Узагальнення і систематизація знань з теми "Рельєф,геологічна, тектонічна будова, мінеральні ресурси України"

Тест виконано: 537 разів
20 запитань
Запитання 1

Знайдіть правильне визначення поняття "щит"

варіанти відповідей

ділянка платформи, де кристалічні породи нижнього ярусу перекриті осадовими відкладами

нижній ярус платформи, утворений магматичними та метаморфічними породами

верхній ярус платформи, утворений осадовими породами

ділянка платформи, де на поверхню виходять кристалічні породи

Запитання 2

Укажіть тектонічну структуру на території України, у межах якої кристалічні породи докембрію (гнейси, граніти тощо) виходять на поверхню найчастіше у вигляді природних відслонень у долинах річок

варіанти відповідей

Передкарпатський прогин

Донецька складчаста споруда

Причорноморська западина

Український щит

Запитання 3

Якою літерою на картосхемі позначено Дніпровсько-Донецьку западину?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 4

Укажіть найвищу вершину Українських Карпат

варіанти відповідей

г. Петрос

 г. Бребенескул

 г. Сивуля

г. Говерла

Запитання 5

У яких областях України під час будівництва споруд потрібно враховувати сейсмічну небезпеку?

варіанти відповідей

Харківська, Полтавська

Київська, Черкаська

Рівненська, Житомирська

Закарпатська, Івано-Франківська

Запитання 6

Давня стійка вирівняна ділянка земної кори це:

варіанти відповідей

складчаста область

щит

плита

платформа

Запитання 7

Укажіть,яка тектонічна структура лежить в основі Приазовської височини?

варіанти відповідей

Донецька складчаста споруда

Волино-Подільська плита

Дніпровсько-Донецька западина

Український щит

Запитання 8

Яка ера в геологічному літочисленні триває і нині?

варіанти відповідей

архейська

кайнозойська

мезозойська

палеозойська

Запитання 9

Якій тектонічній структурі відповідає Придніпровька височина

варіанти відповідей

Український щит

Дніпровсько Донецька западина

Донецька складчата споруда

Волино-Подільська плита

Запитання 10

До молодих платформ на території України не належить

варіанти відповідей

Східноєвропейська

Західноєвропейська

Скіфська

Дніпровсько-Донецька

Запитання 11

Найпотужніша западина на території України

варіанти відповідей

Галицько-Волинська

Причорноморська

Дніпровсько-Донецька

Припятський прогин

Запитання 12

Вкажіть структури, які належать до Карпатської складчастої системи

варіанти відповідей

Карпатська складчаста споруда

Індоло-Кубанський прогин

Передкарпатський прогин

Закарпатська западина

Запитання 13

Чому в межах Українського щита сконцентровані родовища залізних руд з високим вмістом металу?

варіанти відповідей

 поверхню вкривають потоки застиглої лави давніх вулканів

 після відступу льодовика залишилися товщі моренних відкладів та лесів

 близько до поверхні залягають докембрійські магматичні та метаморфічні породи

 унаслідок вивітрювання сформувався чохол з уламкових осадових порід

Запитання 14

З якими тектонічними структурами, позначеними цифрами на картосхемі, пов’язані основні басейни, райони та родовища залізних руд в Україні?

варіанти відповідей

2, 12

1, 4, 9

3, 7, 10

6, 13

Запитання 15

Визначте правильне поєднання тектонічної структури, форми рельєфу та видів корисних копалин на території України

 

варіанти відповідей

Дніпровсько-Донецька западина – Придніпровська низовина – нафта, газ

 Карпатська складчаста система – Карпати – залізні руди, уранові руди

Український щит – Волинська височина – кам’яне вугілля, кам’яна сіль

Донецька складчаста споруда – Приазовська височина – калійні солі, марганцеві руди

Запитання 16

Головний залізорудний басейн в Україні та один з найбільших у світі ....


варіанти відповідей

 Криворізький

Керченський


Білозерський


Кременчуцький

Запитання 17

Оберіть родовища кам'яної солі в Україні


 

 

   

варіанти відповідей

Калуське

Солотвинське

Стебницьке


Слов'янське


Артемівське


 Мужіївське

Запитання 18

В Україні великі запаси горючих сланців залягають у…


 

  

варіанти відповідей

Бовтиському родовищі

Леляківському родовищі

Яворівському родовищі

 Микитівському родовищі

Запитання 19

На картосхемі України зеленим кольором позначені


 

 

варіанти відповідей

залізорудні басейни

 нафтогазоносні басейни

кам'яновугільні басейни

 буровугільні басейни

Запитання 20

Іршанське родовище титанових руд розташоване в


  

 

варіанти відповідей

Дніпропетровській області

Рівненській області


Житомирській області

 Вінницькій області

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест