Узагальнення знань (ІІ семестр)

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
24 запитання
Запитання 1

Одна з оболонок Землі, глобальна екосистема – це:

варіанти відповідей

біом

ноосфера

біосфера

гідросфера

атмосфера

Запитання 2

Визначте компоненти середовища, що належить до абіотичних екологічних факторів.

варіанти відповідей

температура

вологість

хижаки

віруси

вітер

гусінь

Запитання 3

Агроценозами є:

варіанти відповідей

город

сад  

ліс

поле

озеро

виноградник

луг

Запитання 4

Екосистема - це?

варіанти відповідей

Стійкий, досить однорідний комплекс взаємопов'язаних видів живих організмів і компонентів довкілля

Сукупність умов у яких живуть організми, популяція, угрупування. та які впливають на їх стан і властивості

Сукупність живих організмів, які тісно взаємодіють між собою і з середовищем існування

Сукупність популяцій живих організмі. які населяють ділянку суші або водойми

Запитання 5

Визначте компоненти середовища, що належить до біотичних екологічних факторів.

варіанти відповідей

вологість повітря

паразитичні черви

викиди газів від фабрик та заводів

конкуренція за особин протилежної статі

вирубування тропічних лісів

запилення квітів комахами

Запитання 6

Що з перерахованого належить до антропогенних факторів?


варіанти відповідей

будівництво дамби

підвищена вологість

стихійне сміттєзвалище

взаємозв’язки між особинами у популяції

вирубування лісів

рельєф місцевості

Запитання 7

Пристосування живих організмів до певних умов середовища існування – це:

варіанти відповідей

конвергенція

адаптація

паралелізм

дивергенція

Запитання 8

Укажіть елементарну одиницю еволюції

варіанти відповідей

порода тварин

сорт рослин

популяція

вид

окремий організм

клітина

Запитання 9

Вкажіть еволюційні фактори

варіанти відповідей

мутації

каріотип

ізоляція

дивергенція

природній добір

адаптації

Запитання 10

Укажіть види природного добору

варіанти відповідей

стабілізуючий, рушійний, розриваючий

розвиваючий, дизруптивний, свідомий

стабілізуючий, штучний, розвиваючий

стабілізуючий, штучний, природний

Запитання 11

Принцип ієрархічності, згідно з яким систематичні категорії (таксони) нижчого порядку об’єднують у таксони вищого порядку, виглядає таким чином:

варіанти відповідей

клас – відділ (тип) – рід – родина – порядок (ряд) – вид

вид – рід – родина – відділ (тип) - порядок (ряд) – клас

вид – рід – родина – порядок (ряд) – клас – відділ (тип)

вид – порядок (ряд) – клас – відділ (тип) - рід – родина

Запитання 12

В екосистемі поля зображений організм є:

варіанти відповідей

продуцентом

редуцентом

консументом І порядку

консументом ІІ порядку

консументом ІІІ порядку

хижаком

Запитання 13

В екосистемі лісу зображений організм є:

варіанти відповідей

продуцентом

паразитом

консументом ІІІ порядку 

редуцентом 

консументом І порядку

консументом ІІ порядку 

Запитання 14

В екосистемі лісу зображений організм є:

варіанти відповідей

паразитом

продуцентом

редуцентом 

консументом І порядку

консументом ІІ порядку 

консументом ІІІ порядку 

Запитання 15

Вкажіть продуцентів екосистем:

варіанти відповідей

Сосна

заєць

щука

білка

пирій

водорості

дощовий черв'як

Запитання 16

Укажіть, як називається угрупування організмів, штучно створене людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції

варіанти відповідей

екосистема

агроценоз

ботанічний сад

дендрарій

Запитання 17

Виберіть з переліку характерні риси рослинних організмів: 

варіанти відповідей

є еукаріотичними організмами;

клітина містить пластиди і вакуолю;

автотрофний тип живлення

клітинна стінка складається з хітину

клітинна стінка утворена целюлозою

розмножуються лише нестатевим способом

Запитання 18

Вкажіть форму взаємодії живих організмів у екосистемі:

варіанти відповідей

Паразитизм

Мутуалізм

Коменсалізм

Хижацтво

Конкуренція

Запитання 19

Вкажіть форму взаємодії живих організмів у екосистемі:

варіанти відповідей

Мутуалізм    

Паразитизм

Конкуренція

Хижацтво

Коменсалізм

Запитання 20

Вкажіть форму взаємодії живих організмів у екосистемі:

варіанти відповідей

Мутуалізм   

Паразитизм

Конкуренція 

Хижацтво

Коменсалізм

Запитання 21

Сукупність промислових методів, які застосовують для ви-

робництва різних речовин з використанням живих організмів,

біологічних процесів чи явищ, — це:

варіанти відповідей

штучний добір

біотехнологія

селекція

молекулярна біологія

природний добір

Запитання 22

Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології

культивування клітин і тканин поза організмом у штучних

умовах — це:

варіанти відповідей

генна терапія

генетична інженерія

селекція

клітинна інженерія

штучний добір

Запитання 23

Генетично модифіковані організми — це організми, генотип

яких було змінено за допомогою методів:

варіанти відповідей

клітинної інженерії

гібридизації

радіаційного мутагенезу

генетичної інженерії

класичної селекції

Запитання 24

Результатами сучасних біотехнологій є:

варіанти відповідей

кисломолочні продукти

ферменти для прального порошка

виробництво гормонів

виробництво сиру

виробництво антибіотиків

виробництво хліба

виробництво генетично модифікованих організмів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест