІЇ ЩОДО УКРАЇНИ?

варіанти відповідей

НАДАВАЛИ ПРАВО АВТОНОМІЇ УКРАЇНСЬКИМ ЗЕМЛЯМ

АСИМІЛЯЦІЯ УКРАЇНЦІВ

НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСКИХ ЗЕМЕЛЬ КОМУНІСТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ

Запитання 9

ЗА РІШЕННЯМ ЯКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАКАРПАТТЯ ОПИНИЛОСЯ У СККЛАДІ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

варіанти відповідей

ЛОКАРНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ВАШИНГТОНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПАРИЗЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Запитання 10

ХТО БУВ ЛІДЕРОМ РУСИНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕЧІЇ В ЗАКАРПАТТІ

варіанти відповідей

ГРИГОРІЙ ЖАТКОВИЧ

АВГУСТИН ВОЛОШИН

АНДРІЙ БРОДІЙ

Запитання 11

КОЛИ БУЛА ПРОГОЛОШЕНА КАРПАТСЬКА УКРАЇНА?

варіанти відповідей

15 ЛИСТОПАДА1938

15 БЕРЕЗНЯ 1939

15 ЛЮТОГО 1940

Запитання 12

У СКЛАДІ ЯКОЇ КРАЇНИ УКРАЇНЦІ МАЛИ БІЛЬШ СПРИЯТЛИВІ УМОВИ РОЗВИТКУ?

варіанти відповідей

ПОЛЬШИ

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

РУМУНІЇ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест