Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Вегетативні органи рослин

Додано: 17 січня 2021
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 3183 рази
24 запитання
Запитання 1

Вегетативні органи – це:

варіанти відповідей

насіння та квітка;

корінь та пагін;

насіння та корінь.

Запитання 2

Коренева система ,що має :головний корінь ,бічні корені та додаткові корені ,має назву:

варіанти відповідей

стрижнева;

мичкувата;

загальна.

Запитання 3

Корінь росте в довжину за рахунок твірної тканини...

варіанти відповідей

кореневого чохлика 

зони поділу

зони розтягування

зони всмоктування

Запитання 4

До вегетативних органів відносяться...

варіанти відповідей

пагін 

насінина

квітка

плід

корінь

стебло

Запитання 5

Сукупність всіх коренів рослини – це…

варіанти відповідей

мікориза 

коренева система

ризоїди

кореневище

Запитання 6

Основною функцією кореня є...

варіанти відповідей

повітряне дихання 

фотосинтезуюче живлення

статеве розмноження

мінеральне живлення

Запитання 7

Яка із цих структур НЕ є частиною пагона:

варіанти відповідей

Корінь.

Стебло.

Листок.

Брунька.

Запитання 8

Ріст пагонів у довжину в більшості рослин забезпечують бруньки...

варіанти відповідей

Пазушні 

Верхівкові

Бічні

Додаткові

Запитання 9

Виберіть 2 правильні твердження.

1. Пагін - це підземний вегетативний орган рослин.

2. Брунька - це зачатковий пагін.

3. Стебло - це орган, що забезпечує мінеральне живлення.

4. Листок - це орган фотосинтезу, газообміну й транспірації.

варіанти відповідей

1,4

2,3

1,3

2,4

Запитання 10

Визначіть за малюнком тип бруньки:

варіанти відповідей

генеративна  

вегетативна

змішана

Запитання 11

Пагін - це:

варіанти відповідей

осьовий підземний орган

осьовий надземний вегетативний орган

орган, який забезпечує мінеральне живлення рослини

всі відповіді вірні

Запитання 12

Основні функції листка.

Оберіть декілька правильних відповідей:


варіанти відповідей

фотосинтез

дихання

опорна

випаровування води (транспірація)  

Запитання 13

Місце з’єднання листка зі стеблом — це:

варіанти відповідей

пазуха

міжвузля

вузол

камбій

Запитання 14

Листок, у якого немає черешка, називається

варіанти відповідей

Безчерешковий

Простий

Складний

Сидячий

Запитання 15

На черешку простого листка знаходиться

варіанти відповідей

Одна листкова пластинка

Декілька листкових пластинок

Взагалі немає листкових пластинок

Запитання 16

Фотосинтез у клітинах рослин відбувається у

варіанти відповідей

хлоропластах

вакуолях

хромопластах

мітохондріях

Запитання 17

Процес, унаслідок якого організм рослини забезпечується органічними речовинами.

варіанти відповідей

фотосинтез

дихання

транспірація

мінеральне живлення

Запитання 18

Розгляньте запропоновані малюнки кореневих систем і визначте якого виду коренів нема у кореневій системі, що зображена на другому малюнку:

варіанти відповідей

Головного.

Бічних.

Додаткових.

Всі відповіді вірні.

Запитання 19

Прочитайте текст та встановіть групу слів, які розташовані у відповідному до тексту порядку:

У рослин виділяють ... корінь, який розвивається із зародкового корінця насінини. Від коренів можуть відходити ... корені, а від стебла та листків - ... .

варіанти відповідей

Бічний, головний, додаткові.

Додатковий, бічні, головний.

Головний, бічні, додаткові.

Головний, додаткові, бічні.

Запитання 20

Які функції НЕ виконує у рослини корінь:

варіанти відповідей

Поглинання вуглекислого газу.

Поглинання води.

Утримання рослини в ґрунті.

Поглинання мінеральних речовин.

Запитання 21

За рахунок чого відбувається потовщення стебла

варіанти відповідей

Флоеми  

Камбію

Ситоподібних трубок

Деревини

Запитання 22

Який тип жилкування у рослини на малюнку

варіанти відповідей

Сітчасте

Паралельне

Вилчасте

Дугове

Запитання 23

Обери тип листка

варіанти відповідей

Простий  

Складний

Черешковий 

Безчерешковий

Запитання 24

Розташувати зони кореня послідовно:

варіанти відповідей

кореневий чохлик ,зона розтягування ,зона проведення, зона поділу ,всисна зона;

кореневий чохлик, зона поділу, зона розтягування, всисна зона, провідна зона;

кореневий чохлик ,провідна зона, всисна зона ,зона поділу ,зона розтягування.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест