Узагальнення. Населення України і світу. І частина

Додано: 29 квітня 2022
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 233 рази
22 запитання
Запитання 1

Зростання частки людей літнього віку має назву:

варіанти відповідей

Депопуляція

Демографія

"Старіння нації" 

Міграції

Запитання 2

Оберіть дві частини світу, в яких проживає найбільша кількість населення:

варіанти відповідей

Африка, Азія

Азія, Європа

Америка, Азія

Запитання 3

Наука, що вивчає склад населення та закономірності його змін чи рухів, називається:

варіанти відповідей

популяція

депопуляція

демографія

географія

Запитання 4

Процес підвищення ролі міст і поширення міського способу життя - це...

варіанти відповідей

Агломерація

Мегаполіс

Субурбанізація

Урбанізація

Запитання 5

За яким головним критерієм населені пункти поділяють на міста та села:

варіанти відповідей

за чисельністю населення

за співвідношенням чоловіків та жінок

за часткою зайнятих не у сільському господарстві

за густотою населення

Запитання 6

Вкажіть міста України, де кількість населення перевищує 1 млн. осіб:

варіанти відповідей

Київ, Дніпро, Одеса

Луганськ, Львів, Харків 

Київ, Харків, Одеса

Київ, Миколаїв, Херсон

Запитання 7

Частина народу, що мешкає поза межами своєї батьківщини називається.

варіанти відповідей

мігранти

 біженці

 діаспора

репресовані

Запитання 8

В Україні населений пункт вважається містом, якщо в ньому проживає не менше

варіанти відповідей

2 тис. осіб

5 тис. осіб

10 тис. осіб

100 тис. осіб

Запитання 9

Скільки відсотків населення світу проживає у містах?

варіанти відповідей

49%

89%

53%

63%

Запитання 10

Природний рух населення характеризується такими показниками, як:

варіанти відповідей

тривалість життя

природний приріст

народжуваність

 чисельність населення

смертність

Запитання 11

В Україні останній перепис населення було проведено в:

варіанти відповідей

в 2001 році

в 2010 році

в 2009 році

в 2019 році

Запитання 12

Депопуляція-це...

варіанти відповідей

смертність більша за народжуваність

однакове співвідношення народжуваності та смертності

смертність менша за народжуваність

Запитання 13

 Густота населення- це показник кількості...

варіанти відповідей

тимчасового населення, що припадає на одиницю площі( зазвичай 1 км2) певної території

постійного населення, що припадає на одиницю площі( зазвичай 1 км2) певної території

Запитання 14

Скупчення міських поселень, об’єднаних інтенсивними виробничими, транспортними, культурно-побутовими та іншими зв’язками -це...

варіанти відповідей

Агломерація 

Урбанізація

Субурбанізація

Хибна урбанізація

Запитання 15

Як називається різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання природного приросту?

варіанти відповідей

демографічний вибух

народжуваність

демографічний перехід

механічний рух

Запитання 16

Статевий склад населення:

варіанти відповідей

Світ - порівну, Україна - чоловіків більше, ніж жінок

Світ - жінок більше, ніж чоловіків, Україна - навпаки

Світ - чоловіків більше, ніж жінок, Україна - так само

Світ - чоловіків більше, ніж жінок, Україна - навпаки

Запитання 17

Якщо житель із передмістя Львова щоденно їздить на навчання у ЛНУ ім.Франка, то цей вид міграції називається

варіанти відповідей

Сезонна

Маятникова

Еміграція

Внутрішня

Запитання 18

До етнографічних груп України належать представники:

варіанти відповідей

лемки та бойки

молдовани та кримські татари

угорці та поліщуки

литвини та харківчани

Запитання 19

Стійка сукупність, яка історично склалась на певній теріторії, має свої мову, культуру, особливості менталітету - це...

варіанти відповідей

Національність

Етнос

Нація 

Мовна сім'я

Запитання 20

Вкажіть прізвище вченого, який зробив вагомий внесок у вивчення етнічних груп українського народу.

варіанти відповідей

П.Вербицький

П. Чубинський

М.Сокальський

Запитання 21

Найбільш багатонаціональною країною, де проживає більше ніж 150 представників різних народів, вважається країна: 

варіанти відповідей

Саудівська Аравія

Швейцарія  

Індія

Китай

Запитання 22

Визначити неправильне твердження:

варіанти відповідей

у Європі багатонаціональними країнами є Швейцарія, Велика Британія, Іспанія

національність – термін, що визначає належність людини до певної нації або народності

народ - стійке поєднання людей на певній території, які мають спільні мову, звичаї та історію

угорська мова відноситься до уральської мовної сім'ї

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест