7 клас. Елементарні геометричні фігури та їх властивості.

Додано: 29 вересня 2022
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 262 рази
12 запитань
Запитання 1

 Геометрія – це наука, яка вивчає…

варіанти відповідей

закони природи, її явища, матерію, енергію та наявність взаємозв’язків між ними

властивості геометричних фігур

яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин

життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого

Запитання 2

Основними геометричними фігурами є…

варіанти відповідей

  точка, площина

пряма, площина

точка, пряма, площина

точка, пряма

Запитання 3

Через будь-які дві точки можна провести…

варіанти відповідей

промінь

тільки одну пряму

безліч прямих

площину

Запитання 4

Довжина відрізка вимірюється в…

варіанти відповідей

см2

грн

мм

дм3

Запитання 5

Точки А, В, і С лежать на одній прямій (точка В лежить між А і С). Якщо АВ = 8,6 см, ВС = 12,3 см, тоді відрізок АС =…

варіанти відповідей

20,9 см

3,4 см

20,9 см2

3,4 см2

Запитання 6

Відрізки АВ: ВС = 2:3. Довжина АС = 25 см, тоді довжина меншого відрізка…

варіанти відповідей

15 см

10 см

5см

7 см

Запитання 7

Якщо градусна міра кута менша за 90º, тоді він…

варіанти відповідей

тупий

гострий

прямий

розгорнутий

Запитання 8

Якщо ∟А = 46º, тоді бісектриса даного кута поділяє його на кути...

варіанти відповідей

20º і 26º

40º і 6º

16º і 30º

23º і 23º

Запитання 9

Сума кутів 17º 32ʹ +12º 44ʹ дорівнює…

варіанти відповідей

56º 26ʹ

41º 44ʹ

29º 76ʹ

30º 16ʹ

Запитання 10

Прямі ВА і СД перпендикулярні.

Кут СОК дорівнює 135º, тоді ∟ КОД дорівнює...

варіанти відповідей

30º

45º

90º

35º

Запитання 11

Доповняльні промені - це

варіанти відповідей

промені, які не мають спільного початку

три промені, які мають спільний початок

два промені , які мають спільний початок і не доповнюють один одного до прямої

два промені , які мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої

Запитання 12

Промінь ОС проходить між сторонами АОВ. Знайдіть кути AOC і BOC, якщо кут АОВ дорівнює 64 градусам, градусні міри кутів АОС і ВОС відносяться як 1:7.

варіанти відповідей

8 градусів і 55 градусів

1 градус і 7 градусів

8 градусів і 56 градусів

8 градусів і 25 градусів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест