Валентність. Визначення валентність елементів у бінарній сполуці за її хімічною формулою.

17 запитань
Запитання 1

Валентність Нітрогену в сполуці

N2 O5

варіанти відповідей

l

ll

lll

V

Запитання 2

Валентність Фосфору та Алюмінію у сполуках P2O3 та Al2O3

варіанти відповідей

lV

V

lll

ll

Запитання 3

Яку валентність Сульфур має у двох сполук SO3 та SO2?

варіанти відповідей

l таIl

II та ll

Vl та lV

Vl та Vl

Запитання 4

Яку валентність мають Флуор, Хлор,Бром, Йод у сполуках з металами?

варіанти відповідей

l

ll

V

Vll

Запитання 5

Яку валентність має Купрум у сполуках?

варіанти відповідей

l

lll

l та ll

lV

Запитання 6

Назвати хімічні елементи, які мають валентність три: K2O, B2O3, SO3,

N2O3, SeO3.

варіанти відповідей

B,K

K,S

B,N

B,Se

Запитання 7

Який елемент має найбільшу валентність у наведених сполуках:

NaCl, SCl4, Mn2O7, P2O5, P3N5 (N lll )?

варіанти відповідей

S

P

N

Mn

Запитання 8

Укажіть у поданому переліку символи елементів зі сталою валентність (l) : Cu, Cl, Na, Br, K,H, F.

варіанти відповідей

Cl,H,Br

Cu, Na, K, F

Na,K,H,F

F,Cl,Na, K

Запитання 9

Яку валентність мають Флуор, Хлор,Бром, Йод у сполуках з металами?

варіанти відповідей

l

ll

V

Vll

Запитання 10

Визначте валентність Нітрогену у сполуках: N2O, NO,N2O3, NO2,N2O5.

Відповідь у послідовності написаним формулами.

варіанти відповідей

l,lll,lV,V, ll

l,ll,lll,lV,V

ll, l, lll, V,lV

Запитання 11

Валентність — це

варіанти відповідей

властивість атомів хімічного еле­мента з'єднуватися з певним чис­лом атомів того самого або інших хімічних елементів

величина, стала для всіх хімічних елементів

кількісно визначається числом атомів Оксигену, які приєднує атом певного хімічного елемента

величина, змінна для всіх хімічних елементів

Запитання 12

Значення валентності атома Гід­рогену дорівнює:

варіанти відповідей

V

ІІІ

І

ІІ

Запитання 13

Значення валентності елемента вказують у хімічній формулі

варіанти відповідей

арабською цифрою над його сим­волом

римською цифрою над його сим­волом

 римською цифрою збоку хіміч­ного символу

арабською цифрою збоку хімічного сим­волу

Запитання 14

Максимальне значення валент­ності елемента збігається

варіанти відповідей

з номером групи, в якій він пере­буває

з номером періоду, в якому він знаходиться

з порядковим номером елемента

зі значенням відносної атомної маси елемента

Запитання 15

Серед наведених елементів ука­жіть ті, що в сполуках виявляють змінну валентність:

варіанти відповідей

Аl 

O

S

Запитання 16

Серед наведених елементів ука­жіть елементи, які в сполуках ви­являють сталу валентність II:

варіанти відповідей

O

S

K

Ba

Запитання 17

Серед наведених елементів ука­жіть ті, що в сполуках виявляють сталу валентність І

варіанти відповідей

P

Na

O

H

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест