Українські землі у складі Румунії. Суспільно-політичне життя

Додано: 27 січня
Предмет: Історія України, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Підсудні на «процесі 500» у 1925 р.:


варіанти відповідей

учасники націоналістичного руху.

учасники Татарбунарського повстання.

члени комуністичної партії.

члени Української національної партії.

Запитання 2

Причини національної політики утисків щодо українців, які проводили Румунія:


варіанти відповідей

сприймання українців не нацією, а лише етнічними відгалуженнями румунської націй.

прагнення українців Румунії возз’єднатися з радянською Україною.

розуміння того, що українці є повноцінною нацією, яка завжди буде прагнути до створення власної національної держави, загрожуючи єдності Румунської держав.

типова стосовно національних меншин політика європейських держав, щоб зберегти міжнародну політичну рівновагу.


Запитання 3

Політика Румунії щодо Північної Буковини:


варіанти відповідей

надання статусу автономії, право на створення місцевих органів самоврядування та власних законів.

надання статусу культурно-національної автономії, право на розвиток української мови, освіти, культури.

поширення законів Румунського королівства, збереження самоврядування українських громад.

поширення законів Румунського королівства, ліквідація самоврядування українських громад, влада на місцях румунських чиновників.

Запитання 4

Партія, яку в 1927-1938 рр. очолював Володимир-Сергій Залозецький-Сас.


варіанти відповідей

Українська військова організація.

Українська національна партія.

Українська соціалістично-радикальна партія.

Українське національно-демократичне об’єднання.

Запитання 5

Прочитайте уривок і вкажіть історичну назву регіону, де відбулися вказані події.

«16 вересня 1924 р. в районі Татарбунар спалахнуло повстання, у якому брало участь близько шести тисяч осіб. 18 вересня 1924 р. проти повстанців було кинуто регулярні румунські війська. Бої тривали до 25 вересня і закінчилися поразкою повстанців».

варіанти відповідей

Буковина

Волинь

Галичина

Південна Бессарабія

Запитання 6

Прочитайте уривок і вкажіть історичну назву краю, про який ідеться в тексті.

«У краї до його загарбання королівською Румунією було 218 українських початкових шкіл. У 1919—1920 рр. їх кількість зменшилася до 157, а в 1926-1927 навчальному році не залишилося жодної. Були закриті всі гімназії та професійні школи з українською мовою навчання, культурно-освітні товариства, накладено заборону на ввезення українських книжок і музичних товарів».

варіанти відповідей

Бессарабія

Буковина

Галичина

Закарпаття

Запитання 7

Серед пронумерованих на карті земель укажіть ту, місцеве українське населення якої офіційна влада вважала «громадянами румунського походження, що забули рідну мову».варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 8

У складі якої держави в міжвоєнний період перебували Північна Буковина, Ізмаїльський, Аккерманський, Хотинський повіти Бессарабії, населені українцями?


варіанти відповідей

Румунії

Польщі

Чехословаччини

СРСР

Запитання 9

Як називалась єдина легальна українська політична партія, яка діяла в Північній Буковині в міжвоєнний період?


варіанти відповідей

Організація українських націоналістів

Українська національна партія

Комуністична партія Західної України

Комуністична партія Буковини

Запитання 10

Політика «румунізації» проводилася з метою


варіанти відповідей

установлення особистої диктатури короля Кароля II

установлення військової диктатури

заборони української мови, зміни прізвищ, назв міст і сіл на румунські

залучення українських політичних партій до участі в керівництві країною

Запитання 11

У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920–1930-х роках?


варіанти відповідей

«Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».

«На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

«Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».

«Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках».

Запитання 12

Якою українською територією володіла Румунія?


варіанти відповідей

Закарпаттям

Західною Волинню

Східною Галичиною

Північною Буковиною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест