24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Узагальнення з теми "Радянська модернізація 1928-1939 роки"

Додано: 4 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
21 запитання
Запитання 1

У якому році було проголошено курс на індустріалізацію?

варіанти відповідей

1921 р.

1923 р.

1925 р.

1928 р.

Запитання 2

Джерела індустріалізації (3 відповіді)

варіанти відповідей

масове соціалістичне змагання

закордонні інвестиції

запровадження карткової системи

"ножиці цін"

збільшення ввозу в країну нафти, вугілля, зерна

Запитання 3

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

у роки форсованої індустріалізації в Україні було збудовано Дніпрогес, завод "Криворіжсталь" та Харківський тракторний завод

індустріалізація призвела до істотного покращення умов життя населення

заплановані темпи зростання промислового виробництва були небаченими, проте їх вдалося виконати

працю робітників широко стимулювали економічними методами

Запитання 4

Хто встановив перший рекорд в ніч на 31 серпня 1935р.?

варіанти відповідей

А) М.Демченко 

Б) П.Кривоніс

В) М.Ізотов

Г) О.Стаханов

Запитання 5

1933-1937 рр. - період ... п′ятирічки

варіанти відповідей

першої

другої

третьої

четвертої

Запитання 6

Який термін відповідає визначенню: «Перетворення дрібних індивідуальних господарств на колективні підприємства (колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом?"

варіанти відповідей

автоматизація

автономізація

колективізація

індустріалізація

Запитання 7

Політика колективізації в УРСР у 1930-ті роки призвела до...

варіанти відповідей

зростання життєвого рівня селянства

фактичної ліквідації індивідуального селянського господарства

зростання збору зернових у республіці

формування нових прошарків селянства - "куркулів" і "підкуркульникув"

Запитання 8

Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації:

1 настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів

2 прагнення покращити життєвий рівень населення

3 намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері

4 потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації

5 необхідність подолання наслідків голодомору 1921 р.

6 дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва 

загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови

варіанти відповідей

356

357

346

347

Запитання 9

Що стало наслідком розгортання в СРСР стахановського руху?


варіанти відповідей

уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу

заборона робітникам самовільно залишати підприємства

підвищення норм виробітку продукції

запровадження семиденного робочого тижня

Запитання 10

Для другої п'ятирічки було характерно

варіанти відповідей

згортання непу, ліквідація куркульства

"Шахтинська справа"

стаханівський та ізотовський рухи

прискорений розвиток сільського господарства

Запитання 11

У державному фінансувані та постачанні основні ресурси виділялись

варіанти відповідей

сільському господарству

харчовій промисловості

важкій промисловості

легкій промисловості

Запитання 12

В якому році в СРСР почалася кампанія репресій (Великий терор)?

варіанти відповідей

1931

1933

1937

1932

Запитання 13

" Розстріляне відродження " - це умовна назва:

варіанти відповідей

плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930 - х рр. у справі Спілки визволення України

літературно - мистецької генерації України 1920 - 1930 - х рр., репересованої сталінським режимом

покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час терору 1930 - х рр.

групи українських " буржуазних спеціалістів", розстріляних під час боротьби зі " шкідництвом" у 1920 - 1930 -х рр.

Запитання 14

7 серпня 1932 р. Й. Сталін власноруч написав постанову про охорону соціалістичної власності, яка за крадіжку колгоспної чи кооперативної власності передбачала розстріл із конфіскацією майна або позбавлення волі строком не менше 10 років із конфіскацією майна. Як сучасники називали цю постанову?

варіанти відповідей

ліквідація куркульства як класу

воєнний комунізм

" Закон про п′ять колосків"

нова економічна політика

Запитання 15

 Жертвою якої репресивної акції став С. Єфремов?

варіанти відповідей

справа Спілки визволення України

Голодомору

Шахтинської справи

" Закону про п′ять колосків"

Запитання 16

Хто з культурних діячів відноситься до представників "розстріляного відродження"

варіанти відповідей

М.Грушевський, Ю.Кондратюк, Є. Патон

М. Куліш, М.Хвильовий, О.Вишня

І.Агол,М.Кравчук, О. Довженко

М. Боголюбов, Л.Ландау, Є.Патон

Запитання 17

Як називається художній метод, що утвердився в радянському мистецтві в 1930-х рр., який вимагав відтворювати дійсність не такою, яка вона є, а такою, якою вона повинна бути з точки зору інтересів робітничого класу?

варіанти відповідей

критичний реалізм

революційний конструктивізм

пролетарський авангардизм


соціалістичний реалізм

Запитання 18

Хто керував театральним колективом «Березіль»?

варіанти відповідей

Дзиґа Вертов

Микола Куліш

 Лесь Курбас

Микола Хвильовий

Запитання 19

Коли в газеті «Известия ЦИК и ВЦИК» було надруковано наведене офіційне повідомлення Прокурора Верховного Суду СРСР?

«У Шахтинському районі Донбасу органами ОДПУ при прямому сприянні робітників розкрито контрреволюційну організацію, що мала за мету дезорганізацію та руйнування кам'яновугільної промисловості цього району. Керівний орган цієї організації, що підтверджується безперечними даними слідства, знаходиться за кордоном і складається з колишніх капіталістичних власників і акціонерів кам'яновугільних підприємств Донецького басейну, що мали тісні зв'язки з окремими агентами деяких німецьких промислових фірм та польською контррозвідкою... Слідством встановлено, що робота цієї контрреволюційної організації, що діяла протягом кількох років, виявилася в злісному саботажі та прихованій дезорганізації діяльності, в підриві кам'яновугільного господарства методами нераціонального будівництва, непотрібних витрат капіталу, зниженні якості продукції, підвищенні собівартості, а також в прямому зруйнуванні шахт, рудників, заводів тощо...».

варіанти відповідей

1925 р.

1930 р.

1928 р.

1929 р.

Запитання 20

Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках.( 3 відповіді)

варіанти відповідей

співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян

усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства

існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій

одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці

визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»

політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства

панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя

Запитання 21

На чолі НКВС під час "Великого терору" був:

варіанти відповідей

М.Єжов

Л.Каганович

Л.Берія

М.Скрипник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест