23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Урок 42 " Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій"

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Захист Вітчизни, 10 клас
Тест виконано: 117 разів
12 запитань
Запитання 1

Порушення нормальних умов життя і діяльності людей , які призводять до їх загибелі і до значних матеріальних втрат - це:

варіанти відповідей

тероризм

епідемія

надзвичайні ситуації

Запитання 2

Транспортні аварії , пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель тощо - це...

варіанти відповідей

Надзвичайні ситуації техногенного характеру

надзвичайні ситуації природного характеру

надзвичайні ситуації соціальні

надзвичайні ситуації воєнні

Запитання 3

Небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, природні пожежі, зміни стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, маосве ураження рослин хворобами чи шкідниками тощо - це:

варіанти відповідей

надзвичайні ситуації техногенного характеру

стихійні лиха

соціальні надзвичайні ситуації

воєнні надзвичайні ситуації

Запитання 4

Порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування або пов'язане із зникненням зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо - це:

варіанти відповідей

надзвичайні ситуації техногенного характеру

надзвичайні ситуації природного характеру

соціальні надзвичайні ситуації

воєнні надзвичайні ситуації

Запитання 5

Порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті,спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, визначені в окремих нормативних документах - це:

варіанти відповідей

надзвичайні ситуації техногенного характеру

надзвичайні ситуації природного характеру

соціальні надзвичайні ситуації

воєнні надзвичайні ситуації

Запитання 6

Антропогенними називають надзвичайні ситуації -

варіанти відповідей

надзвичайні ситуації техногенного характеру

стихійні лиха

соціальні надзвичайні ситуації

воєнні надзвичайні ситуації

Запитання 7

Серед усіх видів транспорту сумне лідерство за кількістю трагічних наслідків і матеріальних збитків належить

варіанти відповідей

автомобільному транспорту

залізничому транспорту

авіаційному транспорту

водному транспорту

Запитання 8

Природне явище , що діє з великою руйнівною силою, заподіює значної шкоди території, на якій відбуваються, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків - це

варіанти відповідей

надзвичайні ситуації техногенного характеру

надзвичайні ситуації природного характру

соціальні надзвичайні ситуації

стихійні лиха

Запитання 9

Масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу- це:

варіанти відповідей

епідемія

епізоотія

епіфітотія

Запитання 10

Широке поширення заразної хвороби за короткий проміжок часу, що значно перевищує звичайний рівень захворюванності на цю хворобу на відповідній території - це:

варіанти відповідей

епідемія

епізоотія

епіфітотія

Запитання 11

Широке поширення на території однієї або кількох адміністративно - територіальних одиниць заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворюванності на цю хворобу на відповідній території - це:

варіанти відповідей

епідемія

епізоотія

епіфітотія

Запитання 12

У процесі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях розглядають проблеми безпеки людини під час надзвичайних ситуацій, шляхи зниження небезпечних та шкідливих чинників до допустимих норм, розробляють методи й засоби захисту людини та ліквідації наслідків таких ситуацій

варіанти відповідей

Так

Ні

Незнаю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест