18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

unit test 4 Intelligent Bussiness

Додано: 18 березня 2020
Предмет: Англійська мова, 11 клас
24 запитання
Запитання 1

I think Italian clothes are ________________ (beautiful) than French clothes.

варіанти відповідей

beautiful

beautifuler

more beautiful

The most beautiful

Запитання 2

This has been one of the ________________ (bad) years in the company’s history.

варіанти відповідей

bad

worse

bader

worst

Запитання 3

This dress is _______________ than that one.

варіанти відповідей

cheap

cheaper

The cheapest

more cheaper

Запитання 4

Our European market isn’t as _______________ as our Asian market.

варіанти відповідей

big

bigger

the biggest

more big

Запитання 5

She’s our most _______________ designer.

варіанти відповідей

talented

more talented

the most talented

talenteder

Запитання 6

Designer clothes are ______________ made than off-the-peg clothes.

варіанти відповідей

good

gooder

better

the best

Запитання 7

I’ll buy it when the price is _____________ .

варіанти відповідей

low

lower

lowest

more lower

Запитання 8

We need systems in the office which are _______________ .

варіанти відповідей

reliable

more reliable

the most reliable

reliablest

Запитання 9

He’s _____________ with his job than he was.

варіанти відповідей

happy

more happy

happier 

happiest

Запитання 10

The numbers on this watch are the _____________ to read.

варіанти відповідей

easy

easier

easiest

Запитання 11

виберіть правильне закінчення слова

  A design___ label is on all their clothes.

варіанти відповідей

able 

ous

er 

ish 

Запитання 12

виберіть правильне закінчення слова

She’s our most fam____ model.

варіанти відповідей

ous

er

ish

ing

Запитання 13

Fashion_____ clothes usually cost a lot of money.

варіанти відповідей

er ive 

ous

able

ive 

Запитання 14

He’s a very creat____ man with lots of new ideas.

варіанти відповідей

ive

y

ial

ish 

Запитання 15

France’s luxur____ goods industry represents some 2,000 firms.

варіанти відповідей

ive

y

ial

ish 

Запитання 16

The commerc____ point is that haute couture is the fashion house’s loss leader.

варіанти відповідей

ive

y

ial

ish

Запитання 17

Your new coat is very styl_____.

варіанти відповідей

er

ive

ish

ing

Запитання 18

Our most recent advertis_____ campaign was very successful.

варіанти відповідей

y

ing

er

ish

Запитання 19

виберіть пропущене слово


_________ does it look? 

варіанти відповідей

What

What

Why

How

Запитання 20

_________ can you use it for? 

варіанти відповідей

How

What

Where

Why

Запитання 21

_________don’t you like it?

варіанти відповідей

Why

What

Where

How

Запитання 22

_________ can use it? 

варіанти відповідей

what

who

why

how

Запитання 23

_________ is it made of? 

варіанти відповідей

where

how

what

who

Запитання 24

_________ can you use it? 

варіанти відповідей

where

who

why

how

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест