Веб-сервер і база даних. Взаємодія клієнт-сервер

Додано: 16 грудня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Вкажіть комп’ютер, який надає ресурси: 


варіанти відповідей

 сервер

клієнт

робоча станція

Запитання 2

Вкажіть комп’ютер, який використовує ресурси:


варіанти відповідей

клієнт

сервер

робоча станція

Запитання 3

Взаємодія між клієнтом і сервером починається з:

варіанти відповідей

ініціативи користувача. 

ініціативи клієнта. 

ініціативи сервера.

Запитання 4

Послугами одного сервера найчастіше користується один клієнт. Вказати вірний варіант.

варіанти відповідей

Так.

Ні.

Запитання 5

Кожен сервер повинен мати досить велику продуктивність і забезпечувати безпеку даних. Вказати вірний варіант.

варіанти відповідей

Так.

Ні.

Запитання 6

Вказати основні компоненти архітектури «клієнт — сервер»:


варіанти відповідей

набір серверів, які надають інформацію або інші послуги програмам, що звертаються до них;

набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами;

набір клієнтів, які використовують клієнти, що надаються серверами;

мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами;

Запитання 7

Вкажіть комп’ютер, де розміщено складові веб-сайту. 


варіанти відповідей

Веб-клієнт.

Веб-сайт.

Веб-сервер.

Запитання 8

Вкажіть, що являє собою веб-сервер?


варіанти відповідей

Сховище інформаційних ресурсів.

Надання послуг користувачам.

Надання ресурсів користувачам.

Запитання 9

Зазвичай на одному комп’ютері-сервері лежить багато сайтів. Вкажіть вірний варіант.


варіанти відповідей

Так.

Ні.

Запитання 10

Вкажіть програму, яка за запитом визначає до якого саме сайту він відноситься і обробляє запит залежно від способу побудови сайту і властивостей самого запиту. 


варіанти відповідей

веб-сайт

веб-сервер

веб-клієнт

Запитання 11

Динамічний сайт – сайт, вміст якого може:


варіанти відповідей

змінюватися.

залишатися без змін.

залишатися без змін або змінюватися з певним періодом.

Запитання 12

Комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси називають

варіанти відповідей

Сервер як комп'ютер

Сервер як програма

Сервер як сайт

Сервер як веб-сторінка

Запитання 13

Програма, що надає деякі послуги іншим програмам (клієнтам ) називається

варіанти відповідей

Сервер як комп'ютер

Сервер як програма

Сервер як сайт

Сервер як веб-сторінка

Запитання 14

Веб-сервер надає місце для сховища інформаційних ресурсів

варіанти відповідей

 Так

 Частково

 Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест