Узагальнення знань з теми "Спадковість і мінливість"

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 564 рази
30 запитань
Запитання 1

Здатність живих організмів набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку

варіанти відповідей

спадковість

мінливість

онтогенез

Запитання 2

Здатність живих організмів передавати свої ознаки й особливоті індивідуального розвитку нащадкам

варіанти відповідей

спадковість

мінливість

онтогенез

Запитання 3

Ділянка молекули нуклеїнової кислоти, що кодує інформацію про білок або РНК та визначає ознаки організмів

варіанти відповідей

алель

фен

ген

геготип

Запитання 4

Сукупність усіх генів організму, , що одержані від батьків

варіанти відповідей

алель

фен

ген

генотип

Запитання 5

Стани гена, що визначають прояви ознаки й розташовані в однакових ділянках гомологічних хромосом

варіанти відповідей

алель

фен

ген

генотип

Запитання 6

Ознака, яка при наявності проявляється завжди

варіанти відповідей

гомозигота

гетерозигота

домінантна

рецесивна

Запитання 7

Форма взаємодії алельних генів, за якої у гетерозиготного організму домінантний алель (А) повністю пригнічує дію рецесивного (а)

варіанти відповідей

неповне домінування

повне домінування

множенний алелізм

кодомінування

Запитання 8

Взаємодія алельних генів, за якого у фенотипі організму проявляються обидва алелі гена

варіанти відповідей

неповне домінування

повне домінування

множенний алелізм

кодомінування

Запитання 9

Наявність пігменту у волоссі людини домінує над альбінізмом.Чоловік і дружина - гетерозиготні за пігментацією волосся. Який відсоток дітей можуть бути альбіносами

варіанти відповідей

100%

75%

50%

25%

Запитання 10

Схрещування особин F1 з однією з батьківських форм

варіанти відповідей

моногібридне

дигібридне

зворотне

реципрокне

Запитання 11

Найпоширеніші молекулярно - генетичні методи

варіанти відповідей

репарація

секвенування генів

полімеразна ланцюгова реакція

генетичні маркери

Запитання 12

Стуктурні гени, що кодуютьспадкову інформацію

варіанти відповідей

сплейсери

екзони

інтрони

кластери

Запитання 13

Стуктурні гени, що не кодуютьспадкову інформацію

варіанти відповідей

спейсери

екзони

інтрони

клайстери

Запитання 14

Структури клітин еукаріотів, що забезпечують збереження, розподіл та передачу спадкової інформації

варіанти відповідей

хроматин

хромосома

центромера

еухроматин

Запитання 15

Хромосомна формула жіночого каріотипу

варіанти відповідей

42А + ХХ

42А + ХY

44А + ХY

44А + ХХ

Запитання 16

Методи генетичних досліджень людини

варіанти відповідей

гібридологічний

генеалогічний

популяційно - статистичний

цитогенетичний

Запитання 17

Успадкування ознак, яке здійснюється за участі генів хромосом, що є подібними у чоловічих і жіночих організмів

варіанти відповідей

домінантне

рецесивне

зчеплене зі статтю

аутосомне

Запитання 18

Ознаки, що успадковуються за Х - зчепленого успадкування

варіанти відповідей

альбінізм

темна емаль зубів

дальтонізм

гемофілія

Запитання 19

Чоловік з дальтонізмом одружується з жінкою з нормальним колірним зором, батько якої був дальтоніком. Яким буде зір у їхніх дітей

варіанти відповідей

100% здорові

50% дальтоніки

всі дівчатка будуть мати кольоровий зір

25% хлопчиків будуть дальтоніки

Запитання 20

Форма спадкової мінливості, яка виникає завдяки перерозподілу генетичного матеріалу в нащадків

варіанти відповідей

модифікаційна мінливість,

мутаційна мінливість,

комбінативна мінливість,

Запитання 21

Стійкі зміни генетичного апарату , що виникають раптово і призводять до змін спадкових ознак

варіанти відповідей

мутації

комбінації

модифікації

рукомбінації

Запитання 22

Визначити, які з наведених змін є в людини модифікаціями

варіанти відповідей

рахіт

альбінізм

гемофілія

підвищення кількості еритроцитів у крові людини у високогірних умовах

Запитання 23

До біологічних мутагенів відносяться

варіанти відповідей

токсини гельмінтів

ультрафіолетове проміння

віруси

формальдегід

Запитання 24

Чинники,що впливають на формування генофонду людини

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

популяційні хвилі

дрейф генів

Запитання 25

Хвороби, що вивчає сучасна медична генетика

варіанти відповідей

інвазійні

спадкові

хвороби зі спадковою схильністю

інфекційні

вроджені вади людини

Запитання 26

Із переліку вибрати вроджені вади розвитку

варіанти відповідей

фенілкетонурія

шизофренія

епілепсія

муковісцидоз

Запитання 27

Із переліку вибрати хвороби із спадковою схильністю

варіанти відповідей

дальтонізм

цукровий діабет

подагра

синдром Патау

Запитання 28

Із переліку вибрати спадкові генні захворювання

варіанти відповідей

цукровий діабет

галактоземія

гемофілія

міопія

Запитання 29

Із переліку вибрати спадкові захворювання

варіанти відповідей

синдром Едвардса

бронхіальна астма

синдром Дауна

синдром "котячого крику"

Запитання 30

У одного братика група крові АВ, а у друго ОО. Які групи крові у їхніх батьків

варіанти відповідей

ОО,АО

АО, ВО

АО, АВ

ВО,АВ

ОО, ВО

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест