13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Вчення М.І. Вавилова про центри різноманітності та пожодження культурних рослин. Генна та клітинна інженерія

Додано: 14 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 431 раз
15 запитань
Запитання 1

Який закон сформулював М. І. Вавилов?

варіанти відповідей

закон сукупної дії екологічних чинників

закон обмежувального чинника

закон гомологічних рядів спадкової мінливості

закон оптимуму

Запитання 2

М. І. Вавилов установив :

варіанти відповідей

центри одомашнення свійських тварин

центри різноманіття культурних рослин

явище гетерозизу

явище поліплоїдії

Запитання 3

Укажіть формулювання закону гомологічних рядів спадкової мінливості, який встановив М. І. Вавилов:

варіанти відповідей

різні види культурних рослин мають свої центри різноманітності, що одночасно є районами їх походження

близькі роди і види мають подібний набір хромосом

генетично близькі роди й види мають схожі ряди спадкової мінливості

споріднені організми мають подібні модифікаційні зміни і норму реакції

Запитання 4

Закон гормологічних рядів дає можливість

варіанти відповідей

зробити частішими мутації

сприяє розробленню наукових основ інтродукції сортів у нові для них райони

здатність вирощувати рослини лише у природних ареалах

передбачати мутації

Запитання 5

Виберіть рослину , яка походить із Індійського центру

варіанти відповідей

буряк

баклажан

какао

кукурудза

Запитання 6

Вкажіть центри походження культурних рослин, необхідних для приготування української національної страви - борщу? (Картопля, цибуля, буряк, морква, помідор)

варіанти відповідей

Центральноамериканський

Середземноморський,

Ефіопський

Південноамериканський

Індійський

Середньоазійський

Запитання 7

Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення й уведення в інші клітини?

варіанти відповідей

селекція 

генна інженерія

клітинна інженерія

біомедицина

Запитання 8

Наука про створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів

варіанти відповідей

генетика

екологія

селекція

біохімія

Запитання 9

Штучно створена людиною група рослин, які мають біологічну й морфологічну подібність із метою одержання високого урожаю

варіанти відповідей

порода

сорт

штам

клон

Запитання 10

На малюнку під номером 1 зображені клітини:

варіанти відповідей

гамети

статеві

соматичні

стовбурові

Запитання 11

Вкажіть, у яких галузях використовуються досягнення біотехнологій

варіанти відповідей

медицина

сільське господарство

фармація

екологія

Запитання 12

Вкажіть назву організмів, генотип яких було змінено за допомогою методів генної інженерії з використанням технології рекомбінантних ДНК?

варіанти відповідей

штучні

трансгенні

гібриди

клони

Запитання 13

Вкажіть, які технології клітинної інженерії використовують у сучасній селекції

варіанти відповідей

штучний добір

клонування

гібридизація

використання стовбурових клітин

Запитання 14

Лікарські препарати, які виробляють за допомогою генетично модифікованих організмів

варіанти відповідей

аспірин

інсулін

гормон росту

парацетамол

Запитання 15

В інтернеті поширюється інформація про те, що весь арахіс, який продеється в Україні містить ген петунії, що дозволяє йому переносити несприятливі чинники клімату і бути стійким до хвороб. Якщо вірити цим чуткам, арахіс можна вважати організмом:

варіанти відповідей

трансгенним

поліплоїдним

інтродуктивним

гібридизованим

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест