20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Додано: 17 травня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 90 разів
15 запитань
Запитання 1

Валентність - це властивість::

варіанти відповідей

молекул хімічного елемента зв’язуватися з будь-якою кількістю молекул того ж самого або інших молекул

атомів хімічного елемента зв’язуватися з будь-якою кількістю атомів того ж самого або інших елементів

атомів хімічного елемента зв’язуватися з певною кількістю атомів того ж самого або інших елементів

молекул хімічного елемента зв’язуватися з певною кількістю молекул того ж самого або інших молекул

Запитання 2

Формула сполуки Хлору(І) з: Хромом(ІІІ):

варіанти відповідей

CrO

CrCl2

CrCl3

CrJ3

Запитання 3

 Чадний і вуглекислий гази - це історичні назви оксидів Карбону. В першому випадку Карбон виявляє нижчу, а в другому - вищу валентність: 

варіанти відповідей

СаСО3, СО

СО, СО2

СО2, Н2СО3

Запитання 4

. Які формули згідно валентності складено неправильно:

         

варіанти відповідей

Са2О;

 Na2O

LiO2

Al2O3

Запитання 5

 Валентність елемента у сполуці з Оксигеном є найменшою у формулі:

варіанти відповідей

SO3

Li2O

P2O3

Cl2O5

Запитання 6

 Установіть послідовність дій під час складання формул речовин за валентністю:

1 скоротити, якщо можливо, валентності

2 записати валентності на місці індексів навхрест

3 записати валентності елементів над їхніми символами 

варіанти відповідей

1, 2, 3

2, 1, 3

3, 1, 2

3, 2, 1

Запитання 7

 Валентність металічних елементів:

варіанти відповідей

більша від ІV

I - II

менша за V

III і менше 

Запитання 8

 Валентність неметалічних елементів:

варіанти відповідей

більша від V

від IV до VIII

менша за V

від III і більше

Запитання 9

 Укажіть формулу сполуки елемента з Хлором, у якій валентність елемента є найбільшою:

варіанти відповідей

VCl2

CCl4

FeCl3

NaCl 

Запитання 10

Які хімічні елементи мають сталу валентність:

варіанти відповідей

Na, Cu, Zn, O, H

K, O, Fe, H, Cl

K, H, Ba, O, Al

Ca, Zn, Si, P, O

Запитання 11

У якому ряду сполук атоми металічних елементів двовалентні:

варіанти відповідей

MnO, Ca(OH)2, CuCl2, Ag2O

FeBr2, ZnO, Ba(NO3)2, Mg(OH)2

FeCl3, Na2O, MnO2, Zn(OH)2

KCl, CaCl2, Al(OH)3, Cr2O3

Запитання 12

Які елементи можуть мати валентність ІІ:

варіанти відповідей

Mg, C, Cl, O, Cu

Cu, H, C, O, Fe

Ba, Cu, Ca, O, C

Al, O, Zn, Fe, P

Запитання 13

Валентність Нітрогену в сполуці N2O:

варіанти відповідей

ІV

ІІІ

ІІ

І

Запитання 14

Сума індексів у формулі сполуки, утвореної Фосфором, що виявляє вищу валентність, та Оксигеном, становить:

варіанти відповідей

5

6

7

9

Запитання 15

 Встановіть у якому оксиді валентність елемента найвища?

    

варіанти відповідей

СО

Na2О

3

N2O