12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Урок узагальнення до теми "Україна в перші повоєнні роки"

Додано: 7 грудня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 54 рази
12 запитань
Запитання 1

Укажіть особливості процесу післявоєнної відбудови народного господарства УРСР (1945-початок 1950-х рр) (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

спрямування основної частини капіталовкладень у сільське господарство та соціальну сферу

використання західної фінансової та технічної допомоги за "планом Маршалла"

першочергова відбудова галузей важкої промисловості, транспотру та енергетики

опора лише на власні сили та ресурси Рдянського Союзу

пріоритетний розвиток сільського господарства як джерела фінансування промисловості

збіглася з процесом радянізації західних областей

засудження культу особи Й. Сталіна

Запитання 2

Якими були причини голоду в УРСР у 1946-1947 рр. (три правильні вдповіді)?

варіанти відповідей

держана політика хлібозаготівлі

збройна боротьба УПА

повоєнна розруха

несприятливі погодні умови (посуха)

грошова реформа

вибори до Верховної Ради УРСР

широкомасштабна меліорація земель

Запитання 3

Укажіть рису, характерну для відбудови промисловості в Україні після Другої світової війни

варіанти відповідей

використання досягнень науково-технічної революції

уведення госпрозрахунку та надання самостійності підприємствам

здійснення відбудови централізовано за державним п′ятирічним планом

отримання фінансової та технічної допомоги США за "планом Маршалла"

Запитання 4

Установіть відповідність.

1 «відбудова»

2 «холодна війна»

3 депортація

4 космополіти

А вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів

Б конфронтація між СРСР і США у різних галузях

В період історії у перші роки після закінчення Другої світової війни

Г система розподілу товарів державою різним категоріям

Д ті, що проповідують байдуже ставлення до свого народу


варіанти відповідей

1-В, 2-Б, 3-A, 4-Д. 

1-В, 2-Б, 3-A, 4-Г

1-А, 2-Б, 3-Г, 4-Д. 

1-В, 2-Г, 3-A, 4-Д. 

Запитання 5

Установіть послідовність подій.

А загибель Романа Шухевича (Тараса Чупринки)

Б конференція у Сан-Франциско, УРСР стала співзасновницею ООН

В післявоєнний (третій) радянський голодомор

Г проведення операції «Захід»


варіанти відповідей

А,Б,В,Г

 Б, Д, Г, А. 

 Б, В, Г, А. 

 Д, В, Г, Б. 

Запитання 6

Укажіть методи опору членів ОУН-УПА у боротьбі з радянським режимом.

1 військові операції з використанням артилерії, важких мінометів, танків

2 організація мітингів, демонстрацій, маршів протесту, публічних голодувань

3 погрози, побиття, знищення агентів спецслужб, партійних і державних чиновників, колаборантів з місцевого населення

4 подання до судових інстанцій позовів про порушення конституції та законів

5 поширення листівок та інших друкованих видань на захист ідеї незалежності України

6 раптові напади на невеликі військові підрозділи, міліцію, загони спецслужб

7 створення в захоплених містах баз для боротьби з радянською владою


варіанти відповідей

1,2,3

4,5,6

 3, 5,6

3,5,7

Запитання 7

Митрополит УГКЦ, який був заарештований у 1945 р. і провів на засланні 18 років:

варіанти відповідей

А Гавриїл Костельник.
Б Мирослав-Іван Любачівський.
В Йосип Сліпий.
Г Андрей Шептицький.


Запитання 8

Особливість післявоєнної «відбудови»:

А використання західної фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».

Б першочергова відбудова галузей важкої промисловості, транспорту, енергетики.

В спрямування основних капіталовкладень у сільське господарство.

Г широкомасштабне залучення європейських спеціалістів.


варіанти відповідей

А використання західної фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».

.


Б першочергова відбудова галузей важкої промисловості, транспорту, енергетики.


В спрямування основних капіталовкладень у сільське господарство.Г широкомасштабне залучення європейських спеціалістів.


Запитання 9

Мета діяльності ОУН-УПА в повоєнні роки:

А винищення неукраїнського населення на території західних областей України, щоб забезпечити «чистоту української раси».

Б забезпечення західних спецслужб інформацією про військові секрети СРСР, очікування початку нової світової війни.

В налагодження співпраці з радянською владою, створення єдиної української армії, побудова соціалістичного ладу в західних областях УРСР.

Г оборона українського населення від беззаконня радянської влади, забезпечення умов для розгортання боротьби за Українську самостійну соборну державу

варіанти відповідей

А винищення неукраїнського населення на території західних областей України, щоб забезпечити «чистоту української раси».Б забезпечення західних спецслужб інформацією про військові секрети СРСР, очікування початку нової світової війни.В налагодження співпраці з радянською владою, створення єдиної української армії, побудова соціалістичного ладу в західних областях УРСР.Г оборона українського населення від беззаконня радянської влади, забезпечення умов для розгортання боротьби за Українську самостійну соборну державу

Запитання 10

1. Характерна риса політики влади в галузі культури:

А налагодження контактів з культурою західних країн.

Б репресії проти «безрідних космополітів».

В розвиток модерністського мистецтва, атмосфера творчої змагальності.

Г скасування ідеологічної цензури.


варіанти відповідей

А налагодження контактів з культурою західних країн.


Б репресії проти «безрідних космополітів».В розвиток модерністського мистецтва, атмосфера творчої змагальності.


Г скасування ідеологічної цензури

Запитання 11

У якому році відбулася подія, відображена в уривку з історичного джерела:

«У теперішній ситуації, коли завдяки героїчним подвигам і славній перемозі Радянського Союзу всі українські землі з’єдналися разом... собор постановляє скасувати постанови Берестейського Собору 1596 р., ліквідувати унію... і повернутися до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви...»?

А 1939 р.

Б 1944 р.

В 1946 р.

Г 1949 р.


варіанти відповідей

А 1939 р.Б 1944 р.В 1946 р.Г 1949 р.

Запитання 12

Установіть послідовність подій.

А встановлення західного кордону УРСР

Б операція «Вісла»

В радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до УРСР

Г собор УГКЦ скасував унію греко-католицької церкви з Римом («саморозпуск»)


варіанти відповідей

В, Г, Б, А

В, Г, Б, Д

Д, Г, Б, А

В, Д, Б, А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест