19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Украінська держава. Директорія. Перша та друга російсько-украінські війни гр.111, 211

Додано: 23 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
16 запитань
Запитання 1

Яка обставина відіграла вирішальну роль у втраті більшовиками весною 1918 р. контролю над Україною?

варіанти відповідей

 окупація території України німецькими та австро-угорськими військами

 висадка військ Антанти на Півдні України

 селянський повстанський рух проти політики «воєнного комунізму»

спільний наступ об’єднананих Армій УНР та УГА на Київ

Запитання 2

На фото зображений

варіанти відповідей

 голова Центральної Ради М. Грушевський.

 гетьман України П. Скоропадський.

 голова Директорії УНР В. Винниченко.

 головний отаман Армії УНР С. Петлюра.

Запитання 3

Економічна політика гетьмана П. Скоропадського

варіанти відповідей

сприяла відновленню економіки України як складової частини Російської імперії.

 відновила рівноправність економічних відносин із країнами Четверного союзу.

 захищала інтереси промисловців і великих землевласників.

 забезпечила вільний розвиток селянського господарства.

Запитання 4

«Народний секретаріат» — це

варіанти відповідей

«революційний орган українського народу», створений у червні 1917 р. Українською Центральною Радою після оприлюднення Першого Універсалу.

перший робітничо-селянський уряд радянської України, створений у грудні 1917 р. постановою Центрального Виконавчого Комітету Рад України.

виконавчий орган Української Народної Республіки, створений у січні 1918 р. Четвертим Універсалом Української Центральної Ради.

вищий розпорядчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, створений у листопаді 1918 р. рішенням Української Національної Ради.

Запитання 5

Добровільні військово-міліцейські формування в Україні в 1917–1918 рр., створені за територіальним принципом для охорони правопорядку та підтримки місцевої української влади, називали

варіанти відповідей

 «Січовими стрільцями»

 «Похідними групами»

 «Вільним козацтвом»

 «Поліською Січчю»

Запитання 6

«Німці, увійшовши до Києва, поводяться коректно, але як пани... Обиватель вважає, що справжніми господарями становища є німці, що здійснюється справжня окупація і що ми потрапили в остаточне ярмо... Українці грають сумну роль маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів…»

Підписання якого договору спричинило ситуацію, описану в уривку джерела?

варіанти відповідей

 Брестського

Варшавського

Ризького

Версальського

Запитання 7

Вкажіть дату подіі, зазначеноі на картосxемі

варіанти відповідей

 29 січня 1918 р.

 13 грудня 1918 р.

 22 січня 1918 р.

 29 квітня 1918 р.

Запитання 8

Впізнайте історичну особу за описом: "Ідеолог українського самостійництва, адвокат, публіцист, член Братства тарасівців та Братства самостійників, автор брошури «Самостійна Україна» (1900). Очолював товариство «Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка»

варіанти відповідей
Запитання 9

Що спричинило виголошення Ф. Швецем такої промови:

«Віднині зливаються в одно вікáми відділені одна від одної частини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська Україна — в одну Велику Україну… Віднині Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу…»?

варіанти відповідей

 проголошення незалежності УНР

  укладення Варшавської угоди

  повалення більшовицького режиму в Україн

підписання Акта Злуки УНР та ЗУНР

Запитання 10

Укажіть три складові політики «воєнного комунізму», здійснюваної в Україні в 1919—1921 рр.

варіанти відповідей

націоналізація підприємств великої промисловості, транспорту та банків

здійснення грошової реформи та введення в обіг забезпечених золотом «червонців»

 запровадження розкладки на продовольство та сільськогосподарську сировину

  передання дрібних підприємств кооперативним артілям та приватним особам

  проведення насильницької суцільної колективізації селянських господарств

викуп державою поміщицьких земель та їх зрівняльний розподіл між селянами

  запровадження загальної трудової повинності

Запитання 11

Які три армії утворили «трикутник смерті», у якому опинилося українське військо восени 1919 року?

варіанти відповідей

 Добровольча армія А.Денікіна, війська Антанти, Червона армія

  Червона армія, польська армія, Добровольча армія А.Денікіна

  Червона армія, Донська армія, війська Антанти

  Червона армія,Російська армія Врангеля, військові сили Антанти

Запитання 12

Рішення, ухвалене на III Всеукраїнському з’їзді рад:

варіанти відповідей

 анулювання Брест-Литовського мирного договору.

  затвердження нового парламенту УСРР — Трудового Конгресу.

    проголошення повалення Української Держави Павла Скоропадського.

    ухвалення конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Запитання 13

Вкажіть дату подіі, яка увійшла в історію під назвою "Киівська катастрофа":

варіанти відповідей

 серпень 1919 р.

  січень 1919 р.

  квітень 1919 р.

  листопад 1918 р.

Запитання 14

Установіть хронологічну послідовність подій


А Перший «Зимовий похід» Армії УНР

Б «Київська катастрофа»

В Прихід до влади Директорії УНР

Г Трудовий конгрес

варіанти відповідей

А Б В Г

В Г Б А

Г Б А В

А В Г Б

Запитання 15

Хто очолив Перший зимовий похід?

варіанти відповідей

 Євген Коновалець

  М.Омелянович-Павленко

  С.Петлюра

  В.Тютюнник

Запитання 16

Оберіть три твердження, які стосуються явища "отаманщина":

варіанти відповідей

 ворожнеча між окремими отаманами 

  консолідували (об'єднували) національні військові сили

  часто змінювали свою політичну орієнтацію

  переслідували власні інтереси

  воювали на боці Диреткоріі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест