Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини

Додано: 15 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Підсудні на «процесі 500» у 1925 р.:

варіанти відповідей

Учасники націоналістичного руху

Учасники Татарбунарського повстання

Члени комуністичної партії

Члени Української національної партії

Запитання 2

Політика Румунії щодо Північної Буковини:

варіанти відповідей

Надання статусу автономії, право на створення місцевих органів самоврядування та власних законів

Надання статусу культурно-національної автономії, право на розвиток української мови, освіти, культури

Поширення законів Румунського королівства, збереження самоврядування українських громад

Поширення законів Румунського королівства, ліквідація самоврядування українських громад, влада на місцях румунських чиновників

Запитання 3

Прочитайте уривок і вкажіть історичну назву регіону, де відбулися вказані події.

«16 вересня 1924 р. в районі Татарбунар спалахнуло повстання, у якому брало участь близько шести тисяч осіб. 18 вересня 1924 р. проти повстанців було кинуто регулярні румунські війська. Бої тривали до 25 вересня і закінчилися поразкою повстанців».

варіанти відповідей

Буковина

Волинь

Південна Бессарабія

Галичина

Запитання 4

Як називалась єдина легальна українська політична партія, яка діяла в Північній Буковині в міжвоєнний період?

варіанти відповідей

Організація українських націоналістів

Українська національна партія

Комуністична партія Західної України

Комуністична партія Буковини

Запитання 5

Політика «румунізації» проводилася з метою:

варіанти відповідей

Установлення особистої диктатури короля Кароля II

Заборони української мови, зміни прізвищ, назв міст і сіл на румунські

Установлення військової диктатури

Залучення українських політичних партій до участі в керівництві країною

Запитання 6

У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920–1930-х роках?

варіанти відповідей

«Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання»

«На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало»

«Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю»

«Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках»

Запитання 7

Вкажіть посаду діяча на портреті:

варіанти відповідей

Президент Карпатської України

Глава Греко-католицької церкви

Засновник ОУН

Лідер Татарбунарського повстання

Запитання 8

"Карпатська Січ" це:

варіанти відповідей

Офіційна назва держави Закарпаття

Назва збройних сил Закарпаття

Назва політичної партії Закарпаття

Назва уряду Закарпаття

Запитання 9

Коли було проголошено незалежність Карпатської України:

варіанти відповідей

15 червня 1933 р.

15 вересня 1938 р.

15 березня 1939 р.

15 січня 1940 р.

Запитання 10

Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю?


варіанти відповідей

Аншлюс Австрії Німеччиною

Підписання Пакту Молотова - Ріббентропа

Укладення Мюнхенської угоди

Формування осі "Берлін - Рим - Токіо"

Запитання 11

У результаті розпаду якої держави в березні 1939 р. виникла Карпатська Україна?

варіанти відповідей

Чехословаччини

Польщі

Румунії

Австрії

Запитання 12

Історик Я. Грицак у праці " Нариси історії України" зазначив:


"....Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни".


Яка країна, на думку автора та більшості істориків, уперіод 1920 - 1930 - х рр. стала "єдиною, яка більш - менш задовільно склала цей іспит на демократію...." стосовно українців?

варіанти відповідей

Польща

Чехословаччина

Угорщина

Румунія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест