Веб-технології. Парадигми та технології програмування.

11 клас (профільний)

Додано: 20 травня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
72 запитання
Запитання 1

Що таке веб-програмування?

варіанти відповідей

Веб-програмування — галузь веб-розробки і різновид дизайну, в завдання якої входить проектування користувальницьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків.

Веб-програмування — галузь веб-розробки, в завдання якої входить розробка та створення сайтів.

Запитання 2

HTML-форми — це...

варіанти відповідей

таблиця, з деякими статистичними даними (наприклад, данні про користувачів)

елементи управління для збирання інформації від відвідувачів веб-сайта

це організована структура, яка призначена для зберігання, зміни та обробки взаємозалежної інформації, переважно великих обсягів

Запитання 3

Завдання форми полягає в...

варіанти відповідей

передаванні даних користувача віддаленому серверу

збереженні даних користувача на віддаленому сервері

передаванні даних про стан роботи програмного забезпечення користувача

Запитання 4

Який тег є базовим для форми?

варіанти відповідей

<head>

<form>

<title>

Запитання 5

Яке призначення атрибуту аction тега form?

варіанти відповідей

визначає, яким чином будуть зберігатися данні (текстовий файл, таблиця, база даних тощо)

містить url-адресу, яка визначає, куди буде надіслано дані форми

визначає протокол, який буде застосований для передачі даних

Запитання 6

Програмні модулі, які пишуться на мові JavaScript і дають додаткові можливості (автозаповнення форм, зміна формату сторінок, приховування небажаного змісту тощо) ...

варіанти відповідей

мобільні додатки

закладки

серверні додатки

браузерні скрипти

Запитання 7

Об'єктна модель - це

варіанти відповідей

структура, що дозволяє описати властивості елементів веб-сторінки

подання об'єктів, властивостей і подій у вигляді, зручному для роботи з ними у кодах HTML та у сценаріях

основа для створення динамічно керованих веб-сторінок

засіб для роботи із структурою документа

Запитання 8

Тегом кнопки надсилання даних, введених у форму, є...

варіанти відповідей

<INPUT TYPE=”reset”…>

<INPUT TYPE=”submit”…>

<INPUT TYPE=”goto”…>

<INPUT TYPE=”radio”…>;

Запитання 9

Веб-програмування здійснюється за допомогою спеціальних програмних засобів...

варіанти відповідей

скриптів

команд

операторів

тегів

Запитання 10

За допомогою JavaScript можна:

варіанти відповідей

зберігати дані в змінних

створювати мультимедійні файли

активувати частину коду згідно з певними сценаріями,що реалізуються на сторінці сайта

зберігати дані в таблицях

створювати контент, який оновлюється автоматично

керувати мультимедійними можливостями

Запитання 11

Яка мова програмування є базовою у веб-розробці?

варіанти відповідей

JavaScript

HTML

Basic

Pascal

Запитання 12

Який тег відповідає за підключення JavaScript-файлу?

варіанти відповідей

<scripting>

<js>

<script>

<javascript>

Запитання 13

Оберіть основні тренди веб-дизайну

варіанти відповідей

Сторілінг

Сінемаграфи 

Мультиграфи 

Мінімалізм

Паралакс

Запитання 14

З яким розширенням потрібно зберегти окрему таблицю стилів? 

варіанти відповідей

css 

csc

scc 

ssc

Запитання 15

Сайт, що забезпечує необхідні зручності відвідувачеві, зменшує фізичну та психологічну втому, зберігає здоров’я та працездатність - ...

варіанти відповідей

ергономічний сайт 

гарний сайт 

адаптивний сайт

стильний сайт 

Запитання 16

Дизайн сайту базується на: 

варіанти відповідей

Композиції

Композиції, колористиці та ергономіці 

Композиції та колористиці 

Композиції, колористиці, ергономіці та правилах верстування

Запитання 17

Відвідувачі певного сайту, для яких він призначений.

варіанти відповідей

Зацікавлена аудиторія

Користувачі

Гості

Цільова аудиторія 

Запитання 18

Як називаються шкідливі програми, що вбудовуються в браузер користувача для показу реклами під час перегляду веб-сторінок?

варіанти відповідей

комп'ютерні віруси

хробаки (черв'яки) комп'ютерних мереж

троянські програми

рекламні модулі, або Adware

Запитання 19

Веб - сервер - це...

варіанти відповідей

різновид загального хостінгу, який спеціально створений для розміщення сайтів 

надання місця в дата-центрі провайдера для обладнення клієнта

програма, яка створює і повертає відповіді на запити веб-ресурсів клієнтами

Запитання 20

При розробці сайту слід:

варіанти відповідей

врахувати сприйняття візуальної інформації 

важливу інформацію розміщувати вгорі

важливу інформацію слід розміщувати внизу

не розміщувати зайві елементи

додати субтитри

Запитання 21

Якими тегами починається і закінчується HTML-код тіла веб-сторінки?

варіанти відповідей

 <TITLE> - <TITLE>

<HEAD> - </HEAD>

 <BODY> - </BODY>

Запитання 22

Просування сайту - це ...

варіанти відповідей

комплекс заходів щодо збільшення відвідуваності веб-ресурсу цільовими відвідувачами

маркетингове поняття, що охоплює цілий комплекс заходів; процес коригування HTML-коду, структури та текстового наповнення (контенту) сайта; контроль зовнішніх чинників на відповідність вимогам алгоритму пошукових систем

наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності

підхід, покликаний зробити сайти простими у використанні для користувача, інтуїтивно зрозумілими і такими, що не потребують додаткового навчання

Запитання 23

У HTML-коді веб-сторінки в кутових дужках <> записують:

варіанти відповідей

примітки

теги

параметри

атрибути

Запитання 24

Сайт, вміст якого може змінюватися називають...

варіанти відповідей

Динамічний сайт

Статичний сайт

Користувацький сайт

Безпечний сайт

Запитання 25

Послуга,що включає надання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі Internet

варіанти відповідей

Хостинг

Кросбраузерність

Адаптивна верстка

Валідація

Запитання 26

Як називається вид хостингу з послугою перепродажу?

варіанти відповідей

Віртуальний хостинг

Віртуальний виділений сервер

Реселлер хостинг

Хмарний хостинг

Запитання 27

Як називається послуга з розміщення файлів користувача, за якої дані зберігаються на багатьох серверах, що розподілені у мережі?

варіанти відповідей

Віртуальний хостинг

Віртуальний виділений сервер

Реселлер хостинг

Хмарний хостинг

Запитання 28

Тег - це...

варіанти відповідей

засіб для відтворення веб-сторінок

команда у мові HTML 

будь-яке текстове повідомлення, що розташоване в кутових дужках

програма

Запитання 29

Вкажіть критерії оцінювання ергономічності веб-сторінок

варіанти відповідей

Швидкість завантаження

Зручність навігації

Зручність оформлення

Розташування відомостей на сторінці

Оформлення

Запитання 30

У яких програмах можна написати HTML-код веб-сторінок?

варіанти відповідей

Редакторах для створення публікацій

Блокнот

Редакторах для комп'ютерних презентацій

Текстових редакторах

Запитання 31

Кросбраузерність сайту - це ...

варіанти відповідей

розробка технічного завдання для створення веб-сторінки

процес створення веб-сторінки із попередньо створеного макету дизайну сайту, заздалегідь намальованого за допомогою графічних редакторів

підхід, що припускає зміну дизайну сайту залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації девайса

властивість сайту однаково відображатися та функціонувати у відповідності до поставленого завдання в усіх браузерах

Запитання 32

Діаграма класів −

варіанти відповідей

це зв’язок, при якому зміни в описі одного класу впливають на інші класи

це опис сукупності об’єктів із загальними атрибутами, операціями і семантикою

це результати відпрацювання методів

це опис сукупності статичних складових ПЗ

Запитання 33

Системна архітектура визначає загальний склад ІС організації й зазвичай має такі складові:

варіанти відповідей

архітектуру додатків

архітектуру даних

архітектуру обладнання

архітектуру сайтів

Запитання 34

Верифікація (англ. verification — узгодження) −

варіанти відповідей

це множина ролей, які виконуються в процесі взаємодії дійових осіб та прецедентів

це процес перевірки ПЗ або його компонентів на відповідність отриманих результатів визначеним вимогам.

це визначення відповідності ПЗ очікуванням і потребам замовника (користувача)

це саме ті функції, які має виконувати дане ПЗ, його сервіси

Запитання 35

Ектор −

варіанти відповідей

це саме ті функції, які має виконувати дане ПЗ, його сервіси

це процес перевірки ПЗ або його компонентів на відповідність отриманих результатів визначеним вимогам

це визначення відповідності ПЗ очікуванням і потребам замовника (користувача)

це множина ролей, які виконуються в процесі взаємодії дійових осіб та прецедентів

Запитання 36

Що таке атрибут?

варіанти відповідей

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Запитання 37

Який із фрагментів HTML-коду дасть наведений результат?

березень квітень травень

варіанти відповідей

<b>березень</b><i>квітень</i><u>травень</u> 

<u>березень<i>квітень</i>травень</u>

<u>березень<i><b>квітень</u></i>травень</b> 

<i>березень<u>квітень</i></u><b>травень</b> 

Запитання 38

Для реалізації WWW-сервісу використовується мова розмітки гіпермедійних документів (гіпертексту), що називається

варіанти відповідей

Post Office Protocol

Visual Basic

Hyper Text Trasport Protocol

Hyper Text Markup Language

Запитання 39

Мова розмітку гіпертексту – це

варіанти відповідей

сукупність команд для настроювання Інтернету

 сукупність та правила розташування спеціальних кодів, які керують формуванням, вставленням ілюстрацій, таблиць і зв'язком з іншими документами

спеціальні команди для створення зв'язку між певними веб-сторінками

спеціальні команди та правила призначені для створення веб-сторінок

Запитання 40

 Який з нижче приведених тегів призначений для вставки графічних зображень?        

варіанти відповідей

object

img

script

image

Запитання 41

Який з представлених атрибутів вказує на url посилання?


варіанти відповідей

src

align

href

Запитання 42

Тег <BODY> призначений для :

варіанти відповідей

виділення початку та кінця вмісту документу, який буде виведено на екран

встановлення кольорів тексту та тла веб-сторінки

розмічання важливих фрагментів до тексту

вставлення нового рядка в таблицю

Запитання 43

Теги <H1> ... <H6> використовують для:

варіанти відповідей

 визначення вигляду заголовка вікна, в якому буде відображатися документ

 позначення нового абзацу

позначення тексту як заголовка

Запитання 44

У якому рядку задано текст червоного кольору ....

варіанти відповідей

<font color=red>

<font color="red'>

<body bgcolor="red'>

Запитання 45

Який тег використовується для відображення елементу списку?


варіанти відповідей

<ol>

<p>

<li>

<img>

<ul>

Запитання 46

Порядок написання коду:

1 <html>

2 </html>

3 <title>

4 </head>

5 <body>

6 </title>

7 </body>

8 <head>

варіанти відповідей

1, 8, 3, 6, 7, 2, 4, 5

1, 8, 3, 6, 4, 5, 7, 2

1, 3, 6, 4, 5, 7, 2, 8

1, 8, 6, 4, 5, 7, 3, 2

Запитання 47

Атрибути тега <font>

варіанти відповідей

Align

Body

Face

Color

Justify

Size

Запитання 48

Який тег задає розмір заголовку?

варіанти відповідей

<body>...</body>

<p>...</p>

<h1>...</h1>

<n1>...</n1>

Запитання 49

Ергономіка це

варіанти відповідей

наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових і соціальних груп

структура об'єктів творчості, спрямована на узгодження складових об'єктадля надання йому зовнішньої привабливості та функціональності

наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності цієї діяльності

Запитання 50

Під час розробки структури веб-сторінок потрібно:

варіанти відповідей

подавати відомості у зручній та стислій формі

надавати значення властивостям об'єкта

пропонувати кілька посилань для переходу на одну й ту саму сторінку

усувати будь-яку двозначність щодо наслідків дій після вибору елементів керування на веб-сторінці

Запитання 51

Комплекс заходів, спрямований на збільшення відвідуваності сайту цільовою аудиторією це

варіанти відповідей

ергономіка

хостинг

просування

адміністрування

Запитання 52

Наведіть приклади стратегій просування сайтів

варіанти відповідей

реєстрація в своєму акаунті

пошукова оптимізація

контекстна реклама

засобами соціальних мереж

Запитання 53

Зовнішня оптимізація полягає в

варіанти відповідей

збільшенні кількості зовнішніх посилань на сайт

удосконалення HTML-коду веб-сторінок

підготовка сайу до сканування пошуковими системами

Запитання 54

За допомогою яких словосполучень ваш сайт може бути знайдено у пошукових системах?

варіанти відповідей

індекс цитування сайту

ключових слів

тегів

назви браузера

Запитання 55

Оберіть характеристику, що відповідає чорній оптимізації.

варіанти відповідей

Набір прийомів, які характеризуються явною некоректністю. Багато з них заборонені, деякі створені для введення пошукової системи в оману

Не заборонені, але потенційно некоректні прийоми. Якщо пошуковою системою буде виявлено чорну або сіру оптимізацію, до сайта будуть застосовані штрафні санкції чи навіть бан 

Легальні професійні методи, що доповнюють один одного й дають стабільний результат. Спрямована на те, щоб і відвідувачі, і пошукові машини ставили сайту високу оцінку

Запитання 56

Оберіть характеристику, що відповідає сірої оптимізації.

варіанти відповідей

Набір прийомів, які характеризуються явною некоректністю. Багато з них заборонені, деякі створені для введення пошукової системи в оману

Заборонені, але потенційно некоректні прийоми. Якщо пошуковою системою буде виявлено чорну або сіру оптимізацію, до сайта будуть застосовані штрафні санкції чи навіть бан 

Легальні професійні методи, що доповнюють один одного й дають стабільний результат. Спрямована на те, щоб і відвідувачі, і пошукові машини ставили сайту високу оцінку

Запитання 57

Оберіть характеристику білої оптимізації.

варіанти відповідей

Заборонені, але потенційно некоректні прийоми. Якщо пошуковою системою буде виявлено чорну або сіру оптимізацію, до сайта будуть застосовані штрафні санкції чи навіть бан 

Не заборонені, але потенційно некоректні прийоми. Якщо пошуковою системою буде виявлено чорну або сіру оптимізацію, до сайта будуть застосовані штрафні санкції чи навіть бан 

Легальні професійні методи, що доповнюють один одного й дають стабільний результат. Спрямована на те, щоб і відвідувачі, і пошукові машини ставили сайту високу оцінку

Запитання 58

Які цілі пошукової оптимізації сайта?

варіанти відповідей

Зменшити кількість зайвих елементів керування на сторінках сайта

Полегшити користувачу пошук інформації на сайті 

Покращити візуальне сприйняття сторінок сайту 

Підвищити позицію сайту в результатах роботи пошукових систем 

Збільшити число відвідувачів сайту 

Запитання 59

До внутрішньої оптимізації належать...

варіанти відповідей

Мета-теги

Зовнішні посилання

Контент сторінки

Соціальні фактори

Запитання 60

До зовнішньої оптимізації належать...

варіанти відповідей

Мета-теги

Соціальні фактори

Зовнішні посилання

Контент сайту

Запитання 61

Що таке об'єктна модель документа?

варіанти відповідей

стандарт, що розвивається і поділяється на три рівні 

це програмний інтерфейс для HTML

це документ, який може бути поданий як у вікні браузера, так і в самому HTML-коді

галузь веб - розробки

Запитання 62

Як називають схему зв’язків між розділами і окремими сторінками сайта?

варіанти відповідей

HTML-розмітка

Таблиця

Веб-сторінка

Структура сайта

Запитання 63

Фахівці з якої справи можуть знадобитися під час розробки сайта?

варіанти відповідей

Написання і набір тексту

Підготовка графічного матеріалу

Проектування структури сайта

Верстання сторінок сайта

Веб-програмування

Запитання 64

Таблиця каскадних стилів — це:

варіанти відповідей

файл з описом структури веб-сторінки;

певна структура з описом властивостей елементів веб-сторінки;

спеціальна структура, в якій задається колір шрифту для елементів веб-сторінки;

набір правил оформлення та форматування, які застосовують до різних елементів веб-сторінки;

файл із призначенням кольору тла для веб-сторінки.

Запитання 65

Внутрішня таблиця стилів:

варіанти відповідей

розміщується безпосередньо в розділі усередині блоку, що охоплений тегами < STYLE>...;

розміщується безпосередньо в розділі ;

розміщується у будь-якому місці HTML-документа у фігурних дужках;

це файл із розширенням .css із описом властивостей елементів веб-сторінки;

це файл з описом структури веб-сторінки.

Запитання 66

Зовнішня таблиця стилів — це:

варіанти відповідей

файл із розширенням .html з описом властивостей елементів веб-сторінки;

файл із розширенням .txt з описом властивостей елементів веб-сторінки;

файл із розширенням .сss із описом властивостей елементів веб-сторінки;

веб-сторінка з різними настройками функціональних розділів.

Запитання 67

Що таке валідація сайту?

варіанти відповідей

варіанти розміщення блоків на сторінці

синтаксичний аналіз запиту

перевірка синтаксичних помилок, вкладеності тегів та інші критерії.

перевірка структури сайту та його веб-сторінок

Запитання 68

Адаптивність веб-сайту - це...

варіанти відповідей

здатність пристрою перевертати зображення відповідно його положення в просторі

здатність антивірусної системи гнучко реагувати на загрози в мережі

здатність веб-ресурсу коректно відображатись на будь-яких пристроях

здатність веб-браузера видозмінювати сайт для зручного перегляду

Запитання 69

Що не відноситься до складових SEO?

варіанти відповідей

чіткість

доступність

оптимізація

ранжування

трафік

стратегія

Запитання 70

Які параметри слід враховувати , щоб пошукова система наводила сайт у числі списку перших?

варіанти відповідей

частота появи ключових слів

реклама сайту

індекс цитування сайту

код HTML

Запитання 71

Пошукова система - це

варіанти відповідей

повністю автоматизований механізм, який глибоко сканує всі задані сервери (відкриті для сканування) і збирає індекс-інформацію про те, що і де (на якій веб-сторінці) виявлено

комплекс заходів щодо збільшення відвідуваності веб-ресурсу цільовими відвідувачами

перевірка синтаксичних помилок, вкладеності тегів та інші критерії

програма, яка створює і повертає відповіді на запити веб-ресурсів клієнтами

Запитання 72

Для зручної навігації потрібно, щоб ...

варіанти відповідей

Гіперпосилання в тексті чітко відрізнялися від решти контенту

Заголовки статей виділені більшим розміром

Кнопки великі, зі зрозумілими підписами

На сторінках з великим обсягом даних були засоби навігації усередині сторінки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест