Узагальнення. Тематичний контроль з теми"Західноукраїнські землі в міжвоєнний період"

Додано: 11 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 18 разів
22 запитання
Запитання 1

У якій країні в 1920—1930-ті рр. діяли Український вільний університет та Українська аграрна академія?

А Польщі

Б Чехословаччині

В Німеччині

Г Австрії

варіанти відповідей

А Польщі

Б Чехословаччині

В Німеччині

Г Австрії

Запитання 2

У 1920-ті рр. українські школи були ліквідовані на українських землях, що входили до складу:

А Польщі

Б Чехословаччини

В Румунії

Г СРСР

варіанти відповідей

А Польщі

Б Чехословаччини

В Румунії

Г СРСР

Запитання 3

Які поняття слід використовувати, характеризуючи розвиток західноукраїнських земель у 1920—1930-ті рр.?

А осадництво, пацифікація, русинство

Б Великий перелом, колективізація, Голодомор

В масові репресії, автокефальна церква, культурна революція

Г українізація, націонал-комунізм, лікнеп

варіанти відповідей

А осадництво, пацифікація, русинство

Б Великий перелом, колективізація, Голодомор

В масові репресії, автокефальна церква, культурна революція

Г українізація, націонал-комунізм, лікнеп

Запитання 4

Яке визначення розкриває зміст поняття «осадництво»?

А здійснюване урядом Польщі в 1920-ті рр. планомірне заселення українських земель військовими та цивільними колоністами

Б добровільне чи вимушене переміщення населення з країни постійного проживання в інші країни

В право самостійного здійснення державної влади або управління, яке надається конституцією окремій частині держави

Г режим, якому властива монополія на владу однієї особи, політичного угруповання або партії

варіанти відповідей

А здійснюване урядом Польщі в 1920-ті рр. планомірне заселення українських земель військовими та цивільними колоністами

Б добровільне чи вимушене переміщення населення з країни постійного проживання в інші країни

В право самостійного здійснення державної влади або управління, яке надається конституцією окремій частині держави

Г режим, якому властива монополія на владу однієї особи, політичного угруповання або партії

Запитання 5

Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву:

А «асиміляція»

Б «пацифікація»

В «депортація»

Г « нормалізація »

варіанти відповідей

А «асиміляція»

Б «пацифікація»

В «депортація»

Г « нормалізація »

Запитання 6

 Війська якої країни в березні 1939 р. окупували Карпатську Україну?

А Румунії

Б Угорщини

В Польщі

Г Німеччини

варіанти відповідей

А Румунії

Б Угорщини

В Польщі

Г Німеччини

Запитання 7

Які західноукраїнські землі в результаті подій 1918—1919 рр. увійшли до складу Чехословаччини?

А Східна Галичина

Б Закарпаття

В Північна Буковина

Г Західне Поділля

варіанти відповідей

А Східна Галичина

Б Закарпаття

В Північна Буковина

Г Західне Поділля

Запитання 8

Основою ідеології та діяльності якої партії став «інтегральний націоналізм»?

А КПЗУ

Б УНДО

В ОУН

Г УСДП

варіанти відповідей

А КПЗУ

Б УНДО

В ОУН

Г УСДП

Запитання 9

Уряд якої країни упродовж 1920—1930-х рр. вживав заходи, про які йдеться в уривку з історичного джерела?

«На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

А Польщі

Б Румунії

В Чехословаччини

Г Угорщини

варіанти відповідей

А Польщі

Б Румунії

В Чехословаччини

Г Угорщини

Запитання 10

Хто із зображених на ілюстраціях історичних діячів був засновником Організації українських націоналістів (ОУН)?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 11

 На якій ілюстрації зображено президента Карпатської України?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 12

Герб якого державного утворення зображено на рисунку?

А Гуцульської республіки

Б Карпатської України

В Західноукраїнської Народної Республіки

Г Галицької Соціалістичної Радянської Республіки

варіанти відповідей

А Гуцульської республіки

Б Карпатської України

В Західноукраїнської Народної Республіки

Г Галицької Соціалістичної Радянської Республіки

Запитання 13

У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»?

А Польщі

Б Чехословаччини

В Румунії

Г Угорщини

варіанти відповідей

А Польщі

Б Чехословаччини

В Румунії

Г Угорщини

Запитання 14

Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю?

А підписання Пакту Молотова—Ріббентропа

Б формування осі «Берлін—Рим—Токіо»

В «аншлюс» Австрії Німеччиною

Г укладення Мюнхенської угоди

варіанти відповідей

А підписання Пакту Молотова—Ріббентропа

Б формування осі «Берлін—Рим—Токіо»

В «аншлюс» Австрії Німеччиною

Г укладення Мюнхенської угоди

Запитання 15

Яка подія спонукала до прийняття документа, уривок з якого наведено?

«1. Карпатська Украяна є незалежна Держава.

2. Назва Держави є: Карпатська Україна.

3. Карпатська Украяна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України.

4. Державною мовою Карпатської України є українська мова.

5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»


А розчленування і ліквідація Чехо-Словаччини

Б початок Другої світової війни

В напад Німеччини на СРСР

Г «визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну
варіанти відповідей

А розчленування і ліквідація Чехо-Словаччини

Б початок Другої світової війни

В напад Німеччини на СРСР

Г «визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну


Запитання 16

Події яких років відображають наведені плакати?

А 1921—1923 рр.

Б 1926—1930 рр.

В 1932—1933 рр.

Г 1938—1939 рр.

варіанти відповідей

А 1921—1923 рр.

Б 1926—1930 рр.

В 1932—1933 рр.

Г 1938—1939 рр.

Запитання 17

Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною належністю на кінець 1937 р.

1 Наддніпрянщина та Слобожанщина

2 Східна Галичина та Західна Волинь

3 Північна Буковина та Південна Бессарабія

4 Закарпаття


А Польська Республіка

Б Чехословацька Республіка

В Королівство Угорщина

Г Українська РСР Д Королівство Румунія

варіанти відповідей

1В, 2Д, 3Б, 4Г.


1Г, 2А, 3Д, 4В.


 1Г, 2А, 3Д, 4Б.

1Г, 2А, 3В, 4Б.

Запитання 18

Установіть відповідність між країнами і подіями на українських землях у 1920—1930-ті рр.

1 Польща

2 Румунія

3 Чехо-Словаччина

4 УСРР (УРСР)


А Проведення першого конгресу ОУН

Б Домінування русинського напрямку в національному русі краю

В Судовий процес над членами ОУН за вбивство міністра внутрішніх справ Б. Перацького

Г Проведення показового судового процесу над членами так званої Спілки визволення України

Д Утворення В. Залозецьким Української національної партії

варіанти відповідей

1Г, 2А, 3Д, 4В.


1Г, 2А, 3В, 4Б.


1Б, 2Г, 3А, 4В

1В, 2Д, 3Б, 4Г.

Запитання 19

 Установіть послідовність подій.

А Утворення ОУН

Б Проголошення незалежності Карпатської України

В Здійснення польською владою політики пацифікації

Г Татарбунарське повстання

варіанти відповідей

1Г, 2А, 3Д, 4Б.


1Г, 2А, 3В, 4Б

1В, 2Д, 3Б, 4Г.


1Г, 2А, 3Д, 4В.

Запитання 20

Установіть послідовність подій.

А Створення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

Б Створення Української військової організації (УВО)

В Створення Організації українських націоналістів (ОУН)

Г Перетворення Комуністичної партії Східної Галичини (КПСГ) на Комуністичну партію Західної України (КПЗУ)

варіанти відповідей

 1Б, 2Г, 3А, 4В.

1Г, 2А, 3Д, 4Б.


1В, 2Д, 3Б, 4Г.


1Г, 2А, 3Д, 4В.

Запитання 21

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

До складу яких держав входили західноукраїнські землі в 1921—1938 рр.?

1 Угорщина

2 Румунія

3 Польща

4 Чехо-Словаччина

5 Австро-Угорщина

6 Болгарія

7 УРСР

варіанти відповідей

3,2,7

2, 3, 4.

1,5,7

5,6,7

Запитання 22

Які з наведених міжнародних мирних договорів 1919—1923 рр. визначали подальшу долю українських земель?

1 Версальський договір

2 Сен-Жерменський договір

3 Нейїський договір

4 Тріанонський договір

5 Севрський договір

6 Ризький договір

7 Лозаннський договір

варіанти відповідей

1,6,7

1,2,3

 2, 4, 6.

3,5,7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест