Урок 53. Цикл з передумовою.

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 194 рази
9 запитань
Запитання 1

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=7?

  Whіle Х <= 10 do X := X+1;

варіанти відповідей

0

4

2

6

Запитання 2

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=11?

     Whіle Х <= 10 do X := X+1;  

варіанти відповідей

жодного

4

2

6

Запитання 3

Визначте ознаки циклу Do..While.

варіанти відповідей

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна 

Програма перевіряє умову циклу перед виконанням операторів тіла циклу 

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна 

Якщо умова приймає значення False, керування переходить до наступного оператора 

Запитання 4

В яких із наведених операторів циклу тіло циклу не виконається жодного разу?

варіанти відповідей

 Х:=10; Whіle Х <= 10 do X := X+1; 

Х:=11; Whіle Odd(X) do X := X+1; 

 Х:=11; Whіle Х <= 10 do X := X+1; 

 Х:=10; Whіle Odd(X) do X := X+1; 

Запитання 5

Визначте значення S після виконання операторів.

X := 0 ; S := 0;

Whіle Х<=5 Do begin

   X := X + 1; 

   S := S + Х; 

end;

варіанти відповідей

21

15

20

6

Запитання 6

Повторення - це базова алгоритмічна структура, що....

варіанти відповідей

призначена для організації багаторазового виконання набору команд

призначена для організації тільки одного разу виконання набору команд

правильної відповіді немає

Запитання 7

У мовах програмування для опису структури повторення використовують

варіанти відповідей

оператори циклу

оператори розгалуження

лінійні оператори

правильної відповіді немає

Запитання 8

Цикл із передумовою описується

варіанти відповідей

оператором for....

оператором while...

оператором begin...

оператором end...

Запитання 9

Вираз "багаторазове виконання" означає, що команди будуть виконувати

варіанти відповідей

скінченну кількість разів

нескінченну кількість разів

один раз

правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест