12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Уживання знака м'якшення

Додано: 5 лютого
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

їдал..ня, русал..чин

вуз..кий, мен..ше

умиєт..ся, біл..ший

Запитання 2

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядків, окрім

варіанти відповідей

нян..чити, нен..чин

Натал..ці, сніжин..ці

т..мяний, лял..чин

Запитання 3

 У якому варіанті в усіх словах треба писати м’який знак?

варіанти відповідей

могут..ній, павутин..ці

чужин..ці, різ..бяр

 вишен..ці, скрин..ка

Запитання 4

Знайдіть слово з буквосполученням -льц-:

варіанти відповідей

русал..ці

бджіл..ці

зозул..ці

Запитання 5

Знайдіть слово з буквосполученням -нц-:

варіанти відповідей

снігурон..ці

стеблин..ці

долон..ці

Запитання 6

М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Уман..щина, Бат..ківщина

ін..ший, жен..шень

Пан..ченко, змагаєш..ся

Запитання 7

Визначте рядок, у якому всі слова треба написати з м’яким знаком:

варіанти відповідей

а) тіл...ки, дев’ят...сот;

б) куз…ня, ін…ший;

г) стан…те, слиз...кий;

Запитання 8

Визначте рядок, у якому усі слова написані правильно:

варіанти відповідей

а) поставте, ненчин, вірте;


б) пончик, камінчик, мізинчик;

в) менший, мисці, кінский;

Запитання 9

Укажіть правильну відповідь: «М’який знак не вживається...»:

варіанти відповідей

після літер д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова або складу.

після літер д, т, з, с, ц, л, н  у словах іншомовного походження ;

після р у кінці слова;

Запитання 10

Визначте рядок, у якому всі слова з м’яким знаком написані правильно:

варіанти відповідей

а) хто-небудь, сопільчин

б) вишеньці, людськість

в) стілчик, сопілонька;

Запитання 11


Укажіть, якому правилу відповідають наведені приклади правопису м’якого знака: станьте, галька:

варіанти відповідей

а) перед буквами, що позначають тверді приголосні;


б) у кінці слова

в) перед ї, йо та я, ю, є, що позначають два звуки;

Запитання 12

М’який знак треба писати на місці обох пропусків у словах


варіанти відповідей

пробиваєт..ся промін..чик

заход..те до книгозбір..ні

гуцул..ське різ..блення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест