18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Узагальнення за темою "Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні"

Додано: 1 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

Коли було утворено СРСР?

варіанти відповідей

30 грудня 1922 р.

30 жовтня 1922 р.

10 вересня 1921 р.

10 жовтня 1921 р.

Запитання 2

Яку назву мала валюта, запроваджена більшовиками в роки непу?

варіанти відповідей

Рубль

Червінець

Марка

Фунт

Запитання 3

Яка радянська політика створювала умови для розвитку ринкових відносин?

варіанти відповідей

Нова економічна політика 

Суцільна колективізація 

Воєнний комунізм

Форсована індустріалізація 

Запитання 4

У якій галузі господарства УСРР у 1920-х роках розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО?  

варіанти відповідей

Машинобудівній

Вуглевидобувній

Металургійній

Енергетичній

Запитання 5

У результаті здійснення в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації:

варіанти відповідей

Реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони

Розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном

Повне витіснення російської мови державною українською мовою з діловодства та засобів масової інформації

Збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату

Запитання 6

Причини зростання обсягів промислового виробництва часів НЕПу:

варіанти відповідей

Зниження цін на сільськогосподарську продукцію, допомога з-за кордону

Скасування заборон на приватне підприємництво, економічні методи господарювання, запровадження оренди

Залучення іноземних інвестицій, централізація управління

Націоналізація підприємств важкої промисловості, запровадження загальної трудової повинності

Запитання 7

С. Косіор, виступаючи на з’їзді КП(б)У, заявив, що «В Україні класова боротьба більш напружена, ніж в інших містах, і ворог-куркуль, націоналіст — у нас більш досвідчений, лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях Союзу». Ця теза стала теоретичним підґрунтям для здійснення в республіці:

варіанти відповідей

Кампанії з розкуркулення 1929—1932 рр. 

Політики коренізації 

Голодомору 1932—1933 рр. 

«Великого терору»

Запитання 8

Прочитайте уривок з джерела. Із назвою якої політики він тісно пов’язаний?

«Майже п’ять місяців, як ми виселені… Невже ви думаєте, що ми куркулі? Ні, ми не куркулі, ми сумлінні працівники, ми не розкуркулені, а розграбовані місцевою владою».

варіанти відповідей

Червоноармійська атака на капітал 

Воєнний комунізм 

Колективізація

Нова економічна політика

Запитання 9

Комплекс заходів, вжитих ВКП(б) у 1920–1930-х, що мав на меті модернізацію промисловості, має назву:

варіанти відповідей

Експропріація

Індустріалізація

Інкорпорація

Колективізація

Запитання 10

Назвіть роки першої п`ятирічки, ухвалені на ХV з`їзді ВКП(б):

варіанти відповідей

1933-1938 рр.

1938-1942 рр.

1928-1932 рр.

1923-1928 рр.

Запитання 11

Хто встановив перший рекорд під час «соціалістичного змагання» в ніч на 31 серпня 1935 р.?

варіанти відповідей

М. Демченко

П. Кривоніс

М. Ізотов

О. Стаханов

Запитання 12

Про який судовий процес ідеться в цитованому документі?

«На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки, професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети “Вісті ВУЦВК”».

варіанти відповідей

Справу Українського національного центру

Справу Спілки визволення України

Шахтинську справу

Справу Промпартії

Запитання 13

«Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920-х — у 1930-ті рр. було: 

варіанти відповідей

Одним зі шляхів обмеження зростання цін

Однією з умов проведення грошової реформи

Одним із джерел фінансування індустріалізації

Одним із засобів матеріального стимулювання селян

Запитання 14

Якою була мета здійснення суцільної колективізації?

варіанти відповідей

Встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

Допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки й агрокультури

Подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

Зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

Запитання 15

7 серпня 1932 р. Й. Сталін власноруч написав постанову про охорону соціалістичної власності, яка за крадіжку колгоспної чи кооперативної власності передбачала розстріл із конфіскацією майна або позбавлення волі строком не менше 10 років із конфіскацією майна. Як сучасники називали цю постанову?

варіанти відповідей

Ліквідація куркульства як класу

Нова економічна політика

Воєнний комунізм

«Закон про п’ять колосків»

Запитання 16

Зрощення правлячої партії з державним апаратом, установлення жорсткого контролю за суспільно-політичним життям та економічною сферою в Україні в 1920-1930-х рр. свідчило про:

варіанти відповідей

Завершення будівництва основ соціалізму

Зниження рівня життя населення

Зміцнення тоталітарного ладу

Зростання ролі громадянського суспільства

Запитання 17

Яких видів мистецтва за НЕПу стосуються об'єднання за назвами: "Плуг", "Гарт", ""ВАПЛІТЕ"?

варіанти відповідей

Кіно

Театр

Живопис

Література

Запитання 18

XIV з'їзд ВКП(б) у грудні 1925 р. увійшов в історію як такий, що: 

варіанти відповідей

Затвердив першу Конституцію СРСР

Ухвалив постанову "Про заміну розкладки натуральним податком"

Проголосив політику коренізації

Проголосив курс на індустріалізацію

Запитання 19

Перетворення дрібних індивідуальних господарств на колективні підприємства (колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом:

варіанти відповідей

Автоматизація

Автономізація

Колективізація

Індустріалізація

Запитання 20

Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації:

1. Настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів.

2. Прагнення покращити життєвий рівень населення.

3. Намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері.

4. Потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації.

5. Необхідність подолання наслідків голодомору 1921 р.

6. Дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва. 

7. Загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови.

варіанти відповідей

2, 5, 6

3, 4, 6

1, 5, 7

2, 3, 4

Запитання 21

Установіть відповідність між явищем періоду радянської модернізації та його наслідком.

1) Індустріалізація.

2) Колективізація.

3) Масові репресії.

4) Культурна революція.

 

А) Ліквідація індивідуального селянського господарства.

Б) Перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським.

В) Нав’язування суспільству комуністичної ідеології.

Г) Ліквідація багатопартійності.

Д) Насадження в суспільстві атмосфери страху.

варіанти відповідей

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

1-В, 2-А, 3-Г, 4-Д

1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В

1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В

Запитання 22

Встановіть відповідність.

1. Олексій Стаханов.

2. Павло Вірський.

3. Лазар Каганович.

4. Максим Рильський.


А) Партійний діяч, один з винуватців Голодомору.

Б) Поет, перекладач, громадський діяч.

В) Хореограф, балетмейстер.

Г) Хоровий диригент, композитор, фольклорист.

Д) Шахтар, що започаткував соціалістичне змагання.

варіанти відповідей

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

1-Д; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г

1-Д; 2-В; 3-А; 4-Б

Запитання 23

Установіть послідовність подій.

А) «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім тих, що стосуються голоду на селі та прохання допомогти. Голодують нероби й ледарі, які мають по 30—40 трудоднів на рік».

Б) «Нове в Шахтинській справі те, що вона має суто контрреволюційний характер».

В) «Допомогу отримають 8 % голодуючих, якщо реалізувати план організації харчування за рахунок закордонних комісій допомоги».

Г) «Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до російського православ’я, підтримати священиків, які переходять від автокефальної до російської православної віри».

варіанти відповідей

В, А, Б, Г

А, Б, В, Г

В, Б, Г, А

Г, Б, А, В

Запитання 24

Встановіть послідовність подій.

А) Голодомор в Україні.

Б) Затвердження нової Конституції УРСР.

В) Початок першої п'ятирічки.

Г) Процес СВУ.

варіанти відповідей

Б, В, А, Г

В, Г, А, Б

А, Б, В, Г

Г, А, Б, В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест