Узагальнення знань з теми "Феномен життя й здоров’я людини. Фізична складова здоров’я”

Завдання тесту відповідають першому. другому та частково третьому рівню засвоєння знань, третій і четвертий (достатній і високий) бажано щоб учні виконували в інший спосіб (на розсуд вчителя)

Додано: 1 березня 2020
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
12 запитань
Запитання 1

Життя людини відрізняється від життя тварин тим, що вона:  


варіанти відповідей

має особливий спосіб харчування;

є більш рухливою;

має рефлекси;

є істотою соціальною і формується тільки всередині людського суспільства.

Запитання 2

Культура здоров’я:

варіанти відповідей

виникає сама по собі;

формується в процесі життя;

успадковується генетично;

не є складовою загальної системи культури.

Запитання 3

Різні складові здоров’я:  


варіанти відповідей

проявляються кожна сама по собі;

існують незалежно одна від одної;

не впливають одна на одну;

тісно пов’язані між собою й впливають одна на одну.

Запитання 4

Найважливішим чинником, що впливає на здоров’я, є:

варіанти відповідей

спадковість; 

спосіб життя; 

медичне обслуговування;

навколишнє середовище.

Запитання 5

Стати дорослим означає:

варіанти відповідей

нікого не слухатися;

готовність створювати родину, мати власних дітей, але не нести за них духовної й матеріальної відповідальності;

готовність створювати родину, мати власних дітей і нести за них духовну й матеріальну відповідальність;

усіма командувати.

Запитання 6

Пункти, які відповідають вимогам здорового способу життя: 


варіанти відповідей

нераціональне харчування;  

оптимальна рухова активність;  

невідповідність життєдіяльності біоритмам;   

раціональне чергування праці та відпочинку;             

відповідність фізичних і розумових навантажень віку;

культивування позитивних емоцій;

свідома гармонізація власного внутрішнього світу й керування поведінкою згідно з моральними нормами суспільства;   

відмова від шкідливих звичок.

Запитання 7

Вкажіть, що повинен робити підліток для того, аби стати соціально зрілим:

варіанти відповідей

брати на себе відповідальність за свої вчинки;

активно вчитися розуміти інших людей, розбиратися в їхніх стосунках;

якнайкраще зорганізувати свою поведінку в соціальному середовищі;

не аналізувати свій внутрішній досвід і не змінювати своєї поведінки залежно від її аналізу.

Запитання 8

Вкажіть, що вміє робити соціально зріла особистість:


варіанти відповідей

перекладати свою провину на інших, знаходити причини своїх невдач в інших людях;

брати на себе відповідальність за свої почуття, думки, а головне – за вчинки;

тверезо оцінювати сформовану ситуацію і свої можливості, здатність брати уроки зі своїх невдач;

повноцінно спілкуватися з іншими людьми, співпрацювати з ними.

Запитання 9

Вкажіть суб’єктивні показники здоров’я:

варіанти відповідей

настрій;

показники самопочуття;

працездатність;

життєва ємність легенів;

пульс;

артеріальний тиск.

Запитання 10

. Вкажіть ознаки правильної постави:


варіанти відповідей

якщо дивитися ззаду, голова, шия й хребет становлять пряму вертикальну лінію;

голова піднята, грудна клітка пряма, плечі розташовані на одному рівні;

якщо дивитися збоку, хребет має невеликі заглиблення в шийному й поперековому відділах (лордози) та невелику опуклість у грудному відділі (кіфоз);

плечі зведені вперед, підняті (асиметричне положення плечей);

живіт випнутий, таз відставлений назад.

Запитання 11

Вкажіть ті вміння, яких має набути підліток при підготовці до дорослого життя:


варіанти відповідей

відповідати за свої вчинки;

знайти своє місце класі, групі підлітків;

бути самостійним;

учитися, здобувати знання, які пізніше знадобляться для майбутньої професії.

Запитання 12

Знайдіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.


1. Феномен

2. Клітина

3. Біологічне життя

4. Культура

5. Здоров’я


А  елементарна структурно – функціональна одиниця живого організму Б особливий стан матерії, при якому біологічні організми відрізняються від неорганічних об’єктів за рахунок процесів обміну речовин, росту, розвитку, розмноження, поведінки

В  виняткове, незвичайне, рідкісне явище, те, що важко осягнути

Г стан повного фізичного, духовного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів

Д те, що зазвичай спрямовує нашу діяльність, мислення й почуття, що формує наші інтереси, оцінки й моральні норми

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-В. 4-Д, 5-Г;

1-В, 2-А, 3-Б. 4-Д, 5-Г;

1-Б, 2-А, 3-В. 4-Д, 5-Г;

1-Г, 2-Б, 3-В. 4-Д, 5-А.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест