Узагальнення з розділу "Соціальна складова здоров"я

Додано: 23 березня 2023
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 291 раз
12 запитань
Запитання 1

Маніпулятивне спілкування - це...

варіанти відповідей

спосіб комунікації, який допомагає вирішити проблеми різного ступеню складності

спосіб отримати щось від іншої людини, але прихованим шляхом

вдала модель комунікації

Запитання 2

Обери з наведених нижче варіантів усі, які відносяться до маніпуляції у спілкуванні.

варіанти відповідей

любов

підтримка

лестощі

шантаж

покарання мовчанням

тиск на почуття провини

Запитання 3

Маніпулятивна поведінка це добре, чи погано?

варіанти відповідей

однозначної відповіді немає. Варто розуміти з якою метою вона використовується - во благо, чи щоб нашкодити

хороший спосіб отримати щось для себе

використання будь-яких маніпуляцій несе негативний характер

Запитання 4

Оберіть правильне визначення терміну "Трикутник Карпмана"

варіанти відповідей

це модель спілкування, яка дозволяє поліпшити стосунки між людьми

психосоціальна модель людської взаємодії, яка відображає тип деструктивних (руйнівних) стосунків, які можуть виникати між людьми під час конфліктів

уміння розуміти почуття і потреби співрозмовника

Запитання 5

Обери усіх учасників "Трикутника Карпмана"

варіанти відповідей

жертва

слухач

переслідувач

рятівник

конкурент

Запитання 6

Обери усі почуття, які відчуває учасник "Трикутника Карпмана" у ролі "жертви"

варіанти відповідей

почуття впевненості у свої силах

безпорадність

бажання допомогти

жалість до себе

розгубленість

безсилля

Запитання 7

Обери усі варіанти почуттів, які відчуває учасник "Трикутника Карпмана" у ролі "рятівника"

варіанти відповідей

почуття жалю до інших

бажання покарати

впевненість, що може допомогти, "Я всесильний", "розумніший", "досвідченіший"

Запитання 8

Обери, які є види зрілості

варіанти відповідей

інтимна

фізіологічна

соціальна

перехідна

підліткова

психологічна

Запитання 9

Соціальна зрілість - це.... Обери правильну відповідь

варіанти відповідей

матеріальна незалежність

спроможність створити і утримувати родину

здатність налагоджувати здорові стосунки з оточуючими

повна правова відповідальність

усі варіанти правильні

Запитання 10

Психологічна зрілість - це.... Обери правильну відповідь

варіанти відповідей

уміння керувати своїми емоціями і поведінкою

уміння приймати виважені рішення

усвідомлення життєвих цілей

усі відповіді правильні

Запитання 11

Конфліктогени - це ....

варіанти відповідей

слова або дії, які розпалюють, посилюють конфлікт

приємні слова на адресу співрозмовника

генетично закладені риси характеру

Запитання 12

Обери з наведених нижче варіантів усі стадії розвитку конфлікту (підказка, їх 5)

варіанти відповідей

суперництво

ввічливість

виникнення

усвідомлення

уникання

відкрите протистояння

ескалація (кульмінація)

завершення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест