Валентність

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Валентність - це

варіанти відповідей

величина, стала для всіх хімічних елементів

величина, змінна для всіх хімічних елементів

властивість атомів хімічного еле­мента з'єднуватися з певним чис­лом атомів того самого або інших хімічних елементів

кількісно визначається числом атомів Оксигену, які приєднує атом певного хімічного елемента


Запитання 2

Значення валентності елемента вказують у хімічній формулі


варіанти відповідей

 римською цифрою над його сим­волом

  римською цифрою збоку хіміч­ного символу


 арабською цифрою збоку хімічного сим­волу

арабською цифрою над його сим­волом

Запитання 3

Укажіть у поданому переліку символи елементів зі сталою валентність (∥) :Mg, O, S, N, C, Sr, Se, Ba, Si

варіанти відповідей

Mg, O, C, Si

Mg, S, C, Ba

Mg, O, Sr, Ba

N, C, Se, Si

Запитання 4

Виберіть символи хімічних елементів, які проявляють змінну валентність: Li, C, O, Cl, Na, Si, H, Fe

варіанти відповідей

Li, O, Na, H

C, O, H, Fe

C, Cl, Si, Fe

O, Cl, Si, Fe

Запитання 5

Визначте валентність Нітрогену у сполуках: N2, N2O, NO, NO2

варіанти відповідей

 l, ll, lll, lV,

l, lll, lV, V,l, lll, V,lV,


∣∣∣, ∣, ∥, ∣∨

Запитання 6

Установіть послідовність зростання валентності Мангану

А)МnО3 Б)МnО2; В)Мn2О7 Г) Мn2O3

варіанти відповідей

АБВГ

АВГБ

ГБАВ

БАГВ

Запитання 7

Записати формулу сполук за валентністю таких хімічних елементів, як Сульфур (VІ) та Оксиген.; Фосфор (∨) та Оксиген

варіанти відповідей

SiO3, P5O2

SO2, P2O5

S2O6, P2O2

SO3, P2O5

Запитання 8

Назвати хімічні елементи, які мають валентність (∨) у даних сполуках: As2O5, N2O, MgS, P2O5,

варіанти відповідей

As, P

N, S

As, N

P, S

Запитання 9

Складіть формулу плюмбум(ІV) оксиду, до складу якого входять атоми Плюмбуму(ІV) та Оксигену. У формулі цієї речовини сума індексів біля елементів становить

варіанти відповідей

5

3

2

4

Запитання 10

Визначте валентність елементів і оберіть зайву на ваш погляд формулу речовини: СаО, NH3, AlCl3, B2O3

варіанти відповідей

СаО

NH3

AlCl3

B2O3

Запитання 11

Яку валентність має Нітроген у сполуках?


варіанти відповідей

∣, ∥

∣ ,∨

∣∣∣, ∣∨

Запитання 12

Визначте правильно складені формули речовин

варіанти відповідей

AlO3

SO3

Na3N

Ag2O3

S2O6

Si2O

SiO2

Al2S3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест